ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: 5010111011
Ders İsmi: Almanca I
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 2
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli:
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. Erkan KOLAT
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. Semra ÇAKIR
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu ders öğrencilerin Almancaya yönelik temel bilgiler edinmelerini; dört temel dil becerisi olan dinleme, konuşma, okuma ve yazma alanlarında A1.2 dil seviyesine uygun gelişim göstermelerini; basit ve temel cümlelerle iletişime girebilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: Bu ders yabancı dil olarak Almancaya giriş niteliğinde temel bir derstir. Bu bağlamda, dersin içeriği Almanca Alfabe, kendini tanıtma, basit cümle yapısı, soru cümleleri, temel fiiller ve sipariş, rezervasyon gibi temel iletişimsel durumlara yönelik konuşma kalıplarından oluşmaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Almanya’nın kültürel özellikleri öğrenir. Almanya’nın ülke bilgisine yönelik güncel bilgilere erişir. Almancaya yönelik farkındalık geliştirir. Almancanın telaffuzunu öğrenir. Almancanın dil yapısını kavrar. Almancanın cümle yapısını öğrenir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Dinleme Becerisi: Basit ve tane tane konuşulduğunda söylenenleri anlayabilir. Okuma Becerisi: Basit cümleler içeren tabela, afiş ve katalog gibi şeyleri okuyup anlayabilir. Konuşma Becerisi: Kendini basit bir biçimde ifade edebilir. İyi bildiği konularla ilgili basit soruları sorabilir ve soruları yanıtlayabilir. Yazma Becerisi: Kısa ve basit mektup veya e-posta yazabilir. Formlarda ad, adres, kimlik bilgileri vb. alanları doldurabilir.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
1) A1 dil seviyesinde Almanca dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerisine sahip olur. Almancayı başlangıç düzeyinde kullanma yetkinliğine erişir.
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Alfabe ve Telaffuz 1.Ross M. Pawlina W.Histology: A Text and Atlas : with Correlated Cell and Molecular Biology. Ankara: Palme yayınları. 2.Karakoç L., Fındıklı N., Enginsu E., at all. Üremeye Yardımcı Tekniklerde Laboratuvar. Ankara. Ankara Nobel Tıp Kitapevi
2) Selamlaşma, Kendini Tanıtma, Başkalarını Tanımaya Yönelik Sorular Sorma 1.Ross M. Pawlina W.Histology: A Text and Atlas : with Correlated Cell and Molecular Biology. Ankara: Palme yayınları. 2.Karakoç L., Fındıklı N., Enginsu E., at all. Üremeye Yardımcı Tekniklerde Laboratuvar. Ankara. Ankara Nobel Tıp Kitapevi
3) Kişi Zamirleri, “sein” Fiili, “haben” Fiili 1.Ross M. Pawlina W.Histology: A Text and Atlas : with Correlated Cell and Molecular Biology. Ankara: Palme yayınları. 2.Karakoç L., Fındıklı N., Enginsu E., at all. Üremeye Yardımcı Tekniklerde Laboratuvar. Ankara. Ankara Nobel Tıp Kitapevi
4) Negatif form ve alıştırmalar 1.Ross M. Pawlina W.Histology: A Text and Atlas : with Correlated Cell and Molecular Biology. Ankara: Palme yayınları. 2.Karakoç L., Fındıklı N., Enginsu E., at all. Üremeye Yardımcı Tekniklerde Laboratuvar. Ankara. Ankara Nobel Tıp Kitapevi
5) Düzensiz Fiiller, Düzensiz Fiil Çekimi, Soru Cümleleri (W-Fragen) 1.Ross M. Pawlina W.Histology: A Text and Atlas : with Correlated Cell and Molecular Biology. Ankara: Palme yayınları. 2.Karakoç L., Fındıklı N., Enginsu E., at all. Üremeye Yardımcı Tekniklerde Laboratuvar. Ankara. Ankara Nobel Tıp Kitapevi
6) Belirli ve Belirsiz Artikel, Olumsuz Artikel, Okuma Parçaları ve Alıştırmalar 1.Ross M. Pawlina W.Histology: A Text and Atlas : with Correlated Cell and Molecular Biology. Ankara: Palme yayınları. 2.Karakoç L., Fındıklı N., Enginsu E., at all. Üremeye Yardımcı Tekniklerde Laboratuvar. Ankara. Ankara Nobel Tıp Kitapevi
7) Sıfatlar 1.Ross M. Pawlina W.Histology: A Text and Atlas : with Correlated Cell and Molecular Biology. Ankara: Palme yayınları. 2.Karakoç L., Fındıklı N., Enginsu E., at all. Üremeye Yardımcı Tekniklerde Laboratuvar. Ankara. Ankara Nobel Tıp Kitapevi
8) Ara Sınav Yok
9) Nominative und nominative case 1.Ross M. Pawlina W.Histology: A Text and Atlas : with Correlated Cell and Molecular Biology. Ankara: Palme yayınları. 2.Karakoç L., Fındıklı N., Enginsu E., at all. Üremeye Yardımcı Tekniklerde Laboratuvar. Ankara. Ankara Nobel Tıp Kitapevi
10) Telaffuz 1.Ross M. Pawlina W.Histology: A Text and Atlas : with Correlated Cell and Molecular Biology. Ankara: Palme yayınları. 2.Karakoç L., Fındıklı N., Enginsu E., at all. Üremeye Yardımcı Tekniklerde Laboratuvar. Ankara. Ankara Nobel Tıp Kitapevi
11) Pluralformen 1.Ross M. Pawlina W.Histology: A Text and Atlas : with Correlated Cell and Molecular Biology. Ankara: Palme yayınları. 2.Karakoç L., Fındıklı N., Enginsu E., at all. Üremeye Yardımcı Tekniklerde Laboratuvar. Ankara. Ankara Nobel Tıp Kitapevi
12) “Var/Yok” (Es gibt) Kalıbı ve Alıştırmalar 1.Ross M. Pawlina W.Histology: A Text and Atlas : with Correlated Cell and Molecular Biology. Ankara: Palme yayınları. 2.Karakoç L., Fındıklı N., Enginsu E., at all. Üremeye Yardımcı Tekniklerde Laboratuvar. Ankara. Ankara Nobel Tıp Kitapevi
13) Possesive artikal, possessive noun, Alıştırmalar, okuma parçaları 1.Ross M. Pawlina W.Histology: A Text and Atlas : with Correlated Cell and Molecular Biology. Ankara: Palme yayınları. 2.Karakoç L., Fındıklı N., Enginsu E., at all. Üremeye Yardımcı Tekniklerde Laboratuvar. Ankara. Ankara Nobel Tıp Kitapevi
14) Okuma Parçaları ve Alıştırmalar 1.Ross M. Pawlina W.Histology: A Text and Atlas : with Correlated Cell and Molecular Biology. Ankara: Palme yayınları. 2.Karakoç L., Fındıklı N., Enginsu E., at all. Üremeye Yardımcı Tekniklerde Laboratuvar. Ankara. Ankara Nobel Tıp Kitapevi
15) Final Sınavı Yok

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Niebisch, D., Penning – Hiemstra, S., vd., (2016). Schritte International 1 A1.1 Deutsch als Fremsprache neu Kurs und Arbeitsbuch, 1. Auflage, Hueber Verlag, Deutschland
Zengin, D. (2020). Modernes Deutsch unter allen Aspekten, Nika yayınevi, Ankara.
Zengin, E. (2023). Übungen zur deutschen Grammatik, 6. Auflage Sakarya Yayıncılık, Sakarya.
Tauchmann, C., Trunk – Nußbaumer M., (2010), DUDEN, das Stilwörterbuch, Duden Verlag, Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich.
Agbaria, E., Curtis, S., (2006) PONS Kompaktwörterbuch Englisch, Ernst Klett Sprachen GmbH, Germany.
Diğer Kaynaklar: Niebisch, D., Penning – Hiemstra, S., vd., (2016). Schritte International 1 A1.1 Deutsch als Fremsprache neu Kurs und Arbeitsbuch, 1. Auflage, Hueber Verlag, Deutschland
Zengin, D. (2020). Modernes Deutsch unter allen Aspekten, Nika yayınevi, Ankara.
Zengin, E. (2023). Übungen zur deutschen Grammatik, 6. Auflage Sakarya Yayıncılık, Sakarya.
Tauchmann, C., Trunk – Nußbaumer M., (2010), DUDEN, das Stilwörterbuch, Duden Verlag, Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich.
Agbaria, E., Curtis, S., (2006) PONS Kompaktwörterbuch Englisch, Ernst Klett Sprachen GmbH, Germany.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

