MEDICAL IMAGING TECHNIQUES
Qualification Awarded Program Süresi Toplam Kredi (AKTS) Öğretim Şekli Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı
Associate (Short Cycle) Degree 2 120 FULL TIME TYÇ, TR-NQF-HE, EQF-LLL, ISCED (2011):Level 5
QF-EHEA:Short Cycle
TR-NQF-HE, ISCED (1997-2013): 72

Teaching and Learning Methods

Learning Activities & Teaching Methods of the Course Unit

Alan Çalışması
Akran Değerlendirmesi
Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Bireysel çalışma ve ödevi
Course
Grup çalışması ve ödevi
Labs
Homework
Problem Çözme
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminar
Soru cevap/ Tartışma
Örnek olay çalışması
Staj/Yerinde Uygulama

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Sözlü sınav
Homework
Uygulama
Gözlem
Bireysel Proje
Grup Projesi
Sunum
Bilgisayar Destekli Sunum
Staj/ Yerinde Uygulama Değerlendirmesi