NUTRITION AND DIETETICS (MASTER) (WITH THESIS)
Master TR-NQF-HE: Level 7 QF-EHEA: Second Cycle EQF-LLL: Level 7

Teaching and Learning Methods

Learning Activities & Teaching Methods of the Course Unit

Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Bireysel çalışma ve ödevi
Course
Grup çalışması ve ödevi
Okuma
Homework
Problem Çözme
Rapor Yazma
Seminar
Soru cevap/ Tartışma
Tez Hazırlama

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Homework
Bireysel Proje
Grup Projesi
Sunum
Raporlama
Bilgisayar Destekli Sunum
Tez Sunma
Uzman / Jüri Değerlendirmesi