DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Genel Bilgi

Dil ve Konuşma Terapisi , biyomedikal bilimler (anatomi, fizyoloji, nöroloji, çocuk hastalıkları, psikiyatri, kulak burun boğaz, genetik, fizik tedavi ve rehabilitasyon, odyoloji vb), klinik dilbilim (fonetik, akustik, fonoloji, psikodilbilim, nörodilbilim), psikoloji, kognitif nöropsikoloji ve özel eğitim bilimleri ile birbirini bütünleyen disiplinlerarası ve çoklu-disiplinli bağımsız bir bilim alanı olarak yasal zeminde sağlık meslek mensubu olarak tanımlanmıştır.
Misyon
Eğitimimiz öğrencilerin bilgili, donanımlı dil ve konuşma terapistleri olmaları için gerekli yetenek ve teorik alt yapıyı edinmelerine yardımcı olan dersler ve akademisyenlerle etkili bir eğitim sunmaktır. Dersler, alanında uzman akademisyenler tarafından verilen rehberlik, süpervizyon ve klinik deneyimler sayesinde öğrenciler, dil, konuşma, ses ve yutma bozukluğu olan kişilerin desteklemek üzere ihtiyaç duydukları profesyonel becerileri edineceklerdir.

Vizyon
Dil ve Konuşma Terapisi bölümlerimiz, hizmet verdiği profesyonel ve akademik toplulukların ihtiyaçlarına cevap veren akredite bir lisans programı olarak eğitimde tanınmış bir lider olacaktır. Bölümlerimiz, kendilerine başvuran dil ve konuşma bozukluğu olan her bir danışanın benzersiz özelliklerini tanıyabilen ve yaşamlarını iyileştirmeye çalışan profesyoneller olmaları için ve başarılı kariyer için nitelikli, merhametli dil ve konuşma terapistleri yetiştirecektir.