BESLENME VE DİYETETİK (YL) (TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Program Öğrenme Kazanımları

Sınıflandırılmış

1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenci, Beslenme ve Diyetetik alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, bu aşamadan sonra konusuyla ilgili bilgi ve verileri değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
2) Beslenmeye dayalı sorunları bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek gelişen teknoloji ve güncel bilimsel veriler doğrultusunda çözüm önerileri getirir.
3) Beslenme ve Diyetetik alanında uzmanlık düzeyinde edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve alanında edindiği bilgileri gerekli kurumlar ve/veya kişilerle paylaşır.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Program Kazanımları Program Düzeyi

Program Kazanımları TYYÇ 7 (Yüksek Lisans) Düzey Tanımlayıcıları TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları
72 - Sağlık
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenci, Beslenme ve Diyetetik alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, bu aşamadan sonra konusuyla ilgili bilgi ve verileri değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
2) Beslenmeye dayalı sorunları bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek gelişen teknoloji ve güncel bilimsel veriler doğrultusunda çözüm önerileri getirir.
3) Beslenme ve Diyetetik alanında uzmanlık düzeyinde edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve alanında edindiği bilgileri gerekli kurumlar ve/veya kişilerle paylaşır.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Sıralı

1) Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenci, Beslenme ve Diyetetik alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, bu aşamadan sonra konusuyla ilgili bilgi ve verileri değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır.
2) Beslenmeye dayalı sorunları bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek gelişen teknoloji ve güncel bilimsel veriler doğrultusunda çözüm önerileri getirir.
3) Beslenme ve Diyetetik alanında uzmanlık düzeyinde edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve alanında edindiği bilgileri gerekli kurumlar ve/veya kişilerle paylaşır.