MIDWIFERY (MASTER) (WITHOUT THESIS)
Master TR-NQF-HE: Level 7 QF-EHEA: Second Cycle EQF-LLL: Level 7

Teaching and Learning Methods

Learning Activities & Teaching Methods of the Course Unit

Alan Çalışması
Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Bireysel çalışma ve ödevi
Course
Grup çalışması ve ödevi
Okuma
Homework
Problem Çözme
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Rol oynama
Seminar
Soru cevap/ Tartışma
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Örnek olay çalışması
Web Tabanlı Öğrenme
Staj/Yerinde Uygulama

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri