DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (YL) (TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: 3000002006
Ders İsmi: Toplumsal Cinsiyet ve Dezavantajlı Gruplar
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Anabilim Dalı/Lisansüstü Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Yüksek Lisans TYYÇ:7. Düzey QF-EHEA:2. Düzey EQF-LLL:7. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi Yeliz YILDIRIM VARIŞOĞLU
Dersi Veren(ler):
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, tarih boyunca kadının ve kadın emeğinin aile hayatında, sosyal hayatta, çalışma hayatında ve iktisadi hayattaki konumlandırılışını zihniyet, sistem ve insan bağlamlarında incelemektir. Derste ayrıca kadın emeği ve toplumsal cinsiyet konularına dair muhtelif perspektifler tartışılarak değerlendirilecektir.
Dersin İçeriği: Ders; kadın emeği, kadim toplumlarda ve muhtelif kültürlerde kadınlara ve kadın emeğine yönelik yaklaşımlar, ailede, çalışma hayatında ve sosyal hayatta kadının konumu ve toplumsal cinsiyet, çalışma hayatında cinsiyet ayrımcılığı, kadın istihdamı ve kariyer engelleri, kadın yoksulluğu, kadına yönelik kurum ve kuruluşlar, çalışan kadının hakları ve hak ihlalleri gibi konuları içermektedir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
1) Kadınların çalışma hayatında sosyal hayatta ve aile hayatında karşılaştıkları sorunları ve rol çakışmalarını
2) Çalışma hayatında kadın emeğinin önündeki engelleri ve ayrımcı tutumları
3) Toplumsal cinsiyet algılarını öğrenecek; çalışan kadınların hakları ve hak ihlalleri
4) Kadınlara yönelik tasarlanan ekonomik ve sosyal politikalar hakkında bilgi ve fikir sahibi olarak konuyu muhtelif boyutlarıyla tartışabilecek düzeye gelecektir.
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Kavramsal çerçeve ve “zihniyet, sistem, insan” üçgeninde kadın emeği B., İstanbul 2014. 2- Kadının Görünmeyen Emeği, Haz. Gülnur Acar-Savran ve Nesrin Tura Demiryontan, Yordam Kitap, 2. B., İstanbul, 2008. Geçmişten Günümüze Türkiye’de Kadın Emeği, Ed. Ahmet Makal ve Gülay Toksöz, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2015. 4- Gülay Toksöz, Kalkınmada Kadın Emeği, Varlık Yayınları: 1162, İstanbul, 2011. Aksu Bora, Kadınların Sınıfı: Ücretli Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası, İletişim Yayınları, 7. B., İstanbul 2016. Fatma Zehra Fidan, Yoksulluk Kıskacında Kadın, Opsiyon Yayınları, İstanbul, 2016. Türkiye’de Refah Devleti ve Kadın, Der. Saniye Dedeoğlu ve Adem Yavuz Elveren, İletişim Yayınları, İstanbul, 2012 Jenny B. White, Para ile Akraba: Kentsel Türkiye’de Kadın Emeği, (Çev. Aksu Bora), İletişim Yayınları, 3. B., İstanbul, 2015 C. Perkins Gilman, Kadın ve Ekonomi, (Çev. Melahat Otkun ve Jale Candan), Kaynak Yayınları: 65, İstanbul, 1986. Yavuz Selim Karakışla, Osmanlı İmparatorluğu’nda Savaş Yılları ve Çalışan Kadınlar: Kadınları Çalıştırma Cemiyeti (1916-1923), İletişim Yayınları, İstanbul, 2015. Rabia Gürer ve Mehtap Altıntaş, Kutsal Kitaplarda Kadın, Hayykitap, İstanbul, 2017. Lütfi Bergen, Havva’nın Evsiz Kızları, Yazıgen Yayıncılık, İstanbul, 2017. 13- Gülnur Acar Savran, Beden Emek Tarihi: Diyalektik Bir Feminizm İçin, Dipnot Yayınları, Ankara, 2019. Maria Mies, Veronika Bennholdt-Thomsen ve Claudia Von Werlhof, Son Sömürge: Kadınlar, İletişim Yayınları
