FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Program Öğrenme Kazanımları

Sınıflandırılmış

1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında edindiği bilgi, birikim ve tecrübeleriyle hastalarını değerlendirip mesleki ve etik prensipler çerçevesinde kişiye özgü tedavi programını çizebilir.
2) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programını başarıyla tamamlayıp bir fizyoterapist olarak güncel literatürü, kanıta dayalı yaklaşımları ve bilgileri takip edebilir ve bu bilgileri klinikte uygulayabilir.
3) Sahip olduğu bilgi ve birikim ve tecrübeyle klinikte interdisipliner ve multidisipliner ekibin önemli bir parçası olarak görev alır ve ekibi yeterli bir biçimde organize edebilir.
4) Sahip olduğu yüksek araştırma yetenekleri ve donanımlarıyla akademik çalışmalarda ve projelerde rol alabilir, bu çalışmaları bağımsız bir şekilde veya diğer meslek gruplarıyla etkileşim halinde bulunarak yürütebilir.
5) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini ve cihazlarını kullanabilir, yeni teknolojik gelişmelere açık ve yaratıcı bir bakış açısı sergiler.
6) Alanıyla ilgili problemleri saptar, eleştirel bir bakış açısıyla sorunları değerlendirir ve kazandığı analitik düşünme yeteneği ile problemlere çözüm önerileri sunar.
7) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanının gerektirdiği temel tıp bilimleri, klinik bilimler, sosyal bilimler, davranış bilimleri ve iletişim becerilerine hakimdir. Bu birikimlerle hastalarını bütünsel bir bakış açısıyla ele alabilir.
8) Halk sağlığını korumak adına yeterli donanıma sahiptir, sorumluluklarının bilincindedir ve toplum sağlığını geliştirmek için girişimlerde bulunabilir.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Program Kazanımları Program Düzeyi

Program Kazanımları TYYÇ 6 (Lisans) Düzey Tanımlayıcıları TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları
31 - Sosyal ve Davranış Bilimleri
TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları
72 - Sağlık
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında edindiği bilgi, birikim ve tecrübeleriyle hastalarını değerlendirip mesleki ve etik prensipler çerçevesinde kişiye özgü tedavi programını çizebilir.
2) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programını başarıyla tamamlayıp bir fizyoterapist olarak güncel literatürü, kanıta dayalı yaklaşımları ve bilgileri takip edebilir ve bu bilgileri klinikte uygulayabilir.
3) Sahip olduğu bilgi ve birikim ve tecrübeyle klinikte interdisipliner ve multidisipliner ekibin önemli bir parçası olarak görev alır ve ekibi yeterli bir biçimde organize edebilir.
4) Sahip olduğu yüksek araştırma yetenekleri ve donanımlarıyla akademik çalışmalarda ve projelerde rol alabilir, bu çalışmaları bağımsız bir şekilde veya diğer meslek gruplarıyla etkileşim halinde bulunarak yürütebilir.
5) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini ve cihazlarını kullanabilir, yeni teknolojik gelişmelere açık ve yaratıcı bir bakış açısı sergiler.
6) Alanıyla ilgili problemleri saptar, eleştirel bir bakış açısıyla sorunları değerlendirir ve kazandığı analitik düşünme yeteneği ile problemlere çözüm önerileri sunar.
7) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanının gerektirdiği temel tıp bilimleri, klinik bilimler, sosyal bilimler, davranış bilimleri ve iletişim becerilerine hakimdir. Bu birikimlerle hastalarını bütünsel bir bakış açısıyla ele alabilir.
8) Halk sağlığını korumak adına yeterli donanıma sahiptir, sorumluluklarının bilincindedir ve toplum sağlığını geliştirmek için girişimlerde bulunabilir.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Sıralı

1) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında edindiği bilgi, birikim ve tecrübeleriyle hastalarını değerlendirip mesleki ve etik prensipler çerçevesinde kişiye özgü tedavi programını çizebilir.
2) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programını başarıyla tamamlayıp bir fizyoterapist olarak güncel literatürü, kanıta dayalı yaklaşımları ve bilgileri takip edebilir ve bu bilgileri klinikte uygulayabilir.
3) Sahip olduğu bilgi ve birikim ve tecrübeyle klinikte interdisipliner ve multidisipliner ekibin önemli bir parçası olarak görev alır ve ekibi yeterli bir biçimde organize edebilir.
4) Sahip olduğu yüksek araştırma yetenekleri ve donanımlarıyla akademik çalışmalarda ve projelerde rol alabilir, bu çalışmaları bağımsız bir şekilde veya diğer meslek gruplarıyla etkileşim halinde bulunarak yürütebilir.
5) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini ve cihazlarını kullanabilir, yeni teknolojik gelişmelere açık ve yaratıcı bir bakış açısı sergiler.
6) Alanıyla ilgili problemleri saptar, eleştirel bir bakış açısıyla sorunları değerlendirir ve kazandığı analitik düşünme yeteneği ile problemlere çözüm önerileri sunar.
7) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanının gerektirdiği temel tıp bilimleri, klinik bilimler, sosyal bilimler, davranış bilimleri ve iletişim becerilerine hakimdir. Bu birikimlerle hastalarını bütünsel bir bakış açısıyla ele alabilir.
8) Halk sağlığını korumak adına yeterli donanıma sahiptir, sorumluluklarının bilincindedir ve toplum sağlığını geliştirmek için girişimlerde bulunabilir.