MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Program Öğrenme Kazanımları

Sınıflandırılmış

1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) PÇ 1.1) Moleküler biyoloji ve genetik alanının gerektirdiği yeterli bilgi birikimine sahip olma
2) PÇ 2.1)Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki problemleri saptama, tanımlama, yorumlayabilme
3) PÇ 3.1)Herhangi bir süreci, olayı, olguyu, donanımı veya ürünü anlama, yorumlayabilme
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) PÇ 1.2) Moleküler biyoloji ve genetik alanının gerektirdiği kuramsal (teorik) bilgileri alanında kullanabilme
2) PÇ 1.3) Moleküler biyoloji ve genetik alanının gerektirdiği becerileri alanında uygulayabilme
3) PÇ 3.2)Karşılaştığı sorunları uygun ve çağdaş yöntemlerle çözebilme
4) PÇ 4.)Kişisel ve mesleki gelişim için alanı dışında farklı disiplinlere ilgi gösterebilme
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) PÇ 2.2)Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki problemleri çözebilmek için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçebilme
2) PÇ 5.1)Moleküler Biyoloji ve Genetik uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçebilme, kullanabilme
3) PÇ 5.2)Moleküler Biyoloji ve Genetik uygulamaları için bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme
4) PÇ 6)Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında tasarım, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme, raporlama, arşivleme, metin çözme ve/veya yorumlayabilme
5) PÇ 7)Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği beklenmeyen karmaşık durumları bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alıp çözüm üretebilme ve iyi iletişim kurabilme becerisi.
6) PÇ 8.1)Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında yapılacak akademik çalışmaları planlamak, bağımsız olarak veya paydaşlarıyla ortak yürütebilmek amacıyla Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme
Öğrenme Yetkinliği
1) PÇ 8.2)Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında yapılacak akademik çalışmaları planlamak, bağımsız olarak veya paydaşlarıyla ortak yürütebilmek amacıyla en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme
2) PÇ 9)Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olma, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olma.
3) PÇ 10)Moleküler Biyoloji ve Genetik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, etik değerlere ve bu değerleri koruma bilincine sahip olma.
Alana Özgü Yetkinlik
1) PÇ 2.3)Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki problemleri çözebilmek için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini uygulayabilme
2) PÇ 11)Moleküler Biyoloji ve Genetik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini (Çevre sorunları, ekonomi, sürdürülebilirlik vb.) ve hukuksal kavrayabilme
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Program Kazanımları Program Düzeyi

Program Kazanımları TYYÇ 6 (Lisans) Düzey Tanımlayıcıları TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları
42 - Yaşam Bilimleri
TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları
44 - Doğa Bilimleri
TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları
52 - Mühendislik
TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları
54 - Üretim ve İşletme
TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları
62 - Tarım, Ormancılık ve Su Ürünleri
TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları
72 - Sağlık
TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları
85 - Çevre Koruma
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) PÇ 1.1) Moleküler biyoloji ve genetik alanının gerektirdiği yeterli bilgi birikimine sahip olma
2) PÇ 2.1)Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki problemleri saptama, tanımlama, yorumlayabilme
3) PÇ 3.1)Herhangi bir süreci, olayı, olguyu, donanımı veya ürünü anlama, yorumlayabilme
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) PÇ 1.2) Moleküler biyoloji ve genetik alanının gerektirdiği kuramsal (teorik) bilgileri alanında kullanabilme
2) PÇ 1.3) Moleküler biyoloji ve genetik alanının gerektirdiği becerileri alanında uygulayabilme
3) PÇ 3.2)Karşılaştığı sorunları uygun ve çağdaş yöntemlerle çözebilme
4) PÇ 4.)Kişisel ve mesleki gelişim için alanı dışında farklı disiplinlere ilgi gösterebilme
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) PÇ 2.2)Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki problemleri çözebilmek için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçebilme
2) PÇ 5.1)Moleküler Biyoloji ve Genetik uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçebilme, kullanabilme
3) PÇ 5.2)Moleküler Biyoloji ve Genetik uygulamaları için bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme
4) PÇ 6)Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında tasarım, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme, raporlama, arşivleme, metin çözme ve/veya yorumlayabilme
5) PÇ 7)Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği beklenmeyen karmaşık durumları bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alıp çözüm üretebilme ve iyi iletişim kurabilme becerisi.
6) PÇ 8.1)Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında yapılacak akademik çalışmaları planlamak, bağımsız olarak veya paydaşlarıyla ortak yürütebilmek amacıyla Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme
Öğrenme Yetkinliği
1) PÇ 8.2)Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında yapılacak akademik çalışmaları planlamak, bağımsız olarak veya paydaşlarıyla ortak yürütebilmek amacıyla en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme
2) PÇ 9)Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olma, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olma.
3) PÇ 10)Moleküler Biyoloji ve Genetik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, etik değerlere ve bu değerleri koruma bilincine sahip olma.
Alana Özgü Yetkinlik
1) PÇ 2.3)Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki problemleri çözebilmek için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini uygulayabilme
2) PÇ 11)Moleküler Biyoloji ve Genetik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini (Çevre sorunları, ekonomi, sürdürülebilirlik vb.) ve hukuksal kavrayabilme
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Sıralı

1) PÇ 1.1) Moleküler biyoloji ve genetik alanının gerektirdiği yeterli bilgi birikimine sahip olma
2) PÇ 1.2) Moleküler biyoloji ve genetik alanının gerektirdiği kuramsal (teorik) bilgileri alanında kullanabilme
3) PÇ 1.3) Moleküler biyoloji ve genetik alanının gerektirdiği becerileri alanında uygulayabilme
4) PÇ 2.1)Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki problemleri saptama, tanımlama, yorumlayabilme
5) PÇ 2.2)Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki problemleri çözebilmek için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçebilme
6) PÇ 2.3)Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki problemleri çözebilmek için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini uygulayabilme
7) PÇ 3.1)Herhangi bir süreci, olayı, olguyu, donanımı veya ürünü anlama, yorumlayabilme
8) PÇ 3.2)Karşılaştığı sorunları uygun ve çağdaş yöntemlerle çözebilme
9) PÇ 4.)Kişisel ve mesleki gelişim için alanı dışında farklı disiplinlere ilgi gösterebilme
10) PÇ 5.1)Moleküler Biyoloji ve Genetik uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçebilme, kullanabilme
11) PÇ 5.2)Moleküler Biyoloji ve Genetik uygulamaları için bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme
12) PÇ 6)Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında tasarım, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme, raporlama, arşivleme, metin çözme ve/veya yorumlayabilme
13) PÇ 7)Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki uygulamalarda karşılaşabileceği beklenmeyen karmaşık durumları bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alıp çözüm üretebilme ve iyi iletişim kurabilme becerisi.
14) PÇ 8.1)Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında yapılacak akademik çalışmaları planlamak, bağımsız olarak veya paydaşlarıyla ortak yürütebilmek amacıyla Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme
15) PÇ 8.2)Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında yapılacak akademik çalışmaları planlamak, bağımsız olarak veya paydaşlarıyla ortak yürütebilmek amacıyla en az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme
16) PÇ 9)Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olma, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olma.
17) PÇ 10)Moleküler Biyoloji ve Genetik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, etik değerlere ve bu değerleri koruma bilincine sahip olma.
18) PÇ 11)Moleküler Biyoloji ve Genetik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini (Çevre sorunları, ekonomi, sürdürülebilirlik vb.) ve hukuksal kavrayabilme