ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: 1411221008
Ders İsmi: Work Study and Ergonomics
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 2 3 5
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. Durmuş Tayyar ŞEN
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. Durmuş Tayyar ŞEN
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Öğrenciler, insan faktörü ile ilgili tasarım konularını saptama, tanımlama, sınırlama ve çözüme kavuşturma amacına yönelik olmak üzere mühendislik tasarım sürecini uygulayabilme yeteneği kazanmalıdır. Öğrencilerin, özellikle göstergeler, kontrol sistemleri, iş istasyonu ve/veya ofis tasarımını, insan performansını ve bireysel ve/veya toplumsal refahı arttırtacak şekilde, çevresel faktörler, yönetmelikler ve iş güvenliği standartları ile uyumlaştırması beklenmektedir.
Dersin İçeriği: Temel ergonomik kavramlar; insanın, sistem tasarımı ve performansı açısından dikkate alınması gerekli anatomik ve fizyolojik özellikleri; bilgi işleme süreci ve gösterge ve kontrol sistemlerinin tasarımıyla ilişkisi; antropometri ve makine-teçhizat, araç-gereç, iş istasyonu ve büro tasarımında antropometrik veri kullanımı; gösterge ve kontrollerin

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
1) Öğrenci, insan-makina sistemlerinin tasarımına yetecek kadar bilgi birikimine sahip olmalıdır. Öğrenci, insan-makina sistemlerinin tasarımında, insan unsurunu, özellikle dikkate almalıdır.
Alana Özgü Yetkinlik
1) Öğrenci, insan unsuru ile ilgili olarak ortaya çıkan problemleri saptama, formüle etme, çözme ve uygulama becerisi kazanmış olmalıdır. Öğrenci, insan faktörü ile ilgili bilgileri elde edebilme ve geçerliliklerini belirleyebilme becerisi kazanmış olmalıdır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Öğrenci, yıliçi projeleri aracılığıyla başarılı ekip çalışması yapabilmelidir. Öğrenci, çevresel faktörler, yönetmelikler ve iş güvenliği standartlarının uygulanması ilgili olarak uygun seçimler yapabilmelidir.

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Ergonomiye giriş. ders kitabı
2) İnsanın anatomik ve fizyolojik özelliklerinin İnsan-Makina sistemlerinin tasarımı ve performansının değerlendirilmesi açısından önemi . ders kitabı
3) İnsanın anatomik ve fizyolojik özelliklerinin İnsan-Makina sistemlerinin tasarımı ve performansının değerlendirilmesi açısından önemi . ders kitabı
4) İnsanın anatomik ve fizyolojik özelliklerinin İnsan-Makina sistemlerinin tasarımı ve performansının değerlendirilmesi açısından önemi . ders kitabı
5) Mühendislik antropometrisine giriş ve antropometrik verilerin ekipman, araç-gereç ve iş istasyonu/ofis tasarında kullanımı. ders kitabı
6) Mühendislik antropometrisine giriş ve antropometrik verilerin ekipman, araç-gereç ve iş istasyonu/ofis tasarında kullanımı. ders kitabı
7) Mühendislik antropometrisine giriş ve antropometrik verilerin ekipman, araç-gereç ve iş istasyonu/ofis tasarında kullanımı. ders kitabı
8) ara sınav ders kitabı
9) Gürültü, aydınlatma, iklim ve kimyasal faktörler açısından çalışma ortamı analizi ve tasarımı. ders kitabı
10) Gürültü, aydınlatma, iklim ve kimyasal faktörler açısından çalışma ortamı analizi ve tasarımı. ders kitabı
11) İş güvenliği-OSHA ders kitabı
12) İş güvenliği-OSHA ders kitabı
13) İnsanın bilgi işleme süreci ve insan-makina ara yüzünün tasarımı. ders kitabı
14) İnsanın bilgi işleme süreci ve insan-makina ara yüzünün tasarımı. ders kitabı
15) Gösterge ve kontrol tasarımı ders kitabı
16) final ders kitabı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Lehto, M.R.,Landry,S.J., Buck,J., Introduction to Human Factors and Ergonomics for Engineers, CRC Press, 2007.
Work Study & Ergonomics: "K. Kroemer, H. Kroemer, Kroemer-Elbert, Prentice Hall International, Ergonomics: How to Design for Ease & Efficiency"; Barnes, Wiley, "Motion & Time Study, Design and Measurement of Work"
B.W.Niebel, A.Freivalds Methods, Standards, and Work Design. Eleventh Edition, (2003) 2. Wickens, W. D., Lee, J. D., Liu, Y., Gordon Becker, S. E. An Introduction to Human Factors Engineering. (2nd ed.).Pearson Prentice Hall.(2004) ISBN: 0-13-183736-2
Diğer Kaynaklar: Lehto, M.R.,Landry,S.J., Buck,J., Introduction to Human Factors and Ergonomics for Engineers, CRC Press, 2007.
Work Study & Ergonomics: "K. Kroemer, H. Kroemer, Kroemer-Elbert, Prentice Hall International, Ergonomics: How to Design for Ease & Efficiency"; Barnes, Wiley, "Motion & Time Study, Design and Measurement of Work"
B.W.Niebel, A.Freivalds Methods, Standards, and Work Design. Eleventh Edition, (2003) 2. Wickens, W. D., Lee, J. D., Liu, Y., Gordon Becker, S. E. An Introduction to Human Factors Engineering. (2nd ed.).Pearson Prentice Hall.(2004) ISBN: 0-13-183736-2

