DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Mezuniyet Koşulları

İlgili programdan mezun olacak öğrenci aşağıdaki şartları yerine getirmek durumundadır:
Öğrencinin Dil ve Konuşma Terapisi Lisans Programından mezun olabilmesi için en az 128 kredi/240 AKTS ders yükünü tamamlