DEPARTMENT OF SPEECH AND LANGUAGE THERAPY
Bachelor TR-NQF-HE: Level 6 QF-EHEA: First Cycle EQF-LLL: Level 6

Teaching and Learning Methods

Learning Activities & Teaching Methods of the Course Unit

Alan Çalışması
Akran Değerlendirmesi
Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Bireysel çalışma ve ödevi
Course
Grup çalışması ve ödevi
Labs
Okuma
Homework
Problem Çözme
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Seminar
Soru cevap/ Tartışma
Sosyal Faaliyet
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Staj/Yerinde Uygulama

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Homework
Uygulama
Gözlem
Bireysel Proje
Sunum
Raporlama
Akran Değerlendirmesi