DEPARTMENT OF NUTRITION AND DIETETICS
Bachelor TR-NQF-HE: Level 6 QF-EHEA: First Cycle EQF-LLL: Level 6

Teaching and Learning Methods

Learning Activities & Teaching Methods of the Course Unit

Alan Çalışması
Akran Değerlendirmesi
Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Bireysel çalışma ve ödevi
Course
Grup çalışması ve ödevi
Labs
Okuma
Homework
Problem Çözme
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Rol oynama
Seminar
Soru cevap/ Tartışma
Sosyal Faaliyet
Teknik gezi
Tez Hazırlama
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Örnek olay çalışması
Web Tabanlı Öğrenme
Staj/Yerinde Uygulama

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Sözlü sınav
Homework
Uygulama
Gözlem
Bireysel Proje
Grup Projesi
Sunum
Raporlama
Akran Değerlendirmesi
Bilgisayar Destekli Sunum
Tez Sunma
Örnek olay sunma
Staj/ Yerinde Uygulama Değerlendirmesi