ANESTEZİ
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Program Profili

Kamu ve özel Sağlık teşebbüslerinde teknik eleman açığının kapatılmasına yardımcı olmak üzere alanında yetkin Anestezi teknikerleri yetiştirmek programın ana hedefidir.