ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Genel Bilgi

Endüstri Mühendisliği, hem imalat sanayi hem de tüm hizmet sektörleri gibi geniş bir çalışma alanına sahiptir. Endüstri mühendisliği, birçok sektörde karşılaşılan sorunların çözümüne, sistem, model ve yöntemler geliştirerek ulaşabilmektedir. Sorunlara çözüm geliştirirken temel bilimler, mühendislik bilimleri, davranış bilimleri, istatistik ve bilişim bilimleri, üretim gibi bilgilerden yararlanır. Geniş bir çalışma alanına sahip olan endüstri mühendisliğinin tek bir tanımını yapmak yeterli olmamaktadır. En genel olarak endüstri mühendisliği; ürün veya hizmet üreten sistemlerin tasarımı, kuruluşu, geliştirilmesi ve yönetimiyle ilgilenen bir mühendislik dalıdır. Çalışmalarında insan, makine, malzeme, para, enerji ve bilgi kaynaklarını optimum bir şekilde kullanarak en iyi çözüme ulaşmaya çalışır.