2) Kadim toplumlarda ve günümüz toplumlarında kadına ve kadın emeğine yönelik algılar, dini ve kültürel perspektifler B., İstanbul 2014. 2- Kadının Görünmeyen Emeği, Haz. Gülnur Acar-Savran ve Nesrin Tura Demiryontan, Yordam Kitap, 2. B., İstanbul, 2008. Geçmişten Günümüze Türkiye’de Kadın Emeği, Ed. Ahmet Makal ve Gülay Toksöz, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2015. 4- Gülay Toksöz, Kalkınmada Kadın Emeği, Varlık Yayınları: 1162, İstanbul, 2011. Aksu Bora, Kadınların Sınıfı: Ücretli Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası, İletişim Yayınları, 7. B., İstanbul 2016. Fatma Zehra Fidan, Yoksulluk Kıskacında Kadın, Opsiyon Yayınları, İstanbul, 2016. Türkiye’de Refah Devleti ve Kadın, Der. Saniye Dedeoğlu ve Adem Yavuz Elveren, İletişim Yayınları, İstanbul, 2012 Jenny B. White, Para ile Akraba: Kentsel Türkiye’de Kadın Emeği, (Çev. Aksu Bora), İletişim Yayınları, 3. B., İstanbul, 2015 C. Perkins Gilman, Kadın ve Ekonomi, (Çev. Melahat Otkun ve Jale Candan), Kaynak Yayınları: 65, İstanbul, 1986. Yavuz Selim Karakışla, Osmanlı İmparatorluğu’nda Savaş Yılları ve Çalışan Kadınlar: Kadınları Çalıştırma Cemiyeti (1916-1923), İletişim Yayınları, İstanbul, 2015. Rabia Gürer ve Mehtap Altıntaş, Kutsal Kitaplarda Kadın, Hayykitap, İstanbul, 2017. Lütfi Bergen, Havva’nın Evsiz Kızları, Yazıgen Yayıncılık, İstanbul, 2017. 13- Gülnur Acar Savran, Beden Emek Tarihi: Diyalektik Bir Feminizm İçin, Dipnot Yayınları, Ankara, 2019. Maria Mies, Veronika Bennholdt-Thomsen ve Claudia Von Werlhof, Son Sömürge: Kadınlar, İletişim Yayınları
3) Muhtelif boyutlarıyla (algı, çalışma hayatı, reklamlar vb.) toplumsal cinsiyet B., İstanbul 2014. 2- Kadının Görünmeyen Emeği, Haz. Gülnur Acar-Savran ve Nesrin Tura Demiryontan, Yordam Kitap, 2. B., İstanbul, 2008. Geçmişten Günümüze Türkiye’de Kadın Emeği, Ed. Ahmet Makal ve Gülay Toksöz, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2015. 4- Gülay Toksöz, Kalkınmada Kadın Emeği, Varlık Yayınları: 1162, İstanbul, 2011. Aksu Bora, Kadınların Sınıfı: Ücretli Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası, İletişim Yayınları, 7. B., İstanbul 2016. Fatma Zehra Fidan, Yoksulluk Kıskacında Kadın, Opsiyon Yayınları, İstanbul, 2016. Türkiye’de Refah Devleti ve Kadın, Der. Saniye Dedeoğlu ve Adem Yavuz Elveren, İletişim Yayınları, İstanbul, 2012 Jenny B. White, Para ile Akraba: Kentsel Türkiye’de Kadın Emeği, (Çev. Aksu Bora), İletişim Yayınları, 3. B., İstanbul, 2015 C. Perkins Gilman, Kadın ve Ekonomi, (Çev. Melahat Otkun ve Jale Candan), Kaynak Yayınları: 65, İstanbul, 1986. Yavuz Selim Karakışla, Osmanlı İmparatorluğu’nda Savaş Yılları ve Çalışan Kadınlar: Kadınları Çalıştırma Cemiyeti (1916-1923), İletişim Yayınları, İstanbul, 2015. Rabia Gürer ve Mehtap Altıntaş, Kutsal Kitaplarda Kadın, Hayykitap, İstanbul, 2017. Lütfi Bergen, Havva’nın Evsiz Kızları, Yazıgen Yayıncılık, İstanbul, 2017. 13- Gülnur Acar Savran, Beden Emek Tarihi: Diyalektik Bir Feminizm İçin, Dipnot Yayınları, Ankara, 2019. Maria Mies, Veronika Bennholdt-Thomsen ve Claudia Von Werlhof, Son Sömürge: Kadınlar, İletişim Yayınları
