FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Program Profili

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programı mezunları hastanelerde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, fizyoterapi hizmetlerine mensup iş yerlerinde, çeşitli spor kurumu ve kuruluşlarında, millî eğitim bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda, huzur evleri ve yaşlı bakım merkezlerinde ve diğer kar amacı gütmeyen kuruluşlarda çalışma hakkına sahiptir.