NUTRITION AND DIETETICS (MASTER) (WITH THESIS)
Master TR-NQF-HE: Level 7 QF-EHEA: Second Cycle EQF-LLL: Level 7

Teaching and Learning Methods

Learning Activities & Teaching Methods of the Course Unit

Bireysel çalışma ve ödevi
Course

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Homework
Sunum