ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: 1411421006
Ders İsmi: Optimization Methods and Tools
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 2 3 6
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi Elif TARAKÇI
Dersi Veren(ler):
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Çeşitli alternatifler arasından en iyisini seçmenin söz konusu olduğu, gerçek hayatta da çok sık karşılaşılan optimizasyon problemlerini modelleyebilmek ve çözebilmek için bakış açısı ve yöntemler vererek ileri optimizasyon konularında yapacakları çalışmalar için öğrencilere gereken altyapıyı oluşturmak.
Dersin İçeriği: Optimizasyona Giriş, Konveks Analiz, Optimallik koşulları ve Dualite, Kısıtsız Problemler, Eşitsizlik Kısıtlı Problemler, Eşitsizlik ve Eşitlik Kısıtlı Problemler, Kısıtlı Problemler İçin İkinci Mertebeden Gerek ve Yeter Optimallik Koşulları, Lagrangian Dualite ve Semer Noktası Optimallik Koşulları, Algoritmalar ve Yakınsaklıkları, Uygulama Alanlarında Optimizasyon Problemleri.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Öğrenciler matematiksel optimizasyon hakkında temel bilgi edineceklerdir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Öğrenciler matematiksel modelleri çözme becerisini kazanacaklardır.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
1) Öğrenciler matematiksel optimizasyon tekniklerinin nasıl işlediğini öğreneceklerdir.
Alana Özgü Yetkinlik
1) Öğrenciler tekniklerin sınırlandırmalarını, varsayımlarını, ve tekniklerin özel uygulama alanlarını tanıyacaklardır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Optimizasyona Giriş DERS KİTABI
2) Konveks Analiz DERS KİTABI
3) Konveks Analiz DERS KİTABI
4) Kısıtlı Optimizasyon: Kısıtsız Optimizasyon, Eşitsizlik Kısıtlı Problemler, Eşitlik ve Eşitsizlik Kısıtlı Problemler, Kısıtsız Optimizasyon Problemleri için İkinci Mertebeden Gerek ve Yeter Koşullar DERS KİTABI
5) Lagrange Dual Problemi, Dualite Teoremleri ve Eyer Nokta Optimallik Koşulları DERS KİTABI
6) Sayısal Yöntemler ile Optimizasyon DERS KİTABI
7) Sayısal Yöntemler ile Optimizasyon DERS KİTABI
8) ARA SINAV DERS KİTABI
9) Sayısal Yöntemler ile Optimizasyon DERS KİTABI
10) Sayısal Yöntemler ile Optimizasyon DERS KİTABI
11) Uygulama Alanlarında Optimizasyon Problemleri DERS KİTABI
12) Uygulama Alanlarında Optimizasyon Problemleri DERS KİTABI
13) Uygulama Alanlarında Optimizasyon Problemleri DERS KİTABI
14) Uygulama Alanlarında Optimizasyon Problemleri DERS KİTABI
15) Uygulama Alanlarında Optimizasyon Problemleri DERS KİTABI
16) FİNAL DERS KİTABI

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Mokhtar S. Bazaraa, Hanif D. Sherali, C. M. Shetty, Nonlinear Programming: Theory and Algorithms, John Wiley & Sons, Inc., New York, 2006.
Edwin K. P. Chong and Stanislaw H. Żak, An Introduction to Optimization, Second Edition, Wiley-Interscience Series in Discrete Mathematics and Optimization, John Wiley & Sons, Inc., New York, ©2001.
Wısmer, Davıd A., Introduction To Nonlinear Optimization: A Problem Solving Approach, North-Holland Publishing Company, 1978.
Ronald L. Rardin, Optimization in Operations Research, Prince Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ, 1998.
Bal H., 1985, Optimizasyon Teknikleri, G. Ü. Yayını.
M. Asghar Bhatti, Practical optimization methods: with Mathematica Applications, Springer, New York, ©2000.
Diğer Kaynaklar: Mokhtar S. Bazaraa, Hanif D. Sherali, C. M. Shetty, Nonlinear Programming: Theory and Algorithms, John Wiley & Sons, Inc., New York, 2006.
Edwin K. P. Chong and Stanislaw H. Żak, An Introduction to Optimization, Second Edition, Wiley-Interscience Series in Discrete Mathematics and Optimization, John Wiley & Sons, Inc., New York, ©2001.
Wısmer, Davıd A., Introduction To Nonlinear Optimization: A Problem Solving Approach, North-Holland Publishing Company, 1978.
Ronald L. Rardin, Optimization in Operations Research, Prince Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ, 1998.
Bal H., 1985, Optimizasyon Teknikleri, G. Ü. Yayını.
M. Asghar Bhatti, Practical optimization methods: with Mathematica Applications, Springer, New York, ©2000.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

Program Kazanımları
1) Matematik (a), fen bilimleri (b) ve endüstri mühendisliği (c) ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimi (1) ve bu bilgileri karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Hem bireysel hem de disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
3) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
4) Proje yönetimi, risk yönetimi, yenilikçilik ve değişiklik yönetimi, girişimcilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
5) Sektörler hakkında farkındalık ve iş planı hazırlama becerisi.
6) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ve etik ilkelerine uygun davranma.
7) Çağın mühendislik alanına giren sorunları ve mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve hukuksal sonuçları hakkında bilgi.
8) Güncel mühendislik uygulamaları ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
9) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, formüle etme ve çözme becerisi ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
10) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemler kullanarak tasarlama becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
12) Mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, verileri analiz etme ve sonuçları yorumlama becerisi.
13) Türkçe ve İngilizce sözlü, yazılı ve görsel yöntemlerle etkin iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi.
14) Benzetim (a), üretim sistemleri (b) yöneylem araştırması (c) ve istatistik (d) gibi sistem entegrasyonunu sağlamaya yönelik uygun analitik ve deneysel yöntemler ile hesaplama yöntemleri konusunda derinine bilgi.
15) Gerçek hayat problemlerini yaratıcı şekilde çözmek için insan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerji içeren sistemlerin tasarlanması (a) ve iyileştirilmesi (b), amaç ve kriterlerinin tanımlanması (c), analiz edilmesi (d) ve çözüm önerileri geliştirilmesi (e) konularında beceri

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik (a), fen bilimleri (b) ve endüstri mühendisliği (c) ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimi (1) ve bu bilgileri karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Hem bireysel hem de disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
3) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
4) Proje yönetimi, risk yönetimi, yenilikçilik ve değişiklik yönetimi, girişimcilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
5) Sektörler hakkında farkındalık ve iş planı hazırlama becerisi.
6) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ve etik ilkelerine uygun davranma.
7) Çağın mühendislik alanına giren sorunları ve mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve hukuksal sonuçları hakkında bilgi.
8) Güncel mühendislik uygulamaları ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
9) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, formüle etme ve çözme becerisi ve bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
10) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında ve belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde modern yöntemler kullanarak tasarlama becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
12) Mühendislik problemlerinin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, verileri analiz etme ve sonuçları yorumlama becerisi.
13) Türkçe ve İngilizce sözlü, yazılı ve görsel yöntemlerle etkin iletişim kurma, rapor yazma ve sunum yapma becerisi.
14) Benzetim (a), üretim sistemleri (b) yöneylem araştırması (c) ve istatistik (d) gibi sistem entegrasyonunu sağlamaya yönelik uygun analitik ve deneysel yöntemler ile hesaplama yöntemleri konusunda derinine bilgi. 5
15) Gerçek hayat problemlerini yaratıcı şekilde çözmek için insan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerji içeren sistemlerin tasarlanması (a) ve iyileştirilmesi (b), amaç ve kriterlerinin tanımlanması (c), analiz edilmesi (d) ve çözüm önerileri geliştirilmesi (e) konularında beceri 5

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Ders
Ödev
Problem Çözme
Soru cevap/ Tartışma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Yarıyıl/Yıl Sonu Sınavı 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 2 28
Uygulama 14 2 28
Derse Özgü Staj 14 5 70
Ödevler 1 4 4
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 135