FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (YL) (TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: 3012002004
Ders İsmi: Pediatrik Rehabilitasyon
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Anabilim Dalı/Lisansüstü Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Yüksek Lisans TYYÇ:7. Düzey QF-EHEA:2. Düzey EQF-LLL:7. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. Hilal DENİZOĞLU KÜLLİ
Dersi Veren(ler):
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Çeşitli nörolojik, ortopedik, konjenital ve romatizmal çocuk hastalıklarının patofizyolojisini anlamak, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları açısından özellik arz eden pediatrik değerlendirme ve tedavi yöntemleri ele almak bu dersin kapsamındadır.
Dersin İçeriği: Çeşitli nörolojik, ortopedik, konjenital ve romatizmal çocuk hastalıklarının patofizyolojisini anlamak, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları açısından özellik arz eden pediatrik değerlendirme ve tedavi yöntemleri ele almak bu dersin kapsamındadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Pediatrik Rehabilitasyon değerlendirme ve tedavisinde yeterli bilgi ve birikime sahip olur
2) Teorik ve klinik bilgilerini birleştirerek çocuk için uygun müdahale stratejilerini geliştirir
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Çocuğa ve hastalığa özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon müdahale programlarını planlar ve uygular
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
1) Güncel literatüre hakimdir ve bilimsel araştırma planlayıp görev alabilir
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Pediatrik rehabilitasyona giriş Aynur Ayşe Karaduman, ‎Öznur Tunca Yilmaz, ‎İpek Alemdaroğlu. Pediatrik Nöromüsküler Hastalıklarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. 2014 Michael A. Alexander, MD, ‎Dennis J. Matthews, MD. Pediatric Rehabilitation: Principles & Practice. 2009 Jan S.Tecklin. Pediatric Physical Therapy, Lipincot Williams &Wilkins, 2008
2) Nöromusküler hastalıkların sınıflandırılması Aynur Ayşe Karaduman, ‎Öznur Tunca Yilmaz, ‎İpek Alemdaroğlu. Pediatrik Nöromüsküler Hastalıklarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. 2014 Michael A. Alexander, MD, ‎Dennis J. Matthews, MD. Pediatric Rehabilitation: Principles & Practice. 2009 Jan S.Tecklin. Pediatric Physical Therapy, Lipincot Williams &Wilkins, 2008
3) Musküler distrofilerin klinik özellikleri ve değerlendirme Aynur Ayşe Karaduman, ‎Öznur Tunca Yilmaz, ‎İpek Alemdaroğlu. Pediatrik Nöromüsküler Hastalıklarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. 2014 Michael A. Alexander, MD, ‎Dennis J. Matthews, MD. Pediatric Rehabilitation: Principles & Practice. 2009 Jan S.Tecklin. Pediatric Physical Therapy, Lipincot Williams &Wilkins, 2008
4) Musküler distrofiler ve rehabilitasyon Aynur Ayşe Karaduman, ‎Öznur Tunca Yilmaz, ‎İpek Alemdaroğlu. Pediatrik Nöromüsküler Hastalıklarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. 2014 Michael A. Alexander, MD, ‎Dennis J. Matthews, MD. Pediatric Rehabilitation: Principles & Practice. 2009 Jan S.Tecklin. Pediatric Physical Therapy, Lipincot Williams &Wilkins, 2008
5) Motor kontrol ve nöral plastisite Aynur Ayşe Karaduman, ‎Öznur Tunca Yilmaz, ‎İpek Alemdaroğlu. Pediatrik Nöromüsküler Hastalıklarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. 2014 Michael A. Alexander, MD, ‎Dennis J. Matthews, MD. Pediatric Rehabilitation: Principles & Practice. 2009 Jan S.Tecklin. Pediatric Physical Therapy, Lipincot Williams &Wilkins, 2008
6) Postüral kontrol mekanizmaları ve normal gelişim evreleri Aynur Ayşe Karaduman, ‎Öznur Tunca Yilmaz, ‎İpek Alemdaroğlu. Pediatrik Nöromüsküler Hastalıklarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. 2014 Michael A. Alexander, MD, ‎Dennis J. Matthews, MD. Pediatric Rehabilitation: Principles & Practice. 2009 Jan S.Tecklin. Pediatric Physical Therapy, Lipincot Williams &Wilkins, 2008
