FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (YL) (TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: 3012121001
Ders İsmi: Kanıta Dayalı Egzersiz Uygulamaları
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 9
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Seviyesi:
Yüksek Lisans TYYÇ:7. Düzey QF-EHEA:2. Düzey EQF-LLL:7. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi Hilal Denizoğlu KÜLLİ
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi Aybüke ERSİN
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamalarına temel oluşturan egzersiz modellerini kullanarak interdisipliner çalışma ile klinik problemi tanımlama, strateji geliştirme ve karar verme yollarıyla çözümleme becerisi kazandırmak, müdahale sonuçlarını literatür ile ilişkilendirmek ve yayınlamak dersin amacıdır.
Dersin İçeriği: Bu ders fizyoterapistlerin eklem hareket açıklığını ve kas kuvvetini arttırmak, dengeyi, koordinasyonu, propriosepsiyonu ve motor kontrolü geliştirmek için kullandıkları egzersizler ile çeşitli klinik durumlarda kullanılan spesifik ve genel egzersizler ile ilgili güncel literatürü içermektedir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Kanıta dayalı egzersiz yaklaşımlarını bilir.
2) Bireye ve hastalığa uygun egzersiz seçimi yapabilir, egzersiz reçetesi oluşturabilir.
3) Egzersiz bilimine dair literatüre hakimdir.
4) Kanıta dayalı en iyi çalışmaları belirleyebilir ve onları rehabilitasyon alanında kullanabilir.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Kanıta Dayalı Egzersizlere Giriş Therapeutic Exercise, Foundations and Techniques, Carolyn Kisner, Lynn Allen Colby Therapeutic Exercise Moving Toward Function, Carrie M. Hall, Lori Thein Brody Egzersiz Tedavisinde Temel Prensipler ve Yöntemler, A. Saadet Otman Fizyoterapide Kanıta Dayalı Egzersiz Yaklaşımları, Edibe Ünal.
2) Eklem hareket açıklığı egzersizlerinde kanıta dayalı yaklaşımlar Therapeutic Exercise, Foundations and Techniques, Carolyn Kisner, Lynn Allen Colby Therapeutic Exercise Moving Toward Function, Carrie M. Hall, Lori Thein Brody Egzersiz Tedavisinde Temel Prensipler ve Yöntemler, A. Saadet Otman Fizyoterapide Kanıta Dayalı Egzersiz Yaklaşımları, Edibe Ünal.
3) Germe egzersizlerinde kanıta dayalı yaklaşımlar Therapeutic Exercise, Foundations and Techniques, Carolyn Kisner, Lynn Allen Colby Therapeutic Exercise Moving Toward Function, Carrie M. Hall, Lori Thein Brody Egzersiz Tedavisinde Temel Prensipler ve Yöntemler, A. Saadet Otman Fizyoterapide Kanıta Dayalı Egzersiz Yaklaşımları, Edibe Ünal.
4) Güçlendirme ve endurans egzersizlerinde kanıta dayalı yaklaşımlar Therapeutic Exercise, Foundations and Techniques, Carolyn Kisner, Lynn Allen Colby Therapeutic Exercise Moving Toward Function, Carrie M. Hall, Lori Thein Brody Egzersiz Tedavisinde Temel Prensipler ve Yöntemler, A. Saadet Otman Fizyoterapide Kanıta Dayalı Egzersiz Yaklaşımları, Edibe Ünal.
5) Denge, Koordinasyon, Propriyosepsiyon ve Motor Kontrol egzersizlerinde kanıta dayalı yaklaşımlar Therapeutic Exercise, Foundations and Techniques, Carolyn Kisner, Lynn Allen Colby Therapeutic Exercise Moving Toward Function, Carrie M. Hall, Lori Thein Brody Egzersiz Tedavisinde Temel Prensipler ve Yöntemler, A. Saadet Otman Fizyoterapide Kanıta Dayalı Egzersiz Yaklaşımları, Edibe Ünal.
6) Açık kinetik zincir egzersizlerinde kanıta dayalı yaklaşımlar Therapeutic Exercise, Foundations and Techniques, Carolyn Kisner, Lynn Allen Colby Therapeutic Exercise Moving Toward Function, Carrie M. Hall, Lori Thein Brody Egzersiz Tedavisinde Temel Prensipler ve Yöntemler, A. Saadet Otman Fizyoterapide Kanıta Dayalı Egzersiz Yaklaşımları, Edibe Ünal.