4) Cinsiyet rolleri açısından iş-yaşam dengesi, kadın ve ailedeki emek B., İstanbul 2014. 2- Kadının Görünmeyen Emeği, Haz. Gülnur Acar-Savran ve Nesrin Tura Demiryontan, Yordam Kitap, 2. B., İstanbul, 2008. Geçmişten Günümüze Türkiye’de Kadın Emeği, Ed. Ahmet Makal ve Gülay Toksöz, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2015. 4- Gülay Toksöz, Kalkınmada Kadın Emeği, Varlık Yayınları: 1162, İstanbul, 2011. Aksu Bora, Kadınların Sınıfı: Ücretli Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası, İletişim Yayınları, 7. B., İstanbul 2016. Fatma Zehra Fidan, Yoksulluk Kıskacında Kadın, Opsiyon Yayınları, İstanbul, 2016. Türkiye’de Refah Devleti ve Kadın, Der. Saniye Dedeoğlu ve Adem Yavuz Elveren, İletişim Yayınları, İstanbul, 2012 Jenny B. White, Para ile Akraba: Kentsel Türkiye’de Kadın Emeği, (Çev. Aksu Bora), İletişim Yayınları, 3. B., İstanbul, 2015 C. Perkins Gilman, Kadın ve Ekonomi, (Çev. Melahat Otkun ve Jale Candan), Kaynak Yayınları: 65, İstanbul, 1986. Yavuz Selim Karakışla, Osmanlı İmparatorluğu’nda Savaş Yılları ve Çalışan Kadınlar: Kadınları Çalıştırma Cemiyeti (1916-1923), İletişim Yayınları, İstanbul, 2015. Rabia Gürer ve Mehtap Altıntaş, Kutsal Kitaplarda Kadın, Hayykitap, İstanbul, 2017. Lütfi Bergen, Havva’nın Evsiz Kızları, Yazıgen Yayıncılık, İstanbul, 2017. 13- Gülnur Acar Savran, Beden Emek Tarihi: Diyalektik Bir Feminizm İçin, Dipnot Yayınları, Ankara, 2019. Maria Mies, Veronika Bennholdt-Thomsen ve Claudia Von Werlhof, Son Sömürge: Kadınlar, İletişim Yayınları
5) Çalışma hayatında cinsiyet ayrımcılığı noneB., İstanbul 2014. 2- Kadının Görünmeyen Emeği, Haz. Gülnur Acar-Savran ve Nesrin Tura Demiryontan, Yordam Kitap, 2. B., İstanbul, 2008. Geçmişten Günümüze Türkiye’de Kadın Emeği, Ed. Ahmet Makal ve Gülay Toksöz, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2015. 4- Gülay Toksöz, Kalkınmada Kadın Emeği, Varlık Yayınları: 1162, İstanbul, 2011. Aksu Bora, Kadınların Sınıfı: Ücretli Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası, İletişim Yayınları, 7. B., İstanbul 2016. Fatma Zehra Fidan, Yoksulluk Kıskacında Kadın, Opsiyon Yayınları, İstanbul, 2016. Türkiye’de Refah Devleti ve Kadın, Der. Saniye Dedeoğlu ve Adem Yavuz Elveren, İletişim Yayınları, İstanbul, 2012 Jenny B. White, Para ile Akraba: Kentsel Türkiye’de Kadın Emeği, (Çev. Aksu Bora), İletişim Yayınları, 3. B., İstanbul, 2015 C. Perkins Gilman, Kadın ve Ekonomi, (Çev. Melahat Otkun ve Jale Candan), Kaynak Yayınları: 65, İstanbul, 1986. Yavuz Selim Karakışla, Osmanlı İmparatorluğu’nda Savaş Yılları ve Çalışan Kadınlar: Kadınları Çalıştırma Cemiyeti (1916-1923), İletişim Yayınları, İstanbul, 2015. Rabia Gürer ve Mehtap Altıntaş, Kutsal Kitaplarda Kadın, Hayykitap, İstanbul, 2017. Lütfi Bergen, Havva’nın Evsiz Kızları, Yazıgen Yayıncılık, İstanbul, 2017. 13- Gülnur Acar Savran, Beden Emek Tarihi: Diyalektik Bir Feminizm İçin, Dipnot Yayınları, Ankara, 2019. Maria Mies, Veronika Bennholdt-Thomsen ve Claudia Von Werlhof, Son Sömürge: Kadınlar, İletişim Yayınları