7) Riskli yeni doğan değerlendirmesi ve erken fizyoterapi yaklaşımları Aynur Ayşe Karaduman, ‎Öznur Tunca Yilmaz, ‎İpek Alemdaroğlu. Pediatrik Nöromüsküler Hastalıklarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. 2014 Michael A. Alexander, MD, ‎Dennis J. Matthews, MD. Pediatric Rehabilitation: Principles & Practice. 2009 Jan S.Tecklin. Pediatric Physical Therapy, Lipincot Williams &Wilkins, 2008
8) Ara Sınav Aynur Ayşe Karaduman, ‎Öznur Tunca Yilmaz, ‎İpek Alemdaroğlu. Pediatrik Nöromüsküler Hastalıklarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. 2014 Michael A. Alexander, MD, ‎Dennis J. Matthews, MD. Pediatric Rehabilitation: Principles & Practice. 2009 Jan S.Tecklin. Pediatric Physical Therapy, Lipincot Williams &Wilkins, 2008
9) Serebral Paraliziye yaklaşım ve sınıflandırılması Aynur Ayşe Karaduman, ‎Öznur Tunca Yilmaz, ‎İpek Alemdaroğlu. Pediatrik Nöromüsküler Hastalıklarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. 2014 Michael A. Alexander, MD, ‎Dennis J. Matthews, MD. Pediatric Rehabilitation: Principles & Practice. 2009 Jan S.Tecklin. Pediatric Physical Therapy, Lipincot Williams &Wilkins, 2008
10) SP' de değrlendirme yöntemleri Aynur Ayşe Karaduman, ‎Öznur Tunca Yilmaz, ‎İpek Alemdaroğlu. Pediatrik Nöromüsküler Hastalıklarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. 2014 Michael A. Alexander, MD, ‎Dennis J. Matthews, MD. Pediatric Rehabilitation: Principles & Practice. 2009 Jan S.Tecklin. Pediatric Physical Therapy, Lipincot Williams &Wilkins, 2008
11) SP' de fizik tedavi ve rehabilitasyon Aynur Ayşe Karaduman, ‎Öznur Tunca Yilmaz, ‎İpek Alemdaroğlu. Pediatrik Nöromüsküler Hastalıklarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. 2014 Michael A. Alexander, MD, ‎Dennis J. Matthews, MD. Pediatric Rehabilitation: Principles & Practice. 2009 Jan S.Tecklin. Pediatric Physical Therapy, Lipincot Williams &Wilkins, 2008
12) Doğumsal Brakiyal Pleksüs yaralanmaları ve rehabilitasyon Aynur Ayşe Karaduman, ‎Öznur Tunca Yilmaz, ‎İpek Alemdaroğlu. Pediatrik Nöromüsküler Hastalıklarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. 2014 Michael A. Alexander, MD, ‎Dennis J. Matthews, MD. Pediatric Rehabilitation: Principles & Practice. 2009 Jan S.Tecklin. Pediatric Physical Therapy, Lipincot Williams &Wilkins, 2008
13) Spina Bifida ve rehabilitasyon Aynur Ayşe Karaduman, ‎Öznur Tunca Yilmaz, ‎İpek Alemdaroğlu. Pediatrik Nöromüsküler Hastalıklarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. 2014 Michael A. Alexander, MD, ‎Dennis J. Matthews, MD. Pediatric Rehabilitation: Principles & Practice. 2009 Jan S.Tecklin. Pediatric Physical Therapy, Lipincot Williams &Wilkins, 2008
14) Vaka sunumları Aynur Ayşe Karaduman, ‎Öznur Tunca Yilmaz, ‎İpek Alemdaroğlu. Pediatrik Nöromüsküler Hastalıklarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. 2014 Michael A. Alexander, MD, ‎Dennis J. Matthews, MD. Pediatric Rehabilitation: Principles & Practice. 2009 Jan S.Tecklin. Pediatric Physical Therapy, Lipincot Williams &Wilkins, 2008
15) Genel tartışma Aynur Ayşe Karaduman, ‎Öznur Tunca Yilmaz, ‎İpek Alemdaroğlu. Pediatrik Nöromüsküler Hastalıklarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. 2014 Michael A. Alexander, MD, ‎Dennis J. Matthews, MD. Pediatric Rehabilitation: Principles & Practice. 2009 Jan S.Tecklin. Pediatric Physical Therapy, Lipincot Williams &Wilkins, 2008
16) Final Aynur Ayşe Karaduman, ‎Öznur Tunca Yilmaz, ‎İpek Alemdaroğlu. Pediatrik Nöromüsküler Hastalıklarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. 2014 Michael A. Alexander, MD, ‎Dennis J. Matthews, MD. Pediatric Rehabilitation: Principles & Practice. 2009 Jan S.Tecklin. Pediatric Physical Therapy, Lipincot Williams &Wilkins, 2008