7) Kapalı kinetik zincir egzersizlerinde kanıta dayalı yaklaşımlar Therapeutic Exercise, Foundations and Techniques, Carolyn Kisner, Lynn Allen Colby Therapeutic Exercise Moving Toward Function, Carrie M. Hall, Lori Thein Brody Egzersiz Tedavisinde Temel Prensipler ve Yöntemler, A. Saadet Otman Fizyoterapide Kanıta Dayalı Egzersiz Yaklaşımları, Edibe Ünal.
8) Ara Sınav Therapeutic Exercise, Foundations and Techniques, Carolyn Kisner, Lynn Allen Colby Therapeutic Exercise Moving Toward Function, Carrie M. Hall, Lori Thein Brody Egzersiz Tedavisinde Temel Prensipler ve Yöntemler, A. Saadet Otman Fizyoterapide Kanıta Dayalı Egzersiz Yaklaşımları, Edibe Ünal.
9) Patellofemoral Ağrıda Kanıta Dayalı Egzersiz Yaklaşımları Therapeutic Exercise, Foundations and Techniques, Carolyn Kisner, Lynn Allen Colby Therapeutic Exercise Moving Toward Function, Carrie M. Hall, Lori Thein Brody Egzersiz Tedavisinde Temel Prensipler ve Yöntemler, A. Saadet Otman Fizyoterapide Kanıta Dayalı Egzersiz Yaklaşımları, Edibe Ünal.
10) Ön Çapraz Bağ patolojilerinde kanıta dayalı yaklaşımlar Therapeutic Exercise, Foundations and Techniques, Carolyn Kisner, Lynn Allen Colby Therapeutic Exercise Moving Toward Function, Carrie M. Hall, Lori Thein Brody Egzersiz Tedavisinde Temel Prensipler ve Yöntemler, A. Saadet Otman Fizyoterapide Kanıta Dayalı Egzersiz Yaklaşımları, Edibe Ünal.
11) Disk hernisi olan hastalarda kanıta dayalı yaklaşımlar Therapeutic Exercise, Foundations and Techniques, Carolyn Kisner, Lynn Allen Colby Therapeutic Exercise Moving Toward Function, Carrie M. Hall, Lori Thein Brody Egzersiz Tedavisinde Temel Prensipler ve Yöntemler, A. Saadet Otman Fizyoterapide Kanıta Dayalı Egzersiz Yaklaşımları, Edibe Ünal.
12) Pilates ve yogada kanıta dayalı yaklaşımlar Therapeutic Exercise, Foundations and Techniques, Carolyn Kisner, Lynn Allen Colby Therapeutic Exercise Moving Toward Function, Carrie M. Hall, Lori Thein Brody Egzersiz Tedavisinde Temel Prensipler ve Yöntemler, A. Saadet Otman Fizyoterapide Kanıta Dayalı Egzersiz Yaklaşımları, Edibe Ünal.
13) Subacromial impingement ve kanıta dayalı yaklaşımlar Therapeutic Exercise, Foundations and Techniques, Carolyn Kisner, Lynn Allen Colby Therapeutic Exercise Moving Toward Function, Carrie M. Hall, Lori Thein Brody Egzersiz Tedavisinde Temel Prensipler ve Yöntemler, A. Saadet Otman Fizyoterapide Kanıta Dayalı Egzersiz Yaklaşımları, Edibe Ünal.
14) Ms'de egzersiz ve kanıta dayalı yaklaşımlar Therapeutic Exercise, Foundations and Techniques, Carolyn Kisner, Lynn Allen Colby Therapeutic Exercise Moving Toward Function, Carrie M. Hall, Lori Thein Brody Egzersiz Tedavisinde Temel Prensipler ve Yöntemler, A. Saadet Otman Fizyoterapide Kanıta Dayalı Egzersiz Yaklaşımları, Edibe Ünal.
15) Üriner İnkontinansta egzersiz ve kanıta dayalı yaklaşımlar Therapeutic Exercise, Foundations and Techniques, Carolyn Kisner, Lynn Allen Colby Therapeutic Exercise Moving Toward Function, Carrie M. Hall, Lori Thein Brody Egzersiz Tedavisinde Temel Prensipler ve Yöntemler, A. Saadet Otman Fizyoterapide Kanıta Dayalı Egzersiz Yaklaşımları, Edibe Ünal.
16) Final Sınavı Therapeutic Exercise, Foundations and Techniques, Carolyn Kisner, Lynn Allen Colby Therapeutic Exercise Moving Toward Function, Carrie M. Hall, Lori Thein Brody Egzersiz Tedavisinde Temel Prensipler ve Yöntemler, A. Saadet Otman Fizyoterapide Kanıta Dayalı Egzersiz Yaklaşımları, Edibe Ünal.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Therapeutic Exercise, Foundations and Techniques, Carolyn Kisner, Lynn Allen Colby