6) Sektörel dönüşüm, değişen emek süreci ve kadın emeği B., İstanbul 2014. 2- Kadının Görünmeyen Emeği, Haz. Gülnur Acar-Savran ve Nesrin Tura Demiryontan, Yordam Kitap, 2. B., İstanbul, 2008. Geçmişten Günümüze Türkiye’de Kadın Emeği, Ed. Ahmet Makal ve Gülay Toksöz, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2015. 4- Gülay Toksöz, Kalkınmada Kadın Emeği, Varlık Yayınları: 1162, İstanbul, 2011. Aksu Bora, Kadınların Sınıfı: Ücretli Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası, İletişim Yayınları, 7. B., İstanbul 2016. Fatma Zehra Fidan, Yoksulluk Kıskacında Kadın, Opsiyon Yayınları, İstanbul, 2016. Türkiye’de Refah Devleti ve Kadın, Der. Saniye Dedeoğlu ve Adem Yavuz Elveren, İletişim Yayınları, İstanbul, 2012 Jenny B. White, Para ile Akraba: Kentsel Türkiye’de Kadın Emeği, (Çev. Aksu Bora), İletişim Yayınları, 3. B., İstanbul, 2015 C. Perkins Gilman, Kadın ve Ekonomi, (Çev. Melahat Otkun ve Jale Candan), Kaynak Yayınları: 65, İstanbul, 1986. Yavuz Selim Karakışla, Osmanlı İmparatorluğu’nda Savaş Yılları ve Çalışan Kadınlar: Kadınları Çalıştırma Cemiyeti (1916-1923), İletişim Yayınları, İstanbul, 2015. Rabia Gürer ve Mehtap Altıntaş, Kutsal Kitaplarda Kadın, Hayykitap, İstanbul, 2017. Lütfi Bergen, Havva’nın Evsiz Kızları, Yazıgen Yayıncılık, İstanbul, 2017. 13- Gülnur Acar Savran, Beden Emek Tarihi: Diyalektik Bir Feminizm İçin, Dipnot Yayınları, Ankara, 2019. Maria Mies, Veronika Bennholdt-Thomsen ve Claudia Von Werlhof, Son Sömürge: Kadınlar, İletişim Yayınları
7) Kapitalist ve finansal sistemin bir ihtiyacı olarak kadın ve emeği (mikrokredi uygulaması örneği) noneB., İstanbul 2014. 2- Kadının Görünmeyen Emeği, Haz. Gülnur Acar-Savran ve Nesrin Tura Demiryontan, Yordam Kitap, 2. B., İstanbul, 2008. Geçmişten Günümüze Türkiye’de Kadın Emeği, Ed. Ahmet Makal ve Gülay Toksöz, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2015. 4- Gülay Toksöz, Kalkınmada Kadın Emeği, Varlık Yayınları: 1162, İstanbul, 2011. Aksu Bora, Kadınların Sınıfı: Ücretli Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası, İletişim Yayınları, 7. B., İstanbul 2016. Fatma Zehra Fidan, Yoksulluk Kıskacında Kadın, Opsiyon Yayınları, İstanbul, 2016. Türkiye’de Refah Devleti ve Kadın, Der. Saniye Dedeoğlu ve Adem Yavuz Elveren, İletişim Yayınları, İstanbul, 2012 Jenny B. White, Para ile Akraba: Kentsel Türkiye’de Kadın Emeği, (Çev. Aksu Bora), İletişim Yayınları, 3. B., İstanbul, 2015 C. Perkins Gilman, Kadın ve Ekonomi, (Çev. Melahat Otkun ve Jale Candan), Kaynak Yayınları: 65, İstanbul, 1986. Yavuz Selim Karakışla, Osmanlı İmparatorluğu’nda Savaş Yılları ve Çalışan Kadınlar: Kadınları Çalıştırma Cemiyeti (1916-1923), İletişim Yayınları, İstanbul, 2015. Rabia Gürer ve Mehtap Altıntaş, Kutsal Kitaplarda Kadın, Hayykitap, İstanbul, 2017. Lütfi Bergen, Havva’nın Evsiz Kızları, Yazıgen Yayıncılık, İstanbul, 2017. 13- Gülnur Acar Savran, Beden Emek Tarihi: Diyalektik Bir Feminizm İçin, Dipnot Yayınları, Ankara, 2019. Maria Mies, Veronika Bennholdt-Thomsen ve Claudia Von Werlhof, Son Sömürge: Kadınlar, İletişim Yayınları
