DİŞ HEKİMLİĞİ (İNGİLİZCE)
Kazanılan Yeterlilik Program Süresi Toplam Kredi (AKTS) Öğretim Şekli Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı
LİSANS DERECESİ 5 300 ÖRGÜN TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):6. Düzey
QF-EHEA:1. Düzey
TYYÇ, ISCED (1997-2013): 72,72,72

Program Profili

Öğretim programı süresince tamamlanması gereken 300 AKTS'lik kredinin %75'ini zorunlu, %25'ini seçmeli dersler oluşturmaktadır. Zorunlu ve seçmeli dersler, Diş hekimliği, temel tıp ve klinik tibbi bölümler, tıp eğitimi, istatistik, epidemiyoloji ve iletişim bölümleri ile birlikte alan dışı olarak spor bilimleri, ergoterapi, tiyatro, güzel sanatlar, fizik tedavi bölümleri ve seçmeli dersler koordinatörlüğü tarafından açılmaktadır. Ayrıca, esasları Üniversite Senatosu tarafından belirlenen Türk Dili,yabancı dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersleri zorunlu olarak alınır. Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersi ilk yarıyılda uzaktan eğitimle verilmektedir.Öğretim programındaki dersler teorik, pratik ve klinik uygulama şeklinde yarıyıllık olarak verilmektedir. 1. Sınıf hariç, diğer sınıflarda pratik, klinik uygulamalı dersler,aynı yıl içinde her iki yarıyılda da açılmaktadır. Her öğretim yılında uygulanan bütün teorik ve pratik dersler bir önceki yılın tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın öğretimine bağlı ön şartlı derslerdir. Bu nedenle Fakültemizde ders geçme değil, sınıf geçme sistemi uygulanır.Programın birinci ve ikinci yıllarındaki dersler, öğrenciye temel tıp ve diş hekimliği alanları ile ilgili bilgileri verirken, üç, dört ve beşinci yıldaki dersler, diş hekimliği mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaya yöneliktir, dört ve beşinci sınıflar klinik staj yıllarıdır.Önceki programda sadece beden eğitimi ve güzel sanatlar derslerinden bir tanesi zorunlu seçmeli ders olarak alınıyorken, yapılan yeni düzenlemeyle seçmeli derslerin sayısı ve çeşitliliği artırılmıştır. Yeni programda seçmeli dersler her yarıyılda bulunmaktadır, AKTS kredisi yüzdeleri , alan içi dersler için %54,7, alan dışı dersler için %45,3'tür. İlk dört yarıyılda, alan dışı seçmeli dersler daha yüksek orandadır.