FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (YL) (TEZLİ)
Kazanılan Yeterlilik Program Süresi Toplam Kredi (AKTS) Öğretim Şekli Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı
YÜKSEK LİSANS DERECESİ 2 120 ÖRGÜN TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):7. Düzey
QF-EHEA:2. Düzey
TYYÇ, ISCED (1997-2013): 31,72

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: 3000002010
Ders İsmi: Üreme Sağlığı ve Doğurganlığın Düzenlenmesi
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Laboratuvar Kredi AKTS
3 0 0 3 6
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar:
Dersin Türü: Anabilim Dalı/Lisansüstü Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Yüksek Lisans TYYÇ:7. Düzey QF-EHEA:2. Düzey EQF-LLL:7. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi Yeliz YILDIRIM VARIŞOĞLU
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. Anayit Margirit COŞKUN
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Üreme sağlığı ve aile planlaması kavramlarını inceleyerek, aile planlaması, önemi, aile planlaması yöntemleri ve günümüzdeki gelişmelere ilişkin bilgi kazandırmaktır. Bu dersi alan öğrenciden; 1.Doğurganlın düzenlenmesi, danışmanlık ve başvuranın değerlendirilmesi, 2.Enfeksiyon kontrolü ve genital yol enfeksiyonları, 3.Doğurganlığın düzenlenmesi yöntemleri, 4.Özel dönemlerde ve kronik sağlık durumlarında kontrasepsiyon, 5.İnfertilite ve gebelik sonlandırma konularında bilgi kazanmış olması beklenir.

Dersin İçeriği: Doğurganlığın düzenlenmesi dersi, üreme sağlığı ve aile planlaması kavramlarını inceleyerek, bireylerin üreme sağlığı ve cinsel sağlığının korunması, geliştirilmesi ve doğurganlığın düzenlenmesine yönelik bilgileri öğretir.
Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) 1) Üreme sağlığının önemini açıklar
2) 2) Üreme sağlığını etkileyen faktörleri belirler
3) 3) Üreme hakları kavramını tanımlar
4) 4) İnsan hayatının çeşitli evrelerinde üreme sağlığı sorunlarını tanımlar ve çözüm önerileri üretir
5) 5) Dünyada ve Türkiye'de üreme sağlığı sorunlarını tanımlar
6) 6) Üreme sağlığı kapsamında ele alınması önerilen konuları öğrenir
7) 7) Farklı cinsel yönelimi olan bireylerin üreme sağlığı sorunlarını tanımlar ve çözüm önerileri üretir
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Türkiye’de Aile Planlamasının Durumu "Durudoğan H., Gökşen F., Oder B.E., Yükseker D. (2010). Türkiyede Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi, Kontraseptif Yöntemler, cilt 1-2, Sağlık Bakanlığı, s: 367-430, AÇSAP Gen Müd, Ankara 2000 Gençlere Yönelik Üreme Sağlığı Hizmetleri. Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Ankara 2005 Güvenli Annelik. Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Ankara 2005" Üreme Sağlığına Giriş Katılımcı Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 5……(2005) Cinsel Sağlık / Üreme Sağlığı Aile Planlaması Danışmanlığı Katılımcı Kitabi T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara (http://sbu.saglik.gov.tr/tusp/turkce/yayinlar/pdf_dokumanlar/AP_D_1.pdf). 6…(2007) Türkiye üreme sağlığı . Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hizmet Çerçevesi/Üreme Sağlığı Aile Planlaması Danışmanlığı Katılımcı Kitabı T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara. (http://sbu.saglik.gov.tr/tusp/turkce/yayinlar/pdf_dokumanlar/03_CSUSHizmetCercevesi_t.pdf) (2005) Güvenli Annelik Katılımcı Kitabı. T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Türkiye Üreme Sağlığı Programı Cinsel Sağlık / Üreme Sağlığı mezuniyet Öncesi Eğitimini Güçlendirme Projesi. Ankara (1995). Aile Planlaması Klinik Uygulama El Kitabı, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı ve Sağlık Bakanlığı Yayını, Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti, İstanbul. (1997). Aile Planlamasında Temel Bilgiler, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, Damla Matbaacılık, İstanbul. (2000). Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi. T.C. AÇSAP Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara.