8) Kadın istihdamı, kariyer engelleri ve duygusal emek B., İstanbul 2014. 2- Kadının Görünmeyen Emeği, Haz. Gülnur Acar-Savran ve Nesrin Tura Demiryontan, Yordam Kitap, 2. B., İstanbul, 2008. Geçmişten Günümüze Türkiye’de Kadın Emeği, Ed. Ahmet Makal ve Gülay Toksöz, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2015. 4- Gülay Toksöz, Kalkınmada Kadın Emeği, Varlık Yayınları: 1162, İstanbul, 2011. Aksu Bora, Kadınların Sınıfı: Ücretli Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası, İletişim Yayınları, 7. B., İstanbul 2016. Fatma Zehra Fidan, Yoksulluk Kıskacında Kadın, Opsiyon Yayınları, İstanbul, 2016. Türkiye’de Refah Devleti ve Kadın, Der. Saniye Dedeoğlu ve Adem Yavuz Elveren, İletişim Yayınları, İstanbul, 2012 Jenny B. White, Para ile Akraba: Kentsel Türkiye’de Kadın Emeği, (Çev. Aksu Bora), İletişim Yayınları, 3. B., İstanbul, 2015 C. Perkins Gilman, Kadın ve Ekonomi, (Çev. Melahat Otkun ve Jale Candan), Kaynak Yayınları: 65, İstanbul, 1986. Yavuz Selim Karakışla, Osmanlı İmparatorluğu’nda Savaş Yılları ve Çalışan Kadınlar: Kadınları Çalıştırma Cemiyeti (1916-1923), İletişim Yayınları, İstanbul, 2015. Rabia Gürer ve Mehtap Altıntaş, Kutsal Kitaplarda Kadın, Hayykitap, İstanbul, 2017. Lütfi Bergen, Havva’nın Evsiz Kızları, Yazıgen Yayıncılık, İstanbul, 2017. 13- Gülnur Acar Savran, Beden Emek Tarihi: Diyalektik Bir Feminizm İçin, Dipnot Yayınları, Ankara, 2019. Maria Mies, Veronika Bennholdt-Thomsen ve Claudia Von Werlhof, Son Sömürge: Kadınlar, İletişim Yayınları
9) Çoklu dezavantajlılık bağlamında kadın emeğinin görünmezliği ve kadın yoksulluğu B., İstanbul 2014. 2- Kadının Görünmeyen Emeği, Haz. Gülnur Acar-Savran ve Nesrin Tura Demiryontan, Yordam Kitap, 2. B., İstanbul, 2008. Geçmişten Günümüze Türkiye’de Kadın Emeği, Ed. Ahmet Makal ve Gülay Toksöz, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2015. 4- Gülay Toksöz, Kalkınmada Kadın Emeği, Varlık Yayınları: 1162, İstanbul, 2011. Aksu Bora, Kadınların Sınıfı: Ücretli Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası, İletişim Yayınları, 7. B., İstanbul 2016. Fatma Zehra Fidan, Yoksulluk Kıskacında Kadın, Opsiyon Yayınları, İstanbul, 2016. Türkiye’de Refah Devleti ve Kadın, Der. Saniye Dedeoğlu ve Adem Yavuz Elveren, İletişim Yayınları, İstanbul, 2012 Jenny B. White, Para ile Akraba: Kentsel Türkiye’de Kadın Emeği, (Çev. Aksu Bora), İletişim Yayınları, 3. B., İstanbul, 2015 C. Perkins Gilman, Kadın ve Ekonomi, (Çev. Melahat Otkun ve Jale Candan), Kaynak Yayınları: 65, İstanbul, 1986. Yavuz Selim Karakışla, Osmanlı İmparatorluğu’nda Savaş Yılları ve Çalışan Kadınlar: Kadınları Çalıştırma Cemiyeti (1916-1923), İletişim Yayınları, İstanbul, 2015. Rabia Gürer ve Mehtap Altıntaş, Kutsal Kitaplarda Kadın, Hayykitap, İstanbul, 2017. Lütfi Bergen, Havva’nın Evsiz Kızları, Yazıgen Yayıncılık, İstanbul, 2017. 13- Gülnur Acar Savran, Beden Emek Tarihi: Diyalektik Bir Feminizm İçin, Dipnot Yayınları, Ankara, 2019. Maria Mies, Veronika Bennholdt-Thomsen ve Claudia Von Werlhof, Son Sömürge: Kadınlar, İletişim Yayınları
