TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: MYO006
Ders İsmi: İlkyardım
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
1 2 2 2
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Fakülte Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. MERVE ALÖKTEN
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi HATİCE NUR HALİPÇİ TOPSAKAL
Dr.Öğr.Üyesi Sibel GÖKÇEK
Dr.Öğr.Üyesi ERGÜN GÜNDÜZ
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı herhangi istenmeyen bir durum sonrası olay yeri yönetimi, can güvenliği sağlamayı öğretip temel ilkyardım becerileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: Bu derste
• İlk yardımın temel basamakları,
• İlk yardım uygulanacak durumlar,
• Bebek, çocuk ve erişkinlerde ilk yardımın uygulama aşamaları
• İlk yardımın ne olduğu hakkında bilgi verilmektedir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) İnsan vücudunu tanır ve temel ilk yardım bilgilerine sahip olur.
2) Ortamda profesyonel sağlık çalışanı yoksa olayın sorumluluğunu üstlenir ve etraftaki kişileri uygun ve etkin bir biçimde yönlendirir.
3) İlaçsız uygulamaların da hayat kurtarıcı olabileceğinin farkına varır.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Her zaman öncelikle kendi güvenliğini sağlar.
2) Sakin, kendinden emin ve kararlı olur. İlkyardım uygularken elindeki kaynakları en iyi biçimde değerlendirir ve kullanır.
3) İyi iletişim kurar ve 112’yi zamanında arayarak gerekli bilgileri doğru şekilde verir.
4) Hasta taşımayı bilir.
5) Temel yaşam desteğini gerekli gördüğü yerde kullanır.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Genel İlk Yardım Bilgileri
2) Olay Yeri Yönetimi
3) Sistemler ve Hasta Yaralının Değerlendirilmesi
4) Yetişkinlerde Temel Yaşam desteği
5) Çocuklarda ve Bebeklerde Temel Yaşam desteği
6) Hava Yolu Tıkanıklıkları
7) Kanamalarda ve Yaralanmalarda İlk Yardım
8) Ara Sınavlar
9) Bilinç Bozukluklarında İlk Yardım
10) Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmalarında İlk Yardım
11) Zehirlenmelerde ve Hayvan Isırmalarında İlk Yardım
12) Göz Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçması
13) Kırık Çıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım
14) Hasta Yaralı Taşıma Teknikleri-I
15) Hasta Yaralı Taşıma Teknikleri-II
16) Final Sınavları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları dersin öğretim elemanı tarafından verilecektir. / Course notes are given by lecturer.
Diğer Kaynaklar: Temel İlk Yardım Uygulamaları, T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde sağlık Hizmetleri Şubesi, İstanbul,
http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/sb/ash/ilkyardim.asp
Yardımcı Kaynaklar: İlk Yardım, Yusuf Fikret Umur, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
http://www.aep.gov.tr/wp-content/uploads/2012/10/05_06_ilk-yardim.pdf

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

4

5

6

8

2

3

7

Program Kazanımları
1) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili temel düzeyde teorik ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Tıbbi görüntüleme uygulamaları ile ilgili etik çerçeveye ilişkin bilgiye sahiptir.
2) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili temel düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3) Tıbbi görüntüleme alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp hem sözel hem de yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
4) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir; öğrenme için gereksinimlerini belirler ve kendi öğrenmesini yönlendirme yetkinliğine sahiptir.
5) Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp ve Radyoterapi cihazlarının çalışma prensiplerini bilir, parçalarını ayırt eder ve bu cihazları kullanma talimatlarına uygun olarak kullanır. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme yöntemleri prosedürlerine uygun olarak tetkiki gerçekleştirir. Radyoterapi Uzmanının talimatıyla radyasyon fizikçisinin planladığı radyoterapi tedavisini uygular. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme tekniklerini ile elde edilen görüntüleri işler ve film baskı işlemlerini gerçekleştirir. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme teknikleri ile elde edilen görüntüleri radyografik kalite açısından değerlendirir. Çalışma ortamında radyasyona karşı alınması gereken önlemleri bilir ve radyasyon güvenliği ilkelerini uygular. Tıbbi görüntüleme teknikeri olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kuralları bilir ve bu kurallara uygun davranır.
6) Tıbbi görüntüleme uygulamaları ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili temel düzeyde teorik ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Tıbbi görüntüleme uygulamaları ile ilgili etik çerçeveye ilişkin bilgiye sahiptir. 3
2) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili temel düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanır. 3
3) Tıbbi görüntüleme alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp hem sözel hem de yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder. 3
4) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir; öğrenme için gereksinimlerini belirler ve kendi öğrenmesini yönlendirme yetkinliğine sahiptir. 3
5) Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp ve Radyoterapi cihazlarının çalışma prensiplerini bilir, parçalarını ayırt eder ve bu cihazları kullanma talimatlarına uygun olarak kullanır. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme yöntemleri prosedürlerine uygun olarak tetkiki gerçekleştirir. Radyoterapi Uzmanının talimatıyla radyasyon fizikçisinin planladığı radyoterapi tedavisini uygular. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme tekniklerini ile elde edilen görüntüleri işler ve film baskı işlemlerini gerçekleştirir. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme teknikleri ile elde edilen görüntüleri radyografik kalite açısından değerlendirir. Çalışma ortamında radyasyona karşı alınması gereken önlemleri bilir ve radyasyon güvenliği ilkelerini uygular. Tıbbi görüntüleme teknikeri olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kuralları bilir ve bu kurallara uygun davranır. 3
6) Tıbbi görüntüleme uygulamaları ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 3