DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (YL) (TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Program Amacı

Dil ve Konuşma Terapisi yüksek lisans programının temel amacı, sağlık ve rehabilitasyon alanındaki hizmetleri ile planlanan hedeflerin gerçekleşmesinde rolü olan uzman dil ve konuşma terapistleri yetiştirmektir. Dil ve Konuşma Terapisi yüksek lisans programının mezun vermesi ile toplumun ihtiyaçlarının karşılanabilmesi yönünde çok önemli bir adım atılmasının yanı sıra, eğitim standartının sağlanması ve eğitim kalitesinin arttırılması sağlanacaktır.