10) Kadına yönelik kurum ve kuruluşlar, fonksiyonları ve kadın örgütlenmeleri B., İstanbul 2014. 2- Kadının Görünmeyen Emeği, Haz. Gülnur Acar-Savran ve Nesrin Tura Demiryontan, Yordam Kitap, 2. B., İstanbul, 2008. Geçmişten Günümüze Türkiye’de Kadın Emeği, Ed. Ahmet Makal ve Gülay Toksöz, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2015. 4- Gülay Toksöz, Kalkınmada Kadın Emeği, Varlık Yayınları: 1162, İstanbul, 2011. Aksu Bora, Kadınların Sınıfı: Ücretli Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası, İletişim Yayınları, 7. B., İstanbul 2016. Fatma Zehra Fidan, Yoksulluk Kıskacında Kadın, Opsiyon Yayınları, İstanbul, 2016. Türkiye’de Refah Devleti ve Kadın, Der. Saniye Dedeoğlu ve Adem Yavuz Elveren, İletişim Yayınları, İstanbul, 2012 Jenny B. White, Para ile Akraba: Kentsel Türkiye’de Kadın Emeği, (Çev. Aksu Bora), İletişim Yayınları, 3. B., İstanbul, 2015 C. Perkins Gilman, Kadın ve Ekonomi, (Çev. Melahat Otkun ve Jale Candan), Kaynak Yayınları: 65, İstanbul, 1986. Yavuz Selim Karakışla, Osmanlı İmparatorluğu’nda Savaş Yılları ve Çalışan Kadınlar: Kadınları Çalıştırma Cemiyeti (1916-1923), İletişim Yayınları, İstanbul, 2015. Rabia Gürer ve Mehtap Altıntaş, Kutsal Kitaplarda Kadın, Hayykitap, İstanbul, 2017. Lütfi Bergen, Havva’nın Evsiz Kızları, Yazıgen Yayıncılık, İstanbul, 2017. 13- Gülnur Acar Savran, Beden Emek Tarihi: Diyalektik Bir Feminizm İçin, Dipnot Yayınları, Ankara, 2019. Maria Mies, Veronika Bennholdt-Thomsen ve Claudia Von Werlhof, Son Sömürge: Kadınlar, İletişim Yayınları
11) Çalışan kadının hakları ve hak ihlalleri B., İstanbul 2014. 2- Kadının Görünmeyen Emeği, Haz. Gülnur Acar-Savran ve Nesrin Tura Demiryontan, Yordam Kitap, 2. B., İstanbul, 2008. Geçmişten Günümüze Türkiye’de Kadın Emeği, Ed. Ahmet Makal ve Gülay Toksöz, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2015. 4- Gülay Toksöz, Kalkınmada Kadın Emeği, Varlık Yayınları: 1162, İstanbul, 2011. Aksu Bora, Kadınların Sınıfı: Ücretli Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası, İletişim Yayınları, 7. B., İstanbul 2016. Fatma Zehra Fidan, Yoksulluk Kıskacında Kadın, Opsiyon Yayınları, İstanbul, 2016. Türkiye’de Refah Devleti ve Kadın, Der. Saniye Dedeoğlu ve Adem Yavuz Elveren, İletişim Yayınları, İstanbul, 2012 Jenny B. White, Para ile Akraba: Kentsel Türkiye’de Kadın Emeği, (Çev. Aksu Bora), İletişim Yayınları, 3. B., İstanbul, 2015 C. Perkins Gilman, Kadın ve Ekonomi, (Çev. Melahat Otkun ve Jale Candan), Kaynak Yayınları: 65, İstanbul, 1986. Yavuz Selim Karakışla, Osmanlı İmparatorluğu’nda Savaş Yılları ve Çalışan Kadınlar: Kadınları Çalıştırma Cemiyeti (1916-1923), İletişim Yayınları, İstanbul, 2015. Rabia Gürer ve Mehtap Altıntaş, Kutsal Kitaplarda Kadın, Hayykitap, İstanbul, 2017. Lütfi Bergen, Havva’nın Evsiz Kızları, Yazıgen Yayıncılık, İstanbul, 2017. 13- Gülnur Acar Savran, Beden Emek Tarihi: Diyalektik Bir Feminizm İçin, Dipnot Yayınları, Ankara, 2019. Maria Mies, Veronika Bennholdt-Thomsen ve Claudia Von Werlhof, Son Sömürge: Kadınlar, İletişim Yayınları