2) Danışmanlık ve İletişim "Durudoğan H., Gökşen F., Oder B.E., Yükseker D. (2010). Türkiyede Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi, Kontraseptif Yöntemler, cilt 1-2, Sağlık Bakanlığı, s: 367-430, AÇSAP Gen Müd, Ankara 2000 Gençlere Yönelik Üreme Sağlığı Hizmetleri. Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Ankara 2005 Güvenli Annelik. Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Ankara 2005" Üreme Sağlığına Giriş Katılımcı Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 5……(2005) Cinsel Sağlık / Üreme Sağlığı Aile Planlaması Danışmanlığı Katılımcı Kitabi T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara (http://sbu.saglik.gov.tr/tusp/turkce/yayinlar/pdf_dokumanlar/AP_D_1.pdf). 6…(2007) Türkiye üreme sağlığı . Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hizmet Çerçevesi/Üreme Sağlığı Aile Planlaması Danışmanlığı Katılımcı Kitabı T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara. (http://sbu.saglik.gov.tr/tusp/turkce/yayinlar/pdf_dokumanlar/03_CSUSHizmetCercevesi_t.pdf) (2005) Güvenli Annelik Katılımcı Kitabı. T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Türkiye Üreme Sağlığı Programı Cinsel Sağlık / Üreme Sağlığı mezuniyet Öncesi Eğitimini Güçlendirme Projesi. Ankara (1995). Aile Planlaması Klinik Uygulama El Kitabı, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı ve Sağlık Bakanlığı Yayını, Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti, İstanbul. (1997). Aile Planlamasında Temel Bilgiler, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, Damla Matbaacılık, İstanbul. (2000). Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi. T.C. AÇSAP Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara.
3) Kadın Üreme Organ Anatomisi ve Fizyolojisi "Durudoğan H., Gökşen F., Oder B.E., Yükseker D. (2010). Türkiyede Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi, Kontraseptif Yöntemler, cilt 1-2, Sağlık Bakanlığı, s: 367-430, AÇSAP Gen Müd, Ankara 2000 Gençlere Yönelik Üreme Sağlığı Hizmetleri. Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Ankara 2005 Güvenli Annelik. Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Ankara 2005" Üreme Sağlığına Giriş Katılımcı Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 5……(2005) Cinsel Sağlık / Üreme Sağlığı Aile Planlaması Danışmanlığı Katılımcı Kitabi T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara (http://sbu.saglik.gov.tr/tusp/turkce/yayinlar/pdf_dokumanlar/AP_D_1.pdf). 6…(2007) Türkiye üreme sağlığı . Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hizmet Çerçevesi/Üreme Sağlığı Aile Planlaması Danışmanlığı Katılımcı Kitabı T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara. (http://sbu.saglik.gov.tr/tusp/turkce/yayinlar/pdf_dokumanlar/03_CSUSHizmetCercevesi_t.pdf) (2005) Güvenli Annelik Katılımcı Kitabı. T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Türkiye Üreme Sağlığı Programı Cinsel Sağlık / Üreme Sağlığı mezuniyet Öncesi Eğitimini Güçlendirme Projesi. Ankara (1995). Aile Planlaması Klinik Uygulama El Kitabı, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı ve Sağlık Bakanlığı Yayını, Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti, İstanbul. (1997). Aile Planlamasında Temel Bilgiler, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, Damla Matbaacılık, İstanbul. (2000). Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi. T.C. AÇSAP Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara.