Therapeutic Exercise Moving Toward Function, Carrie M. Hall, Lori Thein Brody
Egzersiz Tedavisinde Temel Prensipler ve Yöntemler, A. Saadet Otman

Fizyoterapide Kanıta Dayalı Egzersiz Yaklaşımları, Edibe Ünal.
Diğer Kaynaklar: Therapeutic Exercise, Foundations and Techniques, Carolyn Kisner, Lynn Allen Colby

Therapeutic Exercise Moving Toward Function, Carrie M. Hall, Lori Thein Brody
Egzersiz Tedavisinde Temel Prensipler ve Yöntemler, A. Saadet Otman

Fizyoterapide Kanıta Dayalı Egzersiz Yaklaşımları, Edibe Ünal.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

Program Kazanımları
1) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında kanıta dayalı temel ölçme değerlendirme ve tedavi bilgilerinin tamamına hakim olmakla birlikte literatürdeki güncel yaklaşımları takip edebilir ve bu kazanımları akademik ve klinik çalışmalarında uygular.
2) Fizik tedavi ve rehabilitasyon programlarında bir fizyoterapist rolüyle bağımsız veya multidisipliner yaklaşımlar içerisinde ve etik prensipler çerçevesinde mesleki çalışmalarını en üst düzeyde gerçekleştirir.
3) Yüksek araştırma becerilerini kullanarak bilimsel araştırmalarda ve projelerde görev alır, uygun istatistiksel yöntemlere dayanarak bu çalışmaların çıktılarını yorumlar ve bu çıktıları klinikte hayata geçirir.
4) Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanının farklı disiplinlerinde elde ettiği birikimle klinik problemleri saptar, bu problemlerin çözümü izin bilgi, beceri ve tecrübelerini kullanır.
5) Halk sağlığına yönelik konularda bilinç ve sorumluluk sahibi olup koruyucu ve geliştirici fizyoterapi ve rehabilitasyon müdahalelerini uygular.
6) Avrupa dil portföyünde yer alan en az bir yabancı dile hakim olup bu birikimlerini mesleki ve akademik çalışmalarda kendini ve mesleğini geliştirmek için kullanır.
7) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanındaki araştırma becerilerinden yararlanarak müdahaleleri eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşarak doğru bilgi ve uygulamalara ulaşır ve bunları meslek hayatında kullanır.
8) Alanındaki teknolojik gelişmeleri takip eder, yeniliklere açık ve yaratıcı bir bakış açısıyla uygulamalarını yürütür.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında kanıta dayalı temel ölçme değerlendirme ve tedavi bilgilerinin tamamına hakim olmakla birlikte literatürdeki güncel yaklaşımları takip edebilir ve bu kazanımları akademik ve klinik çalışmalarında uygular. 5
2) Fizik tedavi ve rehabilitasyon programlarında bir fizyoterapist rolüyle bağımsız veya multidisipliner yaklaşımlar içerisinde ve etik prensipler çerçevesinde mesleki çalışmalarını en üst düzeyde gerçekleştirir. 5
3) Yüksek araştırma becerilerini kullanarak bilimsel araştırmalarda ve projelerde görev alır, uygun istatistiksel yöntemlere dayanarak bu çalışmaların çıktılarını yorumlar ve bu çıktıları klinikte hayata geçirir. 5
4) Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanının farklı disiplinlerinde elde ettiği birikimle klinik problemleri saptar, bu problemlerin çözümü izin bilgi, beceri ve tecrübelerini kullanır. 5
5) Halk sağlığına yönelik konularda bilinç ve sorumluluk sahibi olup koruyucu ve geliştirici fizyoterapi ve rehabilitasyon müdahalelerini uygular. 5
6) Avrupa dil portföyünde yer alan en az bir yabancı dile hakim olup bu birikimlerini mesleki ve akademik çalışmalarda kendini ve mesleğini geliştirmek için kullanır. 5
7) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanındaki araştırma becerilerinden yararlanarak müdahaleleri eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşarak doğru bilgi ve uygulamalara ulaşır ve bunları meslek hayatında kullanır. 5
8) Alanındaki teknolojik gelişmeleri takip eder, yeniliklere açık ve yaratıcı bir bakış açısıyla uygulamalarını yürütür. 5