İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Program Profili

Eğitim dili İngilizce olan dört yıl sekiz dönemlik Mütercim Tercümanlık (İngilizce) Bölümümüzün müfredatının ilk yılında öğrencilerin alanda sağlam bir altyapıyla donanmaları, kuramsal, uygulamalı ve mesleki bilgilere sahip olmaları, etkin sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisini edinmeleri, kaynak ve erek dillerin geçmişten günümüze gelen gözlemlenebilen dil özellikleri hakkında bilgi sahibi olmaları adına “Çeviriye Giriş”, “Çevirmenler için Yazılı Anlatım Becerileri”, “Çevirmenler için Sözlü Anlatım ve Kompozisyon”, “Dilbilim”, “Etimolojiye Giriş”, “Sunuş Becerileri” derslerinden oluşmaktadır. Öğrenciler 1. yarıyıldan itibaren başlayan zorunlu ikinci yabancı dil dersini ise diğer tüm yarıyıllarda (8 yarıyıl boyunca) devam ettireceklerdir.

İkinci yıl ise kuramsal altyapıyı güçlendirmek adına “Çeviri Kuramları” ile devam ederken çoğunlukla çeviri edimi kazanımının başlaması için uygulamaya dayalı dersler ile birlikte zengin bir sözcük dağarcığı ve ilgili alanlardaki terminolojinin yanında çeviri pratiğini de edindirecek özel alan çevirilerinin de yapıldığı “Toplum Çevirmenliği”, “Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi”, “Ekonomi Metinleri Çevirisi”, “Teknik Çeviri”, “Sözlü Çeviriye Giriş” dersleri ön plana çıkmaktadır. Alanının gerektirdiği düzeyde çağdaş teknikleri ve araçları kullanabilme adına da “Bilgisayar Destekli Çeviri” dersi de programın ikinci yılında yer almaktadır.

Üçüncü yıl, proje tabanlı çeviri yapabilmek, çeviri projesi bağlamında ekip üyesi olarak sorumluluk alıp planlama yapabilme farkındalığı ve etkin biçimde çalışıp çözüm üretme bilinci kazandırma, çeviriyi eleştirel bakış açısıyla değerlendirme becerisine hakim olma ve sözlü çevirinin farklı uygulama alanlarına adım atabilmek adına “Çeviri Projeleri Yönetimi”, “Çeviri Eleştirisi”, “Ardıl Çeviri I”, “Yazılı Metinden Sözlü Çeviri” dersleri görülmektedir.

Araştırma geliştirme, planlama, proje hazırlama, kalite kontrol, ekip çalışması, süreç takibi ve yönetme gibi çeviri projelerindeki tüm aşamalar hakkında bilgi sahibi olan öğrencilerimiz 3. veya 4. sınıfın yaz döneminde bölümün onayladığı bir kurumda yapacakları zorunlu stajla sektörü doğrudan deneyimleyerek kuram ile uygulama arasındaki ilişkiyi kavrayıp sektörde güçlü bir şekilde yer alabilmek ve bununla birlikte yetkin birer proje yöneticisi olabilme adına gereken donanımı ve tecrübeyi edinip kariyer planlarını bu deneyimler ışığında yapma şansı bulacaklardır.

Son yıla gelindiğinde ise öğrenciler uzmanlaşmak istedikleri alana göre (sözlü veya yazılı) farklı dersler alacaklar. Her öğrenci dördüncü yılın sonunda bölümümüzün öğretim üyelerinden birinin danışmanlığında çeviri projesi alıp sunumunu gerçekleştirecektir.