BESLENME VE DİYETETİK (YL) (TEZSİZ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Mezunların İstihdam Alanları

Diyetisyenlerin mesleki yeterliliklerini artırmaya yönelik tezsiz yüksek lisans ile uzmanlıklarını belgelemeleri sağlanmaktadır.