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Michael A. Alexander, MD, ‎Dennis J. Matthews, MD, Pediatric Rehabilitation: Principles & Practice, 2009.
Aynur Ayşe Karaduman, ‎Öznur Tunca Yilmaz, ‎İpek Alemdaroğlu. Pediatrik Nöromüsküler Hastalıklarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. 2014.
Diğer Kaynaklar: Michael A. Alexander, MD, ‎Dennis J. Matthews, MD, Pediatric Rehabilitation: Principles & Practice, 2009.
Aynur Ayşe Karaduman, ‎Öznur Tunca Yilmaz, ‎İpek Alemdaroğlu. Pediatrik Nöromüsküler Hastalıklarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. 2014.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

3

2

4

Program Kazanımları
1) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında kanıta dayalı temel ölçme değerlendirme ve tedavi bilgilerinin tamamına hakim olmakla birlikte literatürdeki güncel yaklaşımları takip edebilir ve bu kazanımları akademik ve klinik çalışmalarında uygular.
2) Fizik tedavi ve rehabilitasyon programlarında bir fizyoterapist rolüyle bağımsız veya multidisipliner yaklaşımlar içerisinde ve etik prensipler çerçevesinde mesleki çalışmalarını en üst düzeyde gerçekleştirir.
3) Yüksek araştırma becerilerini kullanarak bilimsel araştırmalarda ve projelerde görev alır, uygun istatistiksel yöntemlere dayanarak bu çalışmaların çıktılarını yorumlar ve bu çıktıları klinikte hayata geçirir.
4) Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanının farklı disiplinlerinde elde ettiği birikimle klinik problemleri saptar, bu problemlerin çözümü izin bilgi, beceri ve tecrübelerini kullanır.
5) Halk sağlığına yönelik konularda bilinç ve sorumluluk sahibi olup koruyucu ve geliştirici fizyoterapi ve rehabilitasyon müdahalelerini uygular.
6) Avrupa dil portföyünde yer alan en az bir yabancı dile hakim olup bu birikimlerini mesleki ve akademik çalışmalarda kendini ve mesleğini geliştirmek için kullanır.
7) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanındaki araştırma becerilerinden yararlanarak müdahaleleri eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşarak doğru bilgi ve uygulamalara ulaşır ve bunları meslek hayatında kullanır.
8) Alanındaki teknolojik gelişmeleri takip eder, yeniliklere açık ve yaratıcı bir bakış açısıyla uygulamalarını yürütür.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında kanıta dayalı temel ölçme değerlendirme ve tedavi bilgilerinin tamamına hakim olmakla birlikte literatürdeki güncel yaklaşımları takip edebilir ve bu kazanımları akademik ve klinik çalışmalarında uygular.
2) Fizik tedavi ve rehabilitasyon programlarında bir fizyoterapist rolüyle bağımsız veya multidisipliner yaklaşımlar içerisinde ve etik prensipler çerçevesinde mesleki çalışmalarını en üst düzeyde gerçekleştirir.
3) Yüksek araştırma becerilerini kullanarak bilimsel araştırmalarda ve projelerde görev alır, uygun istatistiksel yöntemlere dayanarak bu çalışmaların çıktılarını yorumlar ve bu çıktıları klinikte hayata geçirir.
4) Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanının farklı disiplinlerinde elde ettiği birikimle klinik problemleri saptar, bu problemlerin çözümü izin bilgi, beceri ve tecrübelerini kullanır.
5) Halk sağlığına yönelik konularda bilinç ve sorumluluk sahibi olup koruyucu ve geliştirici fizyoterapi ve rehabilitasyon müdahalelerini uygular.
6) Avrupa dil portföyünde yer alan en az bir yabancı dile hakim olup bu birikimlerini mesleki ve akademik çalışmalarda kendini ve mesleğini geliştirmek için kullanır.
7) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanındaki araştırma becerilerinden yararlanarak müdahaleleri eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşarak doğru bilgi ve uygulamalara ulaşır ve bunları meslek hayatında kullanır.
8) Alanındaki teknolojik gelişmeleri takip eder, yeniliklere açık ve yaratıcı bir bakış açısıyla uygulamalarını yürütür.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Ders
Ödev

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Sunum

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Sunum 1 % 40
Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavı 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 70
Ara Sınavlar 1 28
Final 1 40
Toplam İş Yükü 180