4) Erkek Üreme Organ Anatomisi ve Fizyolojisi "Durudoğan H., Gökşen F., Oder B.E., Yükseker D. (2010). Türkiyede Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi, Kontraseptif Yöntemler, cilt 1-2, Sağlık Bakanlığı, s: 367-430, AÇSAP Gen Müd, Ankara 2000 Gençlere Yönelik Üreme Sağlığı Hizmetleri. Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Ankara 2005 Güvenli Annelik. Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Ankara 2005" Üreme Sağlığına Giriş Katılımcı Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 5……(2005) Cinsel Sağlık / Üreme Sağlığı Aile Planlaması Danışmanlığı Katılımcı Kitabi T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara (http://sbu.saglik.gov.tr/tusp/turkce/yayinlar/pdf_dokumanlar/AP_D_1.pdf). 6…(2007) Türkiye üreme sağlığı . Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hizmet Çerçevesi/Üreme Sağlığı Aile Planlaması Danışmanlığı Katılımcı Kitabı T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara. (http://sbu.saglik.gov.tr/tusp/turkce/yayinlar/pdf_dokumanlar/03_CSUSHizmetCercevesi_t.pdf) (2005) Güvenli Annelik Katılımcı Kitabı. T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Türkiye Üreme Sağlığı Programı Cinsel Sağlık / Üreme Sağlığı mezuniyet Öncesi Eğitimini Güçlendirme Projesi. Ankara (1995). Aile Planlaması Klinik Uygulama El Kitabı, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı ve Sağlık Bakanlığı Yayını, Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti, İstanbul. (1997). Aile Planlamasında Temel Bilgiler, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, Damla Matbaacılık, İstanbul. (2000). Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi. T.C. AÇSAP Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara.
5) Başvuranın Değerlendirilmesi "Durudoğan H., Gökşen F., Oder B.E., Yükseker D. (2010). Türkiyede Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi, Kontraseptif Yöntemler, cilt 1-2, Sağlık Bakanlığı, s: 367-430, AÇSAP Gen Müd, Ankara 2000 Gençlere Yönelik Üreme Sağlığı Hizmetleri. Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Ankara 2005 Güvenli Annelik. Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Ankara 2005" Üreme Sağlığına Giriş Katılımcı Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 5……(2005) Cinsel Sağlık / Üreme Sağlığı Aile Planlaması Danışmanlığı Katılımcı Kitabi T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara (http://sbu.saglik.gov.tr/tusp/turkce/yayinlar/pdf_dokumanlar/AP_D_1.pdf). 6…(2007) Türkiye üreme sağlığı . Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hizmet Çerçevesi/Üreme Sağlığı Aile Planlaması Danışmanlığı Katılımcı Kitabı T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara. (http://sbu.saglik.gov.tr/tusp/turkce/yayinlar/pdf_dokumanlar/03_CSUSHizmetCercevesi_t.pdf) (2005) Güvenli Annelik Katılımcı Kitabı. T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Türkiye Üreme Sağlığı Programı Cinsel Sağlık / Üreme Sağlığı mezuniyet Öncesi Eğitimini Güçlendirme Projesi. Ankara (1995). Aile Planlaması Klinik Uygulama El Kitabı, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı ve Sağlık Bakanlığı Yayını, Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti, İstanbul. (1997). Aile Planlamasında Temel Bilgiler, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, Damla Matbaacılık, İstanbul. (2000). Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi. T.C. AÇSAP Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara.
6) Enfeksiyon Kontrolü "Durudoğan H., Gökşen F., Oder B.E., Yükseker D. (2010). Türkiyede Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi, Kontraseptif Yöntemler, cilt 1-2, Sağlık Bakanlığı, s: 367-430, AÇSAP Gen Müd, Ankara 2000 Gençlere Yönelik Üreme Sağlığı Hizmetleri. Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Ankara 2005 Güvenli Annelik. Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Ankara 2005" Üreme Sağlığına Giriş Katılımcı Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 5……(2005) Cinsel Sağlık / Üreme Sağlığı Aile Planlaması Danışmanlığı Katılımcı Kitabi T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara (http://sbu.saglik.gov.tr/tusp/turkce/yayinlar/pdf_dokumanlar/AP_D_1.pdf). 6…(2007) Türkiye üreme sağlığı . Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hizmet Çerçevesi/Üreme Sağlığı Aile Planlaması Danışmanlığı Katılımcı Kitabı T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara. (http://sbu.saglik.gov.tr/tusp/turkce/yayinlar/pdf_dokumanlar/03_CSUSHizmetCercevesi_t.pdf) (2005) Güvenli Annelik Katılımcı Kitabı. T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Türkiye Üreme Sağlığı Programı Cinsel Sağlık / Üreme Sağlığı mezuniyet Öncesi Eğitimini Güçlendirme Projesi. Ankara (1995). Aile Planlaması Klinik Uygulama El Kitabı, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı ve Sağlık Bakanlığı Yayını, Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti, İstanbul. (1997). Aile Planlamasında Temel Bilgiler, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, Damla Matbaacılık, İstanbul. (2000). Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi. T.C. AÇSAP Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara.
