DİŞ HEKİMLİĞİ (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Mezuniyet Koşulları

İlgili programdan mezun olacak öğrenci aşağıdaki şartları yerine getirmek durumundadır:
Beş yıllık, 300 AKTS'lik zorunlu ve seçmeli teorik dersleri ve pratik uygulamaları içeren programın başarıyla tamamlanmış ve genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 50 olması gereklidir. Her yarıyılda toplam 30 AKTS'lik kredi alınmalıdır. Klinik öncesi pratik uygulamalarda, öğrenci her yıl belirli sayıda saptanan işleri verilen sürede veya telafi süresinde tamamlamak ve teslim etmek zorundadır. 4. ve 5. sınıflarda teorik derslere klinik eğitimi de eklenir. Klinik stajlarda öğrencilerin belirtilen dönemlerde belirli sayıda hasta bakmak ve tedavi uygulamaları yapmanın yanı sıra pratik ve sözlü sınavlardan da başarılı olmaları gerekmektedir.