DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ (YL) (TEZLİ)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Genel Bilgi

Dil ve Konuşma Terapisi programının temelleri, 1968 yılında Hacettepe Üniversitesi Mezuniyert Sonrası Eğitim Fakültesi'ne bağlı olarak Odyoloji Yüksek Lisans programının başlatılması ile atılmıştır. Hacettepe Üniversitesi'nde 1989 yılına kadar Odyoloji olarak yürütülen yüksek lisans programı, sonrasında eğitim programları revize edilerek "Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları" yüksek lisans ve doktora eğitimi olarak sürdürülmüştür. Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı 17 Nisan 2013 tarihinde açılmıştır. 18 Nisan 2013 tarihinde ise Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi lisans programı açılarak 2013-2014 Eğitim-öğretim yılında lisans öğrencisi alınması onaylanmıştır. 17 Aralık 2014 tarihinde YÖK'ün kararı ile Sağlık Bilimleri Fakültesinde Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı, Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü'ne dönüştürülmüştür.