7) Genital Yol Enfeksiyonları "Durudoğan H., Gökşen F., Oder B.E., Yükseker D. (2010). Türkiyede Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi, Kontraseptif Yöntemler, cilt 1-2, Sağlık Bakanlığı, s: 367-430, AÇSAP Gen Müd, Ankara 2000 Gençlere Yönelik Üreme Sağlığı Hizmetleri. Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Ankara 2005 Güvenli Annelik. Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Ankara 2005" Üreme Sağlığına Giriş Katılımcı Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 5……(2005) Cinsel Sağlık / Üreme Sağlığı Aile Planlaması Danışmanlığı Katılımcı Kitabi T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara (http://sbu.saglik.gov.tr/tusp/turkce/yayinlar/pdf_dokumanlar/AP_D_1.pdf). 6…(2007) Türkiye üreme sağlığı . Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hizmet Çerçevesi/Üreme Sağlığı Aile Planlaması Danışmanlığı Katılımcı Kitabı T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara. (http://sbu.saglik.gov.tr/tusp/turkce/yayinlar/pdf_dokumanlar/03_CSUSHizmetCercevesi_t.pdf) (2005) Güvenli Annelik Katılımcı Kitabı. T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Türkiye Üreme Sağlığı Programı Cinsel Sağlık / Üreme Sağlığı mezuniyet Öncesi Eğitimini Güçlendirme Projesi. Ankara (1995). Aile Planlaması Klinik Uygulama El Kitabı, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı ve Sağlık Bakanlığı Yayını, Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti, İstanbul. (1997). Aile Planlamasında Temel Bilgiler, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, Damla Matbaacılık, İstanbul. (2000). Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi. T.C. AÇSAP Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara.
8) Hormonal Aile Planlaması Yöntemleri "Durudoğan H., Gökşen F., Oder B.E., Yükseker D. (2010). Türkiyede Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi, Kontraseptif Yöntemler, cilt 1-2, Sağlık Bakanlığı, s: 367-430, AÇSAP Gen Müd, Ankara 2000 Gençlere Yönelik Üreme Sağlığı Hizmetleri. Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Ankara 2005 Güvenli Annelik. Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Ankara 2005" Üreme Sağlığına Giriş Katılımcı Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 5……(2005) Cinsel Sağlık / Üreme Sağlığı Aile Planlaması Danışmanlığı Katılımcı Kitabi T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara (http://sbu.saglik.gov.tr/tusp/turkce/yayinlar/pdf_dokumanlar/AP_D_1.pdf). 6…(2007) Türkiye üreme sağlığı . Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hizmet Çerçevesi/Üreme Sağlığı Aile Planlaması Danışmanlığı Katılımcı Kitabı T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara. (http://sbu.saglik.gov.tr/tusp/turkce/yayinlar/pdf_dokumanlar/03_CSUSHizmetCercevesi_t.pdf) (2005) Güvenli Annelik Katılımcı Kitabı. T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Türkiye Üreme Sağlığı Programı Cinsel Sağlık / Üreme Sağlığı mezuniyet Öncesi Eğitimini Güçlendirme Projesi. Ankara (1995). Aile Planlaması Klinik Uygulama El Kitabı, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı ve Sağlık Bakanlığı Yayını, Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti, İstanbul. (1997). Aile Planlamasında Temel Bilgiler, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, Damla Matbaacılık, İstanbul. (2000). Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi. T.C. AÇSAP Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara.
9) Bariyer Aile Planlaması Yöntemleri none"Durudoğan H., Gökşen F., Oder B.E., Yükseker D. (2010). Türkiyede Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi, Kontraseptif Yöntemler, cilt 1-2, Sağlık Bakanlığı, s: 367-430, AÇSAP Gen Müd, Ankara 2000 Gençlere Yönelik Üreme Sağlığı Hizmetleri. Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Ankara 2005 Güvenli Annelik. Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Ankara 2005" Üreme Sağlığına Giriş Katılımcı Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 5……(2005) Cinsel Sağlık / Üreme Sağlığı Aile Planlaması Danışmanlığı Katılımcı Kitabi T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara (http://sbu.saglik.gov.tr/tusp/turkce/yayinlar/pdf_dokumanlar/AP_D_1.pdf). 6…(2007) Türkiye üreme sağlığı . Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hizmet Çerçevesi/Üreme Sağlığı Aile Planlaması Danışmanlığı Katılımcı Kitabı T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara. (http://sbu.saglik.gov.tr/tusp/turkce/yayinlar/pdf_dokumanlar/03_CSUSHizmetCercevesi_t.pdf) (2005) Güvenli Annelik Katılımcı Kitabı. T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Türkiye Üreme Sağlığı Programı Cinsel Sağlık / Üreme Sağlığı mezuniyet Öncesi Eğitimini Güçlendirme Projesi. Ankara (1995). Aile Planlaması Klinik Uygulama El Kitabı, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı ve Sağlık Bakanlığı Yayını, Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti, İstanbul. (1997). Aile Planlamasında Temel Bilgiler, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, Damla Matbaacılık, İstanbul. (2000). Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi. T.C. AÇSAP Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara.
10) Rahim İçi Araçlar (RİA) "Durudoğan H., Gökşen F., Oder B.E., Yükseker D. (2010). Türkiyede Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi, Kontraseptif Yöntemler, cilt 1-2, Sağlık Bakanlığı, s: 367-430, AÇSAP Gen Müd, Ankara 2000 Gençlere Yönelik Üreme Sağlığı Hizmetleri. Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Ankara 2005 Güvenli Annelik. Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Ankara 2005" Üreme Sağlığına Giriş Katılımcı Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 5……(2005) Cinsel Sağlık / Üreme Sağlığı Aile Planlaması Danışmanlığı Katılımcı Kitabi T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara (http://sbu.saglik.gov.tr/tusp/turkce/yayinlar/pdf_dokumanlar/AP_D_1.pdf). 6…(2007) Türkiye üreme sağlığı . Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hizmet Çerçevesi/Üreme Sağlığı Aile Planlaması Danışmanlığı Katılımcı Kitabı T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara. (http://sbu.saglik.gov.tr/tusp/turkce/yayinlar/pdf_dokumanlar/03_CSUSHizmetCercevesi_t.pdf) (2005) Güvenli Annelik Katılımcı Kitabı. T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Türkiye Üreme Sağlığı Programı Cinsel Sağlık / Üreme Sağlığı mezuniyet Öncesi Eğitimini Güçlendirme Projesi. Ankara (1995). Aile Planlaması Klinik Uygulama El Kitabı, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı ve Sağlık Bakanlığı Yayını, Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti, İstanbul. (1997). Aile Planlamasında Temel Bilgiler, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, Damla Matbaacılık, İstanbul. (2000). Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi. T.C. AÇSAP Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara.
11) Doğal Aile Planlaması Yöntemleri (DAP) "Durudoğan H., Gökşen F., Oder B.E., Yükseker D. (2010). Türkiyede Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi, Kontraseptif Yöntemler, cilt 1-2, Sağlık Bakanlığı, s: 367-430, AÇSAP Gen Müd, Ankara 2000 Gençlere Yönelik Üreme Sağlığı Hizmetleri. Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Ankara 2005 Güvenli Annelik. Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Ankara 2005" Üreme Sağlığına Giriş Katılımcı Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 5……(2005) Cinsel Sağlık / Üreme Sağlığı Aile Planlaması Danışmanlığı Katılımcı Kitabi T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara (http://sbu.saglik.gov.tr/tusp/turkce/yayinlar/pdf_dokumanlar/AP_D_1.pdf). 6…(2007) Türkiye üreme sağlığı . Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hizmet Çerçevesi/Üreme Sağlığı Aile Planlaması Danışmanlığı Katılımcı Kitabı T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara. (http://sbu.saglik.gov.tr/tusp/turkce/yayinlar/pdf_dokumanlar/03_CSUSHizmetCercevesi_t.pdf) (2005) Güvenli Annelik Katılımcı Kitabı. T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Türkiye Üreme Sağlığı Programı Cinsel Sağlık / Üreme Sağlığı mezuniyet Öncesi Eğitimini Güçlendirme Projesi. Ankara (1995). Aile Planlaması Klinik Uygulama El Kitabı, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı ve Sağlık Bakanlığı Yayını, Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti, İstanbul. (1997). Aile Planlamasında Temel Bilgiler, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, Damla Matbaacılık, İstanbul. (2000). Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi. T.C. AÇSAP Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara.
12) Gönüllü Cerrahi Sterilizasyon, Gebelik Sonlandırma, Postkoidal / Acil Kontrasepsiyon Dersin değerlendirilmesi "Durudoğan H., Gökşen F., Oder B.E., Yükseker D. (2010). Türkiyede Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi, Kontraseptif Yöntemler, cilt 1-2, Sağlık Bakanlığı, s: 367-430, AÇSAP Gen Müd, Ankara 2000 Gençlere Yönelik Üreme Sağlığı Hizmetleri. Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Ankara 2005 Güvenli Annelik. Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Ankara 2005" Üreme Sağlığına Giriş Katılımcı Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 5……(2005) Cinsel Sağlık / Üreme Sağlığı Aile Planlaması Danışmanlığı Katılımcı Kitabi T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara (http://sbu.saglik.gov.tr/tusp/turkce/yayinlar/pdf_dokumanlar/AP_D_1.pdf). 6…(2007) Türkiye üreme sağlığı . Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hizmet Çerçevesi/Üreme Sağlığı Aile Planlaması Danışmanlığı Katılımcı Kitabı T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara. (http://sbu.saglik.gov.tr/tusp/turkce/yayinlar/pdf_dokumanlar/03_CSUSHizmetCercevesi_t.pdf) (2005) Güvenli Annelik Katılımcı Kitabı. T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Türkiye Üreme Sağlığı Programı Cinsel Sağlık / Üreme Sağlığı mezuniyet Öncesi Eğitimini Güçlendirme Projesi. Ankara (1995). Aile Planlaması Klinik Uygulama El Kitabı, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı ve Sağlık Bakanlığı Yayını, Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti, İstanbul. (1997). Aile Planlamasında Temel Bilgiler, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, Damla Matbaacılık, İstanbul. (2000). Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi. T.C. AÇSAP Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: none
Diğer Kaynaklar: "Durudoğan H., Gökşen F., Oder B.E., Yükseker D. (2010). Türkiyede Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi, Kontraseptif Yöntemler, cilt 1-2, Sağlık Bakanlığı, s: 367-430, AÇSAP Gen Müd, Ankara 2000
Gençlere Yönelik Üreme Sağlığı Hizmetleri. Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Ankara 2005
Güvenli Annelik. Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. Ankara 2005"
Üreme Sağlığına Giriş Katılımcı Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, 2009
5……(2005) Cinsel Sağlık / Üreme Sağlığı Aile Planlaması Danışmanlığı Katılımcı Kitabi T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara (http://sbu.saglik.gov.tr/tusp/turkce/yayinlar/pdf_dokumanlar/AP_D_1.pdf).
6…(2007) Türkiye üreme sağlığı . Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hizmet Çerçevesi/Üreme Sağlığı Aile Planlaması Danışmanlığı Katılımcı Kitabı T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara. (http://sbu.saglik.gov.tr/tusp/turkce/yayinlar/pdf_dokumanlar/03_CSUSHizmetCercevesi_t.pdf)
(2005) Güvenli Annelik Katılımcı Kitabı. T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Türkiye Üreme Sağlığı Programı Cinsel Sağlık / Üreme Sağlığı mezuniyet Öncesi Eğitimini Güçlendirme Projesi. Ankara
(1995). Aile Planlaması Klinik Uygulama El Kitabı, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı ve Sağlık Bakanlığı Yayını, Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti, İstanbul.
(1997). Aile Planlamasında Temel Bilgiler, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, Damla Matbaacılık, İstanbul.
(2000). Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi. T.C. AÇSAP Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

Program Kazanımları
1) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında kanıta dayalı temel ölçme değerlendirme ve tedavi bilgilerinin tamamına hakim olmakla birlikte literatürdeki güncel yaklaşımları takip edebilir ve bu kazanımları akademik ve klinik çalışmalarında uygular.
2) Fizik tedavi ve rehabilitasyon programlarında bir fizyoterapist rolüyle bağımsız veya multidisipliner yaklaşımlar içerisinde ve etik prensipler çerçevesinde mesleki çalışmalarını en üst düzeyde gerçekleştirir.
3) Yüksek araştırma becerilerini kullanarak bilimsel araştırmalarda ve projelerde görev alır, uygun istatistiksel yöntemlere dayanarak bu çalışmaların çıktılarını yorumlar ve bu çıktıları klinikte hayata geçirir.
4) Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanının farklı disiplinlerinde elde ettiği birikimle klinik problemleri saptar, bu problemlerin çözümü izin bilgi, beceri ve tecrübelerini kullanır.
5) Halk sağlığına yönelik konularda bilinç ve sorumluluk sahibi olup koruyucu ve geliştirici fizyoterapi ve rehabilitasyon müdahalelerini uygular.
6) Avrupa dil portföyünde yer alan en az bir yabancı dile hakim olup bu birikimlerini mesleki ve akademik çalışmalarda kendini ve mesleğini geliştirmek için kullanır.
7) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanındaki araştırma becerilerinden yararlanarak müdahaleleri eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşarak doğru bilgi ve uygulamalara ulaşır ve bunları meslek hayatında kullanır.
8) Alanındaki teknolojik gelişmeleri takip eder, yeniliklere açık ve yaratıcı bir bakış açısıyla uygulamalarını yürütür.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında kanıta dayalı temel ölçme değerlendirme ve tedavi bilgilerinin tamamına hakim olmakla birlikte literatürdeki güncel yaklaşımları takip edebilir ve bu kazanımları akademik ve klinik çalışmalarında uygular.
2) Fizik tedavi ve rehabilitasyon programlarında bir fizyoterapist rolüyle bağımsız veya multidisipliner yaklaşımlar içerisinde ve etik prensipler çerçevesinde mesleki çalışmalarını en üst düzeyde gerçekleştirir.
3) Yüksek araştırma becerilerini kullanarak bilimsel araştırmalarda ve projelerde görev alır, uygun istatistiksel yöntemlere dayanarak bu çalışmaların çıktılarını yorumlar ve bu çıktıları klinikte hayata geçirir.
4) Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanının farklı disiplinlerinde elde ettiği birikimle klinik problemleri saptar, bu problemlerin çözümü izin bilgi, beceri ve tecrübelerini kullanır.
5) Halk sağlığına yönelik konularda bilinç ve sorumluluk sahibi olup koruyucu ve geliştirici fizyoterapi ve rehabilitasyon müdahalelerini uygular.
6) Avrupa dil portföyünde yer alan en az bir yabancı dile hakim olup bu birikimlerini mesleki ve akademik çalışmalarda kendini ve mesleğini geliştirmek için kullanır.
7) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanındaki araştırma becerilerinden yararlanarak müdahaleleri eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşarak doğru bilgi ve uygulamalara ulaşır ve bunları meslek hayatında kullanır.
8) Alanındaki teknolojik gelişmeleri takip eder, yeniliklere açık ve yaratıcı bir bakış açısıyla uygulamalarını yürütür.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Beyin fırtınası /Altı şapka
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Ödev
Soru cevap/ Tartışma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Bireysel Proje
Sunum
Bilgisayar Destekli Sunum
Uzman / Jüri Değerlendirmesi

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavı 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışması 16 1 16
Ödevler 1 5 5
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü 93