İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Program Amacı

İstanbul Atlas Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü; görsel algıya dayalı, yaratıcı ve yaşanabilir iç mekânlar tasarlayan, estetik ve fonksiyonu birleştirici çözümler sunan, kullanıcıya yaşam kalitesini arttırıcı çağdaş iç mekânlar hazırlayan ve yakın çevre tasarımını oluşturabilen “İç Mimar ve Çevre Tasarımcısı” yetiştirmeyi amaçlamaktadır.