DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Yeterlilik Koşulları ve Kurallar

Öğrencinin Dil ve Konuşma Terapisi Lisans Programından mezun olabilmesi için en az 128 kredi/240 AKTS ders yükünü tamamlamış olması gereklidir.