Program Kazanımları
1) Matematik (a), fen bilimleri (b) ve endüstri mühendisliği (c) ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimi (1) ve bu bilgileri karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Hem bireysel hem de disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
3) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
4) Proje yönetimi, risk yönetimi, yenilikçilik ve değişiklik yönetimi, girişimcilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
5) Sektörler hakkında farkındalık ve iş planı hazırlama becerisi.
6) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ve etik ilkelerine uygun davranma.
7) Çağın mühendislik alanına giren sorunları ve mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve hukuksal sonuçları hakkında bilgi.
8) Güncel mühendislik uygulamaları ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
9) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, formüle etme ve çözme becerisi ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
10) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemler kullanarak tasarlama becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
12) Mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, verileri analiz etme ve sonuçları yorumlama becerisi.
13) Türkçe ve İngilizce sözlü, yazılı ve görsel yöntemlerle etkin iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi.
14) Benzetim (a), üretim sistemleri (b) yöneylem araştırması (c) ve istatistik (d) gibi sistem entegrasyonunu sağlamaya yönelik uygun analitik ve deneysel yöntemler ile hesaplama yöntemleri konusunda derinine bilgi.
15) Gerçek hayat problemlerini yaratıcı şekilde çözmek için insan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerji içeren sistemlerin tasarlanması (a) ve iyileştirilmesi (b), amaç ve kriterlerinin tanımlanması (c), analiz edilmesi (d) ve çözüm önerileri geliştirilmesi (e) konularında beceri

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik (a), fen bilimleri (b) ve endüstri mühendisliği (c) ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimi (1) ve bu bilgileri karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Hem bireysel hem de disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
3) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
4) Proje yönetimi, risk yönetimi, yenilikçilik ve değişiklik yönetimi, girişimcilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
5) Sektörler hakkında farkındalık ve iş planı hazırlama becerisi.
6) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ve etik ilkelerine uygun davranma.
7) Çağın mühendislik alanına giren sorunları ve mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve hukuksal sonuçları hakkında bilgi.
8) Güncel mühendislik uygulamaları ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
9) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, formüle etme ve çözme becerisi ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
10) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemler kullanarak tasarlama becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
12) Mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, verileri analiz etme ve sonuçları yorumlama becerisi.
13) Türkçe ve İngilizce sözlü, yazılı ve görsel yöntemlerle etkin iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi.
14) Benzetim (a), üretim sistemleri (b) yöneylem araştırması (c) ve istatistik (d) gibi sistem entegrasyonunu sağlamaya yönelik uygun analitik ve deneysel yöntemler ile hesaplama yöntemleri konusunda derinine bilgi.
15) Gerçek hayat problemlerini yaratıcı şekilde çözmek için insan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerji içeren sistemlerin tasarlanması (a) ve iyileştirilmesi (b), amaç ve kriterlerinin tanımlanması (c), analiz edilmesi (d) ve çözüm önerileri geliştirilmesi (e) konularında beceri

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Ders
Okuma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Toplam %
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI %
Toplam %

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 1 14
Ara Sınavlar 1 8 8
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 60