12) Genel değerlendirme ve okuma listesindeki konulara yönelik değerlendirmeler Dersin değerlendirilmesi B., İstanbul 2014. 2- Kadının Görünmeyen Emeği, Haz. Gülnur Acar-Savran ve Nesrin Tura Demiryontan, Yordam Kitap, 2. B., İstanbul, 2008. Geçmişten Günümüze Türkiye’de Kadın Emeği, Ed. Ahmet Makal ve Gülay Toksöz, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2015. 4- Gülay Toksöz, Kalkınmada Kadın Emeği, Varlık Yayınları: 1162, İstanbul, 2011. Aksu Bora, Kadınların Sınıfı: Ücretli Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası, İletişim Yayınları, 7. B., İstanbul 2016. Fatma Zehra Fidan, Yoksulluk Kıskacında Kadın, Opsiyon Yayınları, İstanbul, 2016. Türkiye’de Refah Devleti ve Kadın, Der. Saniye Dedeoğlu ve Adem Yavuz Elveren, İletişim Yayınları, İstanbul, 2012 Jenny B. White, Para ile Akraba: Kentsel Türkiye’de Kadın Emeği, (Çev. Aksu Bora), İletişim Yayınları, 3. B., İstanbul, 2015 C. Perkins Gilman, Kadın ve Ekonomi, (Çev. Melahat Otkun ve Jale Candan), Kaynak Yayınları: 65, İstanbul, 1986. Yavuz Selim Karakışla, Osmanlı İmparatorluğu’nda Savaş Yılları ve Çalışan Kadınlar: Kadınları Çalıştırma Cemiyeti (1916-1923), İletişim Yayınları, İstanbul, 2015. Rabia Gürer ve Mehtap Altıntaş, Kutsal Kitaplarda Kadın, Hayykitap, İstanbul, 2017. Lütfi Bergen, Havva’nın Evsiz Kızları, Yazıgen Yayıncılık, İstanbul, 2017. 13- Gülnur Acar Savran, Beden Emek Tarihi: Diyalektik Bir Feminizm İçin, Dipnot Yayınları, Ankara, 2019. Maria Mies, Veronika Bennholdt-Thomsen ve Claudia Von Werlhof, Son Sömürge: Kadınlar, İletişim Yayınları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: none
Diğer Kaynaklar: B., İstanbul 2014. 2- Kadının Görünmeyen Emeği, Haz. Gülnur Acar-Savran ve Nesrin Tura Demiryontan, Yordam Kitap, 2. B., İstanbul, 2008.
Geçmişten Günümüze Türkiye’de Kadın Emeği, Ed. Ahmet Makal ve Gülay Toksöz, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2015. 4- Gülay Toksöz, Kalkınmada Kadın Emeği, Varlık Yayınları: 1162, İstanbul, 2011.
Aksu Bora, Kadınların Sınıfı: Ücretli Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası, İletişim Yayınları, 7. B., İstanbul 2016.
Fatma Zehra Fidan, Yoksulluk Kıskacında Kadın, Opsiyon Yayınları, İstanbul, 2016.
Türkiye’de Refah Devleti ve Kadın, Der. Saniye Dedeoğlu ve Adem Yavuz Elveren, İletişim Yayınları, İstanbul, 2012
Jenny B. White, Para ile Akraba: Kentsel Türkiye’de Kadın Emeği, (Çev. Aksu Bora), İletişim Yayınları, 3. B., İstanbul, 2015
C. Perkins Gilman, Kadın ve Ekonomi, (Çev. Melahat Otkun ve Jale Candan), Kaynak Yayınları: 65, İstanbul, 1986.
Yavuz Selim Karakışla, Osmanlı İmparatorluğu’nda Savaş Yılları ve Çalışan Kadınlar: Kadınları Çalıştırma Cemiyeti (1916-1923), İletişim Yayınları, İstanbul, 2015.
Rabia Gürer ve Mehtap Altıntaş, Kutsal Kitaplarda Kadın, Hayykitap, İstanbul, 2017.