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

Program Kazanımları
1) Matematik (a), fen bilimleri (b) ve endüstri mühendisliği (c) ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimi (1) ve bu bilgileri karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Hem bireysel hem de disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
3) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
4) Proje yönetimi, risk yönetimi, yenilikçilik ve değişiklik yönetimi, girişimcilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
5) Sektörler hakkında farkındalık ve iş planı hazırlama becerisi.
6) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ve etik ilkelerine uygun davranma.
7) Çağın mühendislik alanına giren sorunları ve mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve hukuksal sonuçları hakkında bilgi.
8) Güncel mühendislik uygulamaları ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
9) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, formüle etme ve çözme becerisi ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
10) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemler kullanarak tasarlama becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
12) Mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, verileri analiz etme ve sonuçları yorumlama becerisi.
13) Türkçe ve İngilizce sözlü, yazılı ve görsel yöntemlerle etkin iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi.
14) Benzetim (a), üretim sistemleri (b) yöneylem araştırması (c) ve istatistik (d) gibi sistem entegrasyonunu sağlamaya yönelik uygun analitik ve deneysel yöntemler ile hesaplama yöntemleri konusunda derinine bilgi.
15) Gerçek hayat problemlerini yaratıcı şekilde çözmek için insan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerji içeren sistemlerin tasarlanması (a) ve iyileştirilmesi (b), amaç ve kriterlerinin tanımlanması (c), analiz edilmesi (d) ve çözüm önerileri geliştirilmesi (e) konularında beceri

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik (a), fen bilimleri (b) ve endüstri mühendisliği (c) ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimi (1) ve bu bilgileri karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Hem bireysel hem de disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
3) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
4) Proje yönetimi, risk yönetimi, yenilikçilik ve değişiklik yönetimi, girişimcilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
5) Sektörler hakkında farkındalık ve iş planı hazırlama becerisi. 5
6) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ve etik ilkelerine uygun davranma.
7) Çağın mühendislik alanına giren sorunları ve mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve hukuksal sonuçları hakkında bilgi.
8) Güncel mühendislik uygulamaları ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
9) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, formüle etme ve çözme becerisi ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
10) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemler kullanarak tasarlama becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
12) Mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, verileri analiz etme ve sonuçları yorumlama becerisi.
13) Türkçe ve İngilizce sözlü, yazılı ve görsel yöntemlerle etkin iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi.
14) Benzetim (a), üretim sistemleri (b) yöneylem araştırması (c) ve istatistik (d) gibi sistem entegrasyonunu sağlamaya yönelik uygun analitik ve deneysel yöntemler ile hesaplama yöntemleri konusunda derinine bilgi.
15) Gerçek hayat problemlerini yaratıcı şekilde çözmek için insan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerji içeren sistemlerin tasarlanması (a) ve iyileştirilmesi (b), amaç ve kriterlerinin tanımlanması (c), analiz edilmesi (d) ve çözüm önerileri geliştirilmesi (e) konularında beceri 5

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Grup çalışması ve ödevi
Soru cevap/ Tartışma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Uygulama
Bireysel Proje

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 4 % 10
Projeler 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 20
Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavı 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 2 28
Proje 1 20 20
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 81