TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Genel Bilgi

Tıbbi görüntüleme yöntemlerinin verimli bir şekilde hedefine ulaşması, alanında iyi yetişmiş bir ekibin varlığı ile mümkündür. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı, hastalıkların doğru tanılanması ve tedavi aşamalarında meydana gelen değişimlerin izlenmesinde kritik öneme haizdir.