FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (YL) (TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: 3000002002
Ders İsmi: Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi ve İyileştirilmesi
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili:
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Anabilim Dalı/Lisansüstü Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Yüksek Lisans TYYÇ:7. Düzey QF-EHEA:2. Düzey EQF-LLL:7. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. Hilal DENİZOĞLU KÜLLİ
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. Hilal DENİZOĞLU KÜLLİ
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi kavramı, çeşitli durumlarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi, ve iyileştirilmesi konusunda bilgi düzeyinin arttırılması ve yaşam kalitesi kavramının öğrenilmesi.
Dersin İçeriği: Sağlıklı bireylerde, nörolojik hastalıklarda, kas iskelet problemlerinde, çocuklarda, kardiyopulmoner hastalıklarda, romatolojik hastalıklarda, kadın sağlığında, kronik hastalıklarda, mesleki rehabilitasyonda, psikososyal problemlerde sağlıkla ilişkili yaşam kalitesinin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Yaşam kalitesi kavramını tanımlayabilir.
2) Genel, spesifik ve hastalığa özgü yaşam kalitesini değerlendirebilir.
3) Yaşam kalitesinin iyileştirilmesinin yollarını tanımlar ve uygulayabilir.
4) Yaşam kalitesi ile ilişkili faktörleri ayırt edebilir.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Yaşam Kalitesi Kavramı, Değerlendirilmesi ve Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesinin Önemi Fiziksel aktivite ve yaşam kalitesi (Okur Akademi) Ders Sunumları
2) Jeneralize, Spesifik ve Hastalığa Özgü Yaşam Kalitesi Ölçekleri Fiziksel aktivite ve yaşam kalitesi (Okur Akademi) İlgili Bilimsel Literatür Ders Sunumları
3) Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi Fiziksel aktivite ve yaşam kalitesi (Okur Akademi) Fizyoterapi ve rehabilitasyon (Nobel Tıp Kitabevi) İlgili bilimsel literatür Ders Sunumları
4) Sağlıklı Bireylerde Yaşam Kalitesi Fiziksel aktivite ve yaşam kalitesi (Okur Akademi) İlgili bilimsel literatür Ders Sunumları Konuya İlişkin Literatür Araştırması
5) Nörolojik Hastalıklarda Yaşam Kalitesi Fiziksel aktivite ve yaşam kalitesi (Okur Akademi) Fizyoterapi ve rehabilitasyon (Nobel Tıp Kitabevi) Nörolojik hastalıkların rehabilitasyonu (Bilimsel Medikal Yayıncılık) İlgili bilimsel literatür Ders Sunumları
6) Kas İskelet Sistemi Problemlerinde Yaşam Kalitesi Fiziksel aktivite ve yaşam kalitesi (Okur Akademi) Fizyoterapi ve rehabilitasyon (Nobel Tıp Kitabevi) Kas-iskelet sistemi değerlendirmesi (İstanbul Tıp Kitabevi) İlgili bilimsel literatür Ders Sunumları
7) Çocuklarda Yaşam Kalitesi Fiziksel aktivite ve yaşam kalitesi (Okur Akademi) Fizyoterapi ve rehabilitasyon (Nobel Tıp Kitabevi) Pediatrik fizyoterapi rehabilitasyon / Bülent Elbasan (İstanbul Tıp Kitabevi) İlgili bilimsel literatür Ders Sunumları
8) Ara Sınav Ara Sınav
9) Kardiyopulmoner Hastalıklarda Yaşam Kalitesi Fiziksel aktivite ve yaşam kalitesi (Okur Akademi) Fizyoterapi ve rehabilitasyon (Nobel Tıp Kitabevi) Kardiyak ve Pulmoner Rehabilitasyon (İstanbul Tıp Kitabevi) İlgili bilimsel literatür Ders Sunumları
10) Romatolojik Hastalıklarda Yaşam Kalitesi Fiziksel aktivite ve yaşam kalitesi (Okur Akademi) Fizyoterapi ve rehabilitasyon (Nobel Tıp Kitabevi) Romotolojik hastalıklarda fizyoterapi ve rehabilitasyon (İstanbul Medikal Yayıncılık) İlgili bilimsel literatür Ders Sunumları
11) Kadın Sağlığında Yaşam Kalitesi Fiziksel aktivite ve yaşam kalitesi (Okur Akademi) Fizyoterapi ve rehabilitasyon (Nobel Tıp Kitabevi) Kadın sağlığı ve fizyoterapi (İstanbul Tıp Kitabevi) İlgili bilimsel literatür Ders Sunumları
12) Kronik Hastalıklarda Yaşam Kalitesi Fiziksel aktivite ve yaşam kalitesi (Okur Akademi) Fizyoterapi ve rehabilitasyon (Nobel Tıp Kitabevi) İlgili bilimsel literatür Ders Sunumları
13) Mesleki Rehabilitasyonda Yaşam Kalitesi Sağlık ve iyi olmanın geliştirilmesinde ergoterapi (İstanbul Tıp Kitabevi) Fiziksel aktivite ve yaşam kalitesi (Okur Akademi) İlgili bilimsel literatür Ders Sunumları
14) Psikososyal Faktörler ve Yaşam Kalitesi Fiziksel aktivite ve yaşam kalitesi (Okur Akademi) Fizyoterapi ve rehabilitasyon (Nobel Tıp Kitabevi) Sağlık ve iyi olmanın geliştirilmesinde ergoterapi (İstanbul Tıp Kitabevi) İlgili bilimsel literatür Ders Sunumları
15) Oküpasyonel Denge ve Yaşam Kalitesi Fiziksel aktivite ve yaşam kalitesi (Okur Akademi) Sağlık ve iyi olmanın geliştirilmesinde ergoterapi (İstanbul Tıp Kitabevi) International handbook of occupational therapy interventions (Springer) İlgili bilimsel literatür Ders Sunumları
16) Final Sınavı Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar:

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

Program Kazanımları
1) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında kanıta dayalı temel ölçme değerlendirme ve tedavi bilgilerinin tamamına hakim olmakla birlikte literatürdeki güncel yaklaşımları takip edebilir ve bu kazanımları akademik ve klinik çalışmalarında uygular.
2) Fizik tedavi ve rehabilitasyon programlarında bir fizyoterapist rolüyle bağımsız veya multidisipliner yaklaşımlar içerisinde ve etik prensipler çerçevesinde mesleki çalışmalarını en üst düzeyde gerçekleştirir.
3) Yüksek araştırma becerilerini kullanarak bilimsel araştırmalarda ve projelerde görev alır, uygun istatistiksel yöntemlere dayanarak bu çalışmaların çıktılarını yorumlar ve bu çıktıları klinikte hayata geçirir.
4) Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanının farklı disiplinlerinde elde ettiği birikimle klinik problemleri saptar, bu problemlerin çözümü izin bilgi, beceri ve tecrübelerini kullanır.
5) Halk sağlığına yönelik konularda bilinç ve sorumluluk sahibi olup koruyucu ve geliştirici fizyoterapi ve rehabilitasyon müdahalelerini uygular.
6) Avrupa dil portföyünde yer alan en az bir yabancı dile hakim olup bu birikimlerini mesleki ve akademik çalışmalarda kendini ve mesleğini geliştirmek için kullanır.
7) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanındaki araştırma becerilerinden yararlanarak müdahaleleri eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşarak doğru bilgi ve uygulamalara ulaşır ve bunları meslek hayatında kullanır.
8) Alanındaki teknolojik gelişmeleri takip eder, yeniliklere açık ve yaratıcı bir bakış açısıyla uygulamalarını yürütür.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında kanıta dayalı temel ölçme değerlendirme ve tedavi bilgilerinin tamamına hakim olmakla birlikte literatürdeki güncel yaklaşımları takip edebilir ve bu kazanımları akademik ve klinik çalışmalarında uygular.
2) Fizik tedavi ve rehabilitasyon programlarında bir fizyoterapist rolüyle bağımsız veya multidisipliner yaklaşımlar içerisinde ve etik prensipler çerçevesinde mesleki çalışmalarını en üst düzeyde gerçekleştirir.
3) Yüksek araştırma becerilerini kullanarak bilimsel araştırmalarda ve projelerde görev alır, uygun istatistiksel yöntemlere dayanarak bu çalışmaların çıktılarını yorumlar ve bu çıktıları klinikte hayata geçirir.
4) Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanının farklı disiplinlerinde elde ettiği birikimle klinik problemleri saptar, bu problemlerin çözümü izin bilgi, beceri ve tecrübelerini kullanır.
5) Halk sağlığına yönelik konularda bilinç ve sorumluluk sahibi olup koruyucu ve geliştirici fizyoterapi ve rehabilitasyon müdahalelerini uygular.
6) Avrupa dil portföyünde yer alan en az bir yabancı dile hakim olup bu birikimlerini mesleki ve akademik çalışmalarda kendini ve mesleğini geliştirmek için kullanır.
7) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanındaki araştırma becerilerinden yararlanarak müdahaleleri eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşarak doğru bilgi ve uygulamalara ulaşır ve bunları meslek hayatında kullanır.
8) Alanındaki teknolojik gelişmeleri takip eder, yeniliklere açık ve yaratıcı bir bakış açısıyla uygulamalarını yürütür.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Okuma
Ödev
Proje Hazırlama
Soru cevap/ Tartışma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Sunum

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Toplam %
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI %
Toplam %

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 0 3 0
Sınıf Dışı Ders Çalışması 0 1 0
Ödevler 1 0 0
Final 1 0 0
Toplam İş Yükü 0