Lütfi Bergen, Havva’nın Evsiz Kızları, Yazıgen Yayıncılık, İstanbul, 2017. 13- Gülnur Acar Savran, Beden Emek Tarihi: Diyalektik Bir Feminizm İçin, Dipnot Yayınları, Ankara, 2019.
Maria Mies, Veronika Bennholdt-Thomsen ve Claudia Von Werlhof, Son Sömürge: Kadınlar, İletişim Yayınları

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

Program Kazanımları
1) Dil, konuşma, ses ve yutma bozuklukluklarını değerlendirebilmek için gerekli ekipmanları tanımlar, tanır ve kullanır. Dil ve konuşma bozuklukları için gerekli uygulamaları yapar.
2) Dil ve konuşma terapisi alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak gerekli değerlendirmeleri, tanımlamaları ve planlamayı yapar.
3) Bireysel farklılıkları, inançları, örf ve adetleri göz önünde bulundurur ve saygı duyar.
4) Dil ve konuşma terapisi alanında öğrendiği bilgi ve becerileri etik prensipler çerçevesinde uygular, gerekli durumlarda uygulamayı değiştirir ve süreci sonlandırır.
5) Toplumun dil ve konuşma terapisi alanı ile ilgili değişen ve çeşitlenen sağlık ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkı sağlar ve toplum sağlığının korunmasına yönelik girişimlerde bulunur.
6) Dil ve konuşma terapisi alanında hizmetleri etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir, analiz eder ve sorunlar karşısında bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
7) Mesleki ve akademik çalışmaları sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içerisinde çalışır ve sorumluluk üstlenir.
8) Teknolojik gelişmeleri takip ederek dil ve konuşma terapisi alanında yapılacak olan araştırma ve proje uygulamalarına katılım sağlar.
9) Bireylerin günlük yaşamdaki farklılıklarını, ihtiyaçlarını, bu ihtiyaçların karşılanma yollarını ve günlük aktivitelerini belirleyerek bu doğrultuda yaşam kalitesini artıracak uygulamaları belirler ve düzenlemelerde görev alır.
10) Mesleki performansının gerektirdiği tüm sorumlulukları yerine getirir, dil ve konuşma terapisi alanındaki bilgisini ve kendi uygulamalarını birleştirir, bütünleştirir ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Dil, konuşma, ses ve yutma bozuklukluklarını değerlendirebilmek için gerekli ekipmanları tanımlar, tanır ve kullanır. Dil ve konuşma bozuklukları için gerekli uygulamaları yapar.
2) Dil ve konuşma terapisi alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak gerekli değerlendirmeleri, tanımlamaları ve planlamayı yapar.
3) Bireysel farklılıkları, inançları, örf ve adetleri göz önünde bulundurur ve saygı duyar.
4) Dil ve konuşma terapisi alanında öğrendiği bilgi ve becerileri etik prensipler çerçevesinde uygular, gerekli durumlarda uygulamayı değiştirir ve süreci sonlandırır.
5) Toplumun dil ve konuşma terapisi alanı ile ilgili değişen ve çeşitlenen sağlık ihtiyaçlarına uygun sağlık politikalarının üretilmesine katkı sağlar ve toplum sağlığının korunmasına yönelik girişimlerde bulunur.
6) Dil ve konuşma terapisi alanında hizmetleri etkin ve yeterli biçimde organize eder, kalite ve organizasyon fonksiyonunun devamlılığı ve gelişimi için gerekli iş süreçlerini yönetir, analiz eder ve sorunlar karşısında bilgi ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
7) Mesleki ve akademik çalışmaları sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içerisinde çalışır ve sorumluluk üstlenir.
8) Teknolojik gelişmeleri takip ederek dil ve konuşma terapisi alanında yapılacak olan araştırma ve proje uygulamalarına katılım sağlar.
9) Bireylerin günlük yaşamdaki farklılıklarını, ihtiyaçlarını, bu ihtiyaçların karşılanma yollarını ve günlük aktivitelerini belirleyerek bu doğrultuda yaşam kalitesini artıracak uygulamaları belirler ve düzenlemelerde görev alır.
10) Mesleki performansının gerektirdiği tüm sorumlulukları yerine getirir, dil ve konuşma terapisi alanındaki bilgisini ve kendi uygulamalarını birleştirir, bütünleştirir ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Okuma
Ödev
Problem Çözme
Soru cevap/ Tartışma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 1 % 40
Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavı 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışması 16 1 16
Ödevler 1 5 5
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü 93