ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: 1411321008
Ders İsmi: Management and Organization
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 3
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi Elif TARAKÇI
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi Orhan SEZGİN
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: İşletmelerin her departmanında gerekli olan yönetim tekniklerini ve uygulamalarını bilmek ve beceri kazandırmak
Dersin İçeriği: İşletme ve yönetimle ilgili kavramlar, Yönetim biliminin doğuşu ve tarihsel gelişim süreci, Klasik Yönetim düşüncesi ve örgüt teorisi, Neo Klasik Yönetim Düşüncesi ve örgüt teorisi, İnsan İlişkileri hareketi, Yönetim fonksiyonları; Planlama, örgütleme, yürütme fonksiyon, Yönetim Fonksiyonları; koordinasyon, denetim ve eğitim fonksiyonu, Yeni yönetim teknikleri; Amaçlara göre yönetim, İstisnalarla yönetim, Kalite çemberleri, Yeni yönetim teknikleri; Stratejik yönetim, Hoshin yönetimi, amaçlar, sonuçlar ve ödüllerle yönetim, Yeni yönetim Teknikleri, açık defter yönetimi, Benchmarking, Değişim mühendisliği, Çalışanların yetkilendirilmesi, Organizasyon kavramı,tanımı,önemi. Örgüt kavramı, Organizasyonel yapı unsurları, örgütsel yapı modelleri, örgüt şemaları, Yeni organizasyon model ve teknikleri; Öğrenen organizasyonlar, Yalın organizasyonlar

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Yönetim ve Organizasyon bilimine ait terimleri bilmek ve açıklayabilmek
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Yönetim fonksiyonlarını uygulayabilmek
2) Yeni yönetim tekniklerini bilmek ve uygulamalarına katılabilmek
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
1) Yeni organizasyon model ve tekniklerini bilmek ve bu organizasyonlarda faaliyette bulunabilmek
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) İşletme ve yönetimle ilgili kavramlar ders notları
2) Yönetim biliminin doğuşu ve tarihsel gelişim süreci ders notları
3) Klasik Yönetim düşüncesi ve örgüt teorisi ders notları
4) Neo Klasik Yönetim Düşüncesi ve örgüt teorisi ders notları
5) İnsan İlişkileri hareketi ders notları
6) Yönetim fonksiyonları; Planlama, örgütleme, yürütme fonksiyonu ders notları
7) Yönetim Fonksiyonları; koordinasyon, denetim ve eğitim fonksiyonu ders notları
8) ara sınav ders notları
9) Yeni yönetim teknikleri;Amaçlara göre yönetim,İstisnalarla yönetim,Kalite çemberleri, ders notları
10) Yeni yönetim teknikleri; Stratejik yönetim, Hoshin yönetimi, amaçlar,sonuçlar ve ödüllerle yönetim ders notları
11) Yeni yönetim Teknikleri, açık defter yönetimi,Benchmarking, Değişim mühendisliği, Çalışanların yetkilendirilmesi ders notları
12) Organizasyon kavramı,tanımı,önemi. Örgüt kavramı ders notları
13) Organizasyonel yapı unsurları,örgütsel yapı modelleri, örgüt şemaları ders notları
14) Yeni organizasyon model ve teknikleri; Öğrenen organizasyonlar, Yalın organizasyonlar ders notları
15) Yeni organizasyon model ve teknikleri; Öğrenen organizasyonlar, Yalın organizasyonlar ders notları
16) final ders notları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Operations management : sustainability and supply chain management /
Galbraith J.R., Designing Organizations; An Executive Briefing on Strategy, Structure and Process, Jussey Bassıc., Son Fransisco, 1995
"Robbins, S.P., Coulter, M., Management, Prentice Hall,
Upper Saddle River, N.J., 1996."
Diğer Kaynaklar: Operations management : sustainability and supply chain management /
Galbraith J.R., Designing Organizations; An Executive Briefing on Strategy, Structure and Process, Jussey Bassıc., Son Fransisco, 1995
"Robbins, S.P., Coulter, M., Management, Prentice Hall,
Upper Saddle River, N.J., 1996."

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

Program Kazanımları
1) Matematik (a), fen bilimleri (b) ve endüstri mühendisliği (c) ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimi (1) ve bu bilgileri karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Hem bireysel hem de disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
3) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
4) Proje yönetimi, risk yönetimi, yenilikçilik ve değişiklik yönetimi, girişimcilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
5) Sektörler hakkında farkındalık ve iş planı hazırlama becerisi.
6) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ve etik ilkelerine uygun davranma.
7) Çağın mühendislik alanına giren sorunları ve mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve hukuksal sonuçları hakkında bilgi.
8) Güncel mühendislik uygulamaları ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
9) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, formüle etme ve çözme becerisi ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
10) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemler kullanarak tasarlama becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
12) Mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, verileri analiz etme ve sonuçları yorumlama becerisi.
13) Türkçe ve İngilizce sözlü, yazılı ve görsel yöntemlerle etkin iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi.
14) Benzetim (a), üretim sistemleri (b) yöneylem araştırması (c) ve istatistik (d) gibi sistem entegrasyonunu sağlamaya yönelik uygun analitik ve deneysel yöntemler ile hesaplama yöntemleri konusunda derinine bilgi.
15) Gerçek hayat problemlerini yaratıcı şekilde çözmek için insan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerji içeren sistemlerin tasarlanması (a) ve iyileştirilmesi (b), amaç ve kriterlerinin tanımlanması (c), analiz edilmesi (d) ve çözüm önerileri geliştirilmesi (e) konularında beceri

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik (a), fen bilimleri (b) ve endüstri mühendisliği (c) ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimi (1) ve bu bilgileri karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Hem bireysel hem de disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
3) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
4) Proje yönetimi, risk yönetimi, yenilikçilik ve değişiklik yönetimi, girişimcilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
5) Sektörler hakkında farkındalık ve iş planı hazırlama becerisi.
6) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ve etik ilkelerine uygun davranma.
7) Çağın mühendislik alanına giren sorunları ve mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve hukuksal sonuçları hakkında bilgi. 5
8) Güncel mühendislik uygulamaları ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. 5
9) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, formüle etme ve çözme becerisi ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
10) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemler kullanarak tasarlama becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
12) Mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, verileri analiz etme ve sonuçları yorumlama becerisi.
13) Türkçe ve İngilizce sözlü, yazılı ve görsel yöntemlerle etkin iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi.
14) Benzetim (a), üretim sistemleri (b) yöneylem araştırması (c) ve istatistik (d) gibi sistem entegrasyonunu sağlamaya yönelik uygun analitik ve deneysel yöntemler ile hesaplama yöntemleri konusunda derinine bilgi.
15) Gerçek hayat problemlerini yaratıcı şekilde çözmek için insan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerji içeren sistemlerin tasarlanması (a) ve iyileştirilmesi (b), amaç ve kriterlerinin tanımlanması (c), analiz edilmesi (d) ve çözüm önerileri geliştirilmesi (e) konularında beceri

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Ders
Ödev
Problem Çözme

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavı 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 6 84
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 131