BESLENME VE DİYETETİK (YL) (TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Program Öğrenme Kazanımları

Sınıflandırılmış

1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Beslenme ve diyetetik alanıyla ilgili kanıta dayalı güncel bilgiyi kazanır.
2) Güncel bilgiye ulaşarak teknolojik araç gereçler konusunda bilgi edinir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Teknolojiyi kullanarak edindiği bilimsel bilgilerin sentez ve analizini yapar, yorumlar, raporlar ve çözüm önerileri geliştirir, farklı disiplinler ve meslektaşlarıyla etik ilkeler doğrultusunda iletişim kurarak bilgilerini paylaşır.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Alanıyla ilgili problemlerle karşılaştığında sorumluluk alır, topluma örnek olur, çözüm önerileri getirir, ekip çalışması yaparak bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
1) Yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimseyerek kendini günceller, etik ilkeler doğrultusunda bilimsel makaleleri eleştirel bir yaklaşımla istatistiksel olarak kanıta dayalı uygulamalarla değerlendirir, tartışır, yorumlar.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Etik ilkeler doğrultusunda bilimsel bilgileri toplar, yorumlar, birey ve toplumu gözeterek, ulusal ve uluslararası beslenme plan ve politikalarına yön verecek çalışmalara katkıda bulunur, yürütür, yönetir, değerlendirir.

Program Kazanımları Program Düzeyi

Program Kazanımları TYYÇ 7 (Yüksek Lisans) Düzey Tanımlayıcıları TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları
72 - Sağlık
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Beslenme ve diyetetik alanıyla ilgili kanıta dayalı güncel bilgiyi kazanır.
2) Güncel bilgiye ulaşarak teknolojik araç gereçler konusunda bilgi edinir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Teknolojiyi kullanarak edindiği bilimsel bilgilerin sentez ve analizini yapar, yorumlar, raporlar ve çözüm önerileri geliştirir, farklı disiplinler ve meslektaşlarıyla etik ilkeler doğrultusunda iletişim kurarak bilgilerini paylaşır.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Alanıyla ilgili problemlerle karşılaştığında sorumluluk alır, topluma örnek olur, çözüm önerileri getirir, ekip çalışması yaparak bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
1) Yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimseyerek kendini günceller, etik ilkeler doğrultusunda bilimsel makaleleri eleştirel bir yaklaşımla istatistiksel olarak kanıta dayalı uygulamalarla değerlendirir, tartışır, yorumlar.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Etik ilkeler doğrultusunda bilimsel bilgileri toplar, yorumlar, birey ve toplumu gözeterek, ulusal ve uluslararası beslenme plan ve politikalarına yön verecek çalışmalara katkıda bulunur, yürütür, yönetir, değerlendirir.

Sıralı

1) Beslenme ve diyetetik alanıyla ilgili kanıta dayalı güncel bilgiyi kazanır.
2) Güncel bilgiye ulaşarak teknolojik araç gereçler konusunda bilgi edinir.
3) Teknolojiyi kullanarak edindiği bilimsel bilgilerin sentez ve analizini yapar, yorumlar, raporlar ve çözüm önerileri geliştirir, farklı disiplinler ve meslektaşlarıyla etik ilkeler doğrultusunda iletişim kurarak bilgilerini paylaşır.
4) Alanıyla ilgili problemlerle karşılaştığında sorumluluk alır, topluma örnek olur, çözüm önerileri getirir, ekip çalışması yaparak bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
5) Yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimseyerek kendini günceller, etik ilkeler doğrultusunda bilimsel makaleleri eleştirel bir yaklaşımla istatistiksel olarak kanıta dayalı uygulamalarla değerlendirir, tartışır, yorumlar.
6) Etik ilkeler doğrultusunda bilimsel bilgileri toplar, yorumlar, birey ve toplumu gözeterek, ulusal ve uluslararası beslenme plan ve politikalarına yön verecek çalışmalara katkıda bulunur, yürütür, yönetir, değerlendirir.