BESLENME VE DİYETETİK (YL) (TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Program Öğrenme Kazanımları

Sınıflandırılmış

1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Temel sağlık alanı ve Beslenme ve Diyetetik meslek alanı konularında yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini Beslenme ve Diyetetik alanında kullanabilme becerisine sahiptir.
2) Eğitim programlarında en az iki adet alan dışı ders alır.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Disipline özgü konularda deney/alan çalışması tasarlama, veri toplama, sonuçları analiz etme, yorumlama ve raporlama becerisi kazanır.
2) Beslenme ve Diyetetik alanındaki problemleri saptama, tanımlama, yorumlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve müdahale yaklaşımlarını seçer ve uygular.
3) Bir süreci, olayı, vakayı, donanımı veya ürünü anlama, yorumlama, ilgili sorunları bütüncül bakış açısı ve çağdaş yöntemlerle çözer.
4) Alan uygulamaları için gerekli olan güncel ve işlevsel araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi yanı sıra bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
Öğrenme Yetkinliği
1) Mesleki bilgi ve becerilerini kullanarak mesleki konularda ulusal ve uluslararası düzeyde Türkçe sözlü ve yazılı olarak iletişim kurar.
2) Beslenme ve Diyetetik edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenmesini yönlendirebilir.
Alana Özgü Yetkinlik
1) Beslenme ve Diyetetik alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.

Program Kazanımları Program Düzeyi

Program Kazanımları TYYÇ 7 (Yüksek Lisans) Düzey Tanımlayıcıları TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları
72 - Sağlık
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Temel sağlık alanı ve Beslenme ve Diyetetik meslek alanı konularında yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini Beslenme ve Diyetetik alanında kullanabilme becerisine sahiptir.
2) Eğitim programlarında en az iki adet alan dışı ders alır.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Disipline özgü konularda deney/alan çalışması tasarlama, veri toplama, sonuçları analiz etme, yorumlama ve raporlama becerisi kazanır.
2) Beslenme ve Diyetetik alanındaki problemleri saptama, tanımlama, yorumlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve müdahale yaklaşımlarını seçer ve uygular.
3) Bir süreci, olayı, vakayı, donanımı veya ürünü anlama, yorumlama, ilgili sorunları bütüncül bakış açısı ve çağdaş yöntemlerle çözer.
4) Alan uygulamaları için gerekli olan güncel ve işlevsel araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi yanı sıra bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
Öğrenme Yetkinliği
1) Mesleki bilgi ve becerilerini kullanarak mesleki konularda ulusal ve uluslararası düzeyde Türkçe sözlü ve yazılı olarak iletişim kurar.
2) Beslenme ve Diyetetik edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenmesini yönlendirebilir.
Alana Özgü Yetkinlik
1) Beslenme ve Diyetetik alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.

Sıralı

1) Temel sağlık alanı ve Beslenme ve Diyetetik meslek alanı konularında yeterli bilgi birikimi ile kuramsal ve uygulamalı bilgilerini Beslenme ve Diyetetik alanında kullanabilme becerisine sahiptir.
2) Eğitim programlarında en az iki adet alan dışı ders alır.
3) Disipline özgü konularda deney/alan çalışması tasarlama, veri toplama, sonuçları analiz etme, yorumlama ve raporlama becerisi kazanır.
4) Beslenme ve Diyetetik alanındaki problemleri saptama, tanımlama, yorumlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve müdahale yaklaşımlarını seçer ve uygular.
5) Bir süreci, olayı, vakayı, donanımı veya ürünü anlama, yorumlama, ilgili sorunları bütüncül bakış açısı ve çağdaş yöntemlerle çözer.
6) Alan uygulamaları için gerekli olan güncel ve işlevsel araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi yanı sıra bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
7) Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür.
8) Mesleki bilgi ve becerilerini kullanarak mesleki konularda ulusal ve uluslararası düzeyde Türkçe sözlü ve yazılı olarak iletişim kurar.
9) Beslenme ve Diyetetik edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenmesini yönlendirebilir.
10) Beslenme ve Diyetetik alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilir.
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır.