ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: 5010003062
Ders İsmi: Language and Communication
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 2 3
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. Erkan KOLAT
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi Şirin TUFAN
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu ders, öğrencileri iletişim alanını, dil ile olan ilişkisini ve gerekli terminolojiye kapsamlı bir şekilde öğretmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: Bu ders aşağıdaki konuların bir seçkisini kapsamaktadır:

İnsanlar arasındaki genellikle iletişimin çeşitli formlarının kullanılmasıyla konuşulan dilin konumu nedir?
Konuşma dili, işaret dilinden hangi yönleriyle farklılık gösterir?
Konuşma ve işaret dilinin hangi özellikleri bu dilleri dilbilimsel hale getirir?
Dilbilimsel iletişim araçlarını hayvan iletişiminden ayıran özellikler nelerdir?
İnsanlar hayvanlarla nasıl iletişim kurar?
Evrimsel bir açıdan bakıldığında, sözlü dilin dünya çapında tüm insan topluluklarında baskın iletişim biçimi olmasının sebebi nedir?
Hayvanlar neden gerçekten dilbilimsel olarak iletişim kuramazlar?
"Dil edinimi" ve "aktarımı" terimleri gerçekte ne anlama geliyor?
Çocukların ve yetişkinlerin dil edinimi arasındaki farkları hangi faktörlerle açıklanabilir?
Çift dilli olmak ne anlama geliyor?
Çocuklar dil ediniminde gerçekten mükemmel midir?
Dil kaybı ve yeni dil çeşitlerinin ortaya çıkması da dahil olmak üzere dil evrimini hangi faktörler ortaya çıkarır?
Dil verintisi nedir ve tezahürleri nelerdir?

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Öğrenciler, iletişimin temel kavramları ve süreçlerini, dilin bu süreçlerdeki rolünü ve önemini anlayabileceklerdir.
2) Öğrenciler, sözlü ve işaret dili arasındaki farkları, insan ve hayvan iletişiminin özellikleri arasındaki ayrımı, dil öğrenme ve aktarımı süreçlerini, çok dillilik kavramını ve dil değişiminin faktörlerini anlayabileceklerdir.
3) Öğrenciler, iletişimin psikoloji, sosyoloji, ve toplumsal cinsiyet çalışmaları gibi diğer disiplinlerle olan bağlantılarını kavrayabileceklerdir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Öğrenciler, insanlar arasındaki iletişimin çeşitli yolları içinde konuşma dilinin konumunu değerlendirme becerisi kazanacaklardır.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dersin Tanıtımı ve Gereksinimleri .
2) Dil ve İletişim Arasındaki Bağlantı Öğretim elemanı tarafından çeşitli kaynaklardan derlenen metinlerden oluşan okuma seçkisi. Linguistics: An introduction to language and communication, A Akmajian, AK Farmer, L Bickmore, RA Demers, 2017 Three language variables in communication research: Intensity, immediacy, and diversity, JJ Bradac, JW Bowers, JA Courtright - Human Communication Research, 1979 On human communication, C Cherry, 1966
3) Konuşma Dili ve İşaret Dili Arasındaki Farklar Öğretim elemanı tarafından çeşitli kaynaklardan derlenen metinlerden oluşan okuma seçkisi. Linguistics: An introduction to language and communication, A Akmajian, AK Farmer, L Bickmore, RA Demers, 2017 Three language variables in communication research: Intensity, immediacy, and diversity, JJ Bradac, JW Bowers, JA Courtright - Human Communication Research, 1979 On human communication, C Cherry, 1966
4) İnsan İletişimi ve Hayvan İletişimi Öğretim elemanı tarafından çeşitli kaynaklardan derlenen metinlerden oluşan okuma seçkisi. Linguistics: An introduction to language and communication, A Akmajian, AK Farmer, L Bickmore, RA Demers, 2017 Three language variables in communication research: Intensity, immediacy, and diversity, JJ Bradac, JW Bowers, JA Courtright - Human Communication Research, 1979 On human communication, C Cherry, 1966
5) Dil Edinimi Öğretim elemanı tarafından çeşitli kaynaklardan derlenen metinlerden oluşan okuma seçkisi. Linguistics: An introduction to language and communication, A Akmajian, AK Farmer, L Bickmore, RA Demers, 2017 Three language variables in communication research: Intensity, immediacy, and diversity, JJ Bradac, JW Bowers, JA Courtright - Human Communication Research, 1979 On human communication, C Cherry, 1966
6) Dil Edinimi ve Aktarımı Öğretim elemanı tarafından çeşitli kaynaklardan derlenen metinlerden oluşan okuma seçkisi. Linguistics: An introduction to language and communication, A Akmajian, AK Farmer, L Bickmore, RA Demers, 2017 Three language variables in communication research: Intensity, immediacy, and diversity, JJ Bradac, JW Bowers, JA Courtright - Human Communication Research, 1979 On human communication, C Cherry, 1966
7) Genel Tekrar Öğretim elemanı tarafından çeşitli kaynaklardan derlenen metinlerden oluşan okuma seçkisi. Linguistics: An introduction to language and communication, A Akmajian, AK Farmer, L Bickmore, RA Demers, 2017 Three language variables in communication research: Intensity, immediacy, and diversity, JJ Bradac, JW Bowers, JA Courtright - Human Communication Research, 1979 On human communication, C Cherry, 1966
8) Vize Sınavı Öğretim elemanı tarafından çeşitli kaynaklardan derlenen metinlerden oluşan okuma seçkisi. Linguistics: An introduction to language and communication, A Akmajian, AK Farmer, L Bickmore, RA Demers, 2017 Three language variables in communication research: Intensity, immediacy, and diversity, JJ Bradac, JW Bowers, JA Courtright - Human Communication Research, 1979 On human communication, C Cherry, 1966
9) Çift Dillilik Öğretim elemanı tarafından çeşitli kaynaklardan derlenen metinlerden oluşan okuma seçkisi. Linguistics: An introduction to language and communication, A Akmajian, AK Farmer, L Bickmore, RA Demers, 2017 Three language variables in communication research: Intensity, immediacy, and diversity, JJ Bradac, JW Bowers, JA Courtright - Human Communication Research, 1979 On human communication, C Cherry, 1966
10) Göstergebilim Öğretim elemanı tarafından çeşitli kaynaklardan derlenen metinlerden oluşan okuma seçkisi. Linguistics: An introduction to language and communication, A Akmajian, AK Farmer, L Bickmore, RA Demers, 2017 Three language variables in communication research: Intensity, immediacy, and diversity, JJ Bradac, JW Bowers, JA Courtright - Human Communication Research, 1979 On human communication, C Cherry, 1966
11) Dil İlişkisi Öğretim elemanı tarafından çeşitli kaynaklardan derlenen metinlerden oluşan okuma seçkisi. Linguistics: An introduction to language and communication, A Akmajian, AK Farmer, L Bickmore, RA Demers, 2017 Three language variables in communication research: Intensity, immediacy, and diversity, JJ Bradac, JW Bowers, JA Courtright - Human Communication Research, 1979 On human communication, C Cherry, 1966
12) Dil ve Psikoloji Öğretim elemanı tarafından çeşitli kaynaklardan derlenen metinlerden oluşan okuma seçkisi. Linguistics: An introduction to language and communication, A Akmajian, AK Farmer, L Bickmore, RA Demers, 2017 Three language variables in communication research: Intensity, immediacy, and diversity, JJ Bradac, JW Bowers, JA Courtright - Human Communication Research, 1979 On human communication, C Cherry, 1966
13) Dil ve Toplum Öğretim elemanı tarafından çeşitli kaynaklardan derlenen metinlerden oluşan okuma seçkisi. Linguistics: An introduction to language and communication, A Akmajian, AK Farmer, L Bickmore, RA Demers, 2017 Three language variables in communication research: Intensity, immediacy, and diversity, JJ Bradac, JW Bowers, JA Courtright - Human Communication Research, 1979 On human communication, C Cherry, 1966
14) Dilde cinsiyet Öğretim elemanı tarafından çeşitli kaynaklardan derlenen metinlerden oluşan okuma seçkisi. Linguistics: An introduction to language and communication, A Akmajian, AK Farmer, L Bickmore, RA Demers, 2017 Three language variables in communication research: Intensity, immediacy, and diversity, JJ Bradac, JW Bowers, JA Courtright - Human Communication Research, 1979 On human communication, C Cherry, 1966
15) Dil evrimi Öğretim elemanı tarafından çeşitli kaynaklardan derlenen metinlerden oluşan okuma seçkisi. Linguistics: An introduction to language and communication, A Akmajian, AK Farmer, L Bickmore, RA Demers, 2017 Three language variables in communication research: Intensity, immediacy, and diversity, JJ Bradac, JW Bowers, JA Courtright - Human Communication Research, 1979 On human communication, C Cherry, 1966
16) Final Sınavı Öğretim elemanı tarafından çeşitli kaynaklardan derlenen metinlerden oluşan okuma seçkisi. Linguistics: An introduction to language and communication, A Akmajian, AK Farmer, L Bickmore, RA Demers, 2017 Three language variables in communication research: Intensity, immediacy, and diversity, JJ Bradac, JW Bowers, JA Courtright - Human Communication Research, 1979 On human communication, C Cherry, 1966

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Öğretim elemanı tarafından çeşitli kaynaklardan derlenen metinlerden oluşan okuma seçkisi.
Linguistics: An introduction to language and communication, A Akmajian, AK Farmer, L Bickmore, RA Demers, 2017
Three language variables in communication research: Intensity, immediacy, and diversity, JJ Bradac, JW Bowers, JA Courtright - Human Communication Research, 1979
On human communication, C Cherry, 1966

Diğer Kaynaklar: Various sources piled into a file by the instructor of the course
Linguistics: An introduction to language and communication, A Akmajian, AK Farmer, L Bickmore, RA Demers, 2017
Three language variables in communication research: Intensity, immediacy, and diversity, JJ Bradac, JW Bowers, JA Courtright - Human Communication Research, 1979
On human communication, C Cherry, 1966

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

3

4

2

Program Kazanımları
1) Matematik (a), fen bilimleri (b) ve endüstri mühendisliği (c) ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimi (1) ve bu bilgileri karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Hem bireysel hem de disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
3) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
4) Proje yönetimi, risk yönetimi, yenilikçilik ve değişiklik yönetimi, girişimcilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
5) Sektörler hakkında farkındalık ve iş planı hazırlama becerisi.
6) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ve etik ilkelerine uygun davranma.
7) Çağın mühendislik alanına giren sorunları ve mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve hukuksal sonuçları hakkında bilgi.
8) Güncel mühendislik uygulamaları ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
9) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, formüle etme ve çözme becerisi ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
10) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemler kullanarak tasarlama becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
12) Mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, verileri analiz etme ve sonuçları yorumlama becerisi.
13) Türkçe ve İngilizce sözlü, yazılı ve görsel yöntemlerle etkin iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi.
14) Benzetim (a), üretim sistemleri (b) yöneylem araştırması (c) ve istatistik (d) gibi sistem entegrasyonunu sağlamaya yönelik uygun analitik ve deneysel yöntemler ile hesaplama yöntemleri konusunda derinine bilgi.
15) Gerçek hayat problemlerini yaratıcı şekilde çözmek için insan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerji içeren sistemlerin tasarlanması (a) ve iyileştirilmesi (b), amaç ve kriterlerinin tanımlanması (c), analiz edilmesi (d) ve çözüm önerileri geliştirilmesi (e) konularında beceri

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik (a), fen bilimleri (b) ve endüstri mühendisliği (c) ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimi (1) ve bu bilgileri karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Hem bireysel hem de disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
3) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
4) Proje yönetimi, risk yönetimi, yenilikçilik ve değişiklik yönetimi, girişimcilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
5) Sektörler hakkında farkındalık ve iş planı hazırlama becerisi.
6) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ve etik ilkelerine uygun davranma.
7) Çağın mühendislik alanına giren sorunları ve mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve hukuksal sonuçları hakkında bilgi.
8) Güncel mühendislik uygulamaları ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
9) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, formüle etme ve çözme becerisi ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
10) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemler kullanarak tasarlama becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
12) Mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, verileri analiz etme ve sonuçları yorumlama becerisi.
13) Türkçe ve İngilizce sözlü, yazılı ve görsel yöntemlerle etkin iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi.
14) Benzetim (a), üretim sistemleri (b) yöneylem araştırması (c) ve istatistik (d) gibi sistem entegrasyonunu sağlamaya yönelik uygun analitik ve deneysel yöntemler ile hesaplama yöntemleri konusunda derinine bilgi.
15) Gerçek hayat problemlerini yaratıcı şekilde çözmek için insan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerji içeren sistemlerin tasarlanması (a) ve iyileştirilmesi (b), amaç ve kriterlerinin tanımlanması (c), analiz edilmesi (d) ve çözüm önerileri geliştirilmesi (e) konularında beceri

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Ders
Okuma
Soru cevap/ Tartışma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Toplam %
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 0
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI %
Toplam %