TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: TGT206
Ders İsmi: Klinik Uygulama III
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
0 16 8 10
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi Naile DÖLEK
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi Naile DÖLEK
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı; teorik ve uygulama derslerinde öğrenilen bilgileri klinik çevrede pratik beceriye dönüştürmektir.
Dersin İçeriği: Manyetik Rezonans, Bilgisayarlı Tomografi ve Ultrasonografi Uygulamaları

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Tıbbi görüntüleme-III dersinde edindiği bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel verileri yorumlar, değerlendirir.
2) Öğrendiği teorik ve uygulamaları bilgileri hastalar üzerinde supervizör gözetimi altında kullanarak pratik beceri geliştirir.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Aktif bir klinik katılımcı olarak Radyoloji kliniklerinde Tıbbi Görüntüleme Teknikeri görevi ile tanışır, ekip çalışmasını öğrenir.
2) Hastalarla, hasta yakınları ile, birlikte çalıştığı ekip arkadaşları ve diğer sağlık personelleri ile etkili iletişim kurma becerisi kazanır.
Öğrenme Yetkinliği
1) Tıbbi görüntüleme alanında yenilikçi bakış açısı ve yaratıcılık geliştirir. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eder.
Alana Özgü Yetkinlik
1) Tıbbi görüntüleme alanında klinikte karşılaşılabilecek sorunları tanımlama, analiz etme ve bu sorunların çözümüne yönelik adım atma becerisi kazanır.
2) İş ve hasta güvenliği tedbirlerini alarak klinik ortamın düzenlenmesine yardımcı olur.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Mesleğinin gerektiği yasal sorumluluk ve etik çerçevede çalışmayı öğrenir.

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Klinik Uygulamalar- Manyetik Rezonans, Bilgisayarlı Tomografi ve Ultrasonografi Uygulamaları
2) Klinik Uygulamalar- Manyetik Rezonans, Bilgisayarlı Tomografi ve Ultrasonografi Uygulamaları
3) Klinik Uygulamalar- Manyetik Rezonans, Bilgisayarlı Tomografi ve Ultrasonografi Uygulamaları
4) Klinik Uygulamalar- Manyetik Rezonans, Bilgisayarlı Tomografi ve Ultrasonografi Uygulamaları
5) Klinik Uygulamalar- Manyetik Rezonans, Bilgisayarlı Tomografi ve Ultrasonografi Uygulamaları
6) Klinik Uygulamalar- Manyetik Rezonans, Bilgisayarlı Tomografi ve Ultrasonografi Uygulamaları
7) Klinik Uygulamalar- Manyetik Rezonans, Bilgisayarlı Tomografi ve Ultrasonografi Uygulamaları
8) Ara Sınavlar
9) Klinik Uygulamalar- Manyetik Rezonans, Bilgisayarlı Tomografi ve Ultrasonografi Uygulamaları
10) Klinik Uygulamalar- Manyetik Rezonans, Bilgisayarlı Tomografi ve Ultrasonografi Uygulamaları
11) Klinik Uygulamalar- Manyetik Rezonans, Bilgisayarlı Tomografi ve Ultrasonografi Uygulamaları
12) Klinik Uygulamalar- Manyetik Rezonans, Bilgisayarlı Tomografi ve Ultrasonografi Uygulamaları
13) Klinik Uygulamalar- Manyetik Rezonans, Bilgisayarlı Tomografi ve Ultrasonografi Uygulamaları
14) Klinik Uygulamalar- Manyetik Rezonans, Bilgisayarlı Tomografi ve Ultrasonografi Uygulamaları
15) Klinik Uygulamalar- Manyetik Rezonans, Bilgisayarlı Tomografi ve Ultrasonografi Uygulamaları
16) Final Sınavları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları dersin öğretim elemanı tarafından verilecektir. / Course notes are given by lecturer.
Diğer Kaynaklar: Yok / None

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

8

2

6

3

4

5

7

Program Kazanımları
1) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili temel düzeyde teorik ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Tıbbi görüntüleme uygulamaları ile ilgili etik çerçeveye ilişkin bilgiye sahiptir.
2) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili temel düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3) Tıbbi görüntüleme alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp hem sözel hem de yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
4) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir; öğrenme için gereksinimlerini belirler ve kendi öğrenmesini yönlendirme yetkinliğine sahiptir.
5) Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp ve Radyoterapi cihazlarının çalışma prensiplerini bilir, parçalarını ayırt eder ve bu cihazları kullanma talimatlarına uygun olarak kullanır. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme yöntemleri prosedürlerine uygun olarak tetkiki gerçekleştirir. Radyoterapi Uzmanının talimatıyla radyasyon fizikçisinin planladığı radyoterapi tedavisini uygular. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme tekniklerini ile elde edilen görüntüleri işler ve film baskı işlemlerini gerçekleştirir. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme teknikleri ile elde edilen görüntüleri radyografik kalite açısından değerlendirir. Çalışma ortamında radyasyona karşı alınması gereken önlemleri bilir ve radyasyon güvenliği ilkelerini uygular. Tıbbi görüntüleme teknikeri olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kuralları bilir ve bu kurallara uygun davranır.
6) Tıbbi görüntüleme uygulamaları ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
7) Tıbbi görüntüleme tetkikleri ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
8) Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde olan Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Sağlık Yönetimi veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirilebilirler.
9) Görüntüleme tekniklerinde sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.
10) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilirler.
11) Sağlıkta görüntüleme teknikleri ile ilgili Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olurlar.
12) Radyolojik görüntüleme için gerekli en az Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
13) Görüntüleme ile hasta hazırlama, veri takibi yapma ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilirler.
14) Gelişen teknoloji ile birlikte görüntüleme alannda yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmışlardır.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili temel düzeyde teorik ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Tıbbi görüntüleme uygulamaları ile ilgili etik çerçeveye ilişkin bilgiye sahiptir. 5
2) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili temel düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanır. 5
3) Tıbbi görüntüleme alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp hem sözel hem de yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder. 5
4) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir; öğrenme için gereksinimlerini belirler ve kendi öğrenmesini yönlendirme yetkinliğine sahiptir. 5
5) Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp ve Radyoterapi cihazlarının çalışma prensiplerini bilir, parçalarını ayırt eder ve bu cihazları kullanma talimatlarına uygun olarak kullanır. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme yöntemleri prosedürlerine uygun olarak tetkiki gerçekleştirir. Radyoterapi Uzmanının talimatıyla radyasyon fizikçisinin planladığı radyoterapi tedavisini uygular. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme tekniklerini ile elde edilen görüntüleri işler ve film baskı işlemlerini gerçekleştirir. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme teknikleri ile elde edilen görüntüleri radyografik kalite açısından değerlendirir. Çalışma ortamında radyasyona karşı alınması gereken önlemleri bilir ve radyasyon güvenliği ilkelerini uygular. Tıbbi görüntüleme teknikeri olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kuralları bilir ve bu kurallara uygun davranır. 5
6) Tıbbi görüntüleme uygulamaları ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 5
7) Tıbbi görüntüleme tetkikleri ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
8) Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde olan Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Sağlık Yönetimi veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirilebilirler.
9) Görüntüleme tekniklerinde sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.
10) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilirler.
11) Sağlıkta görüntüleme teknikleri ile ilgili Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olurlar.
12) Radyolojik görüntüleme için gerekli en az Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
13) Görüntüleme ile hasta hazırlama, veri takibi yapma ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilirler.
14) Gelişen teknoloji ile birlikte görüntüleme alannda yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmışlardır.