MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Program Profili

Atlas Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile öğrencilerimizin, gelişen tıp, tarım, endüstri gibi birçok alanda her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyulan moleküler biyoloji ve genetik bilimine yönelik yüksek teknolojili laboratuvar altyapısı ile yetişmiş, sorunları çözmede ve yenilik yapmakta özgüveni tam, bağımsız çalışabilen uzmanlar olmalarını hedeflemekteyiz. Akademisyenlerimizin alanlarında sürdürdükleri bilimsel araştırmalara öğrencilerimizin de katılımıyla eğitimleri boyunca kazandıkları kuramsal temellerin pekiştirilmesi ve deneyim kazanmaları amaçlanmaktadır. Öğrencilerimiz eğitimleri süresince klinik uygulamalarını bölüm laboratuvarlarının yanı sıra Üniversite Hastanemiz imkânlarını da kullanarak gerçekleştirebilmekte ve pratik tecrübelerini geliştirebilmektedir.

Bölüm öğrencilerimize, eğitimlerinin ilk iki yılı ağırlıklı olarak temel bilimler ve hücre biyolojisi dersleri verilecektir. Üçüncü sınıf itibariyle bölümün alanlarına yönelik olarak moleküler genetik, biyokimya, fizyoloji, moleküler biyoloji dersleri ve uygulama derslerini tamamladıktan sonra dördüncü yıllarında gelişim biyolojisi, biyoteknoloji, kanser, immünoloji gibi ilgilendikleri alanlarda seçmeli derslerini alabilmektedirler. Ayrıca öğrencilerimiz, üniversitemizin seçmeli ders havuzundan farklı disiplinlerden de ilgilerine uygun dersler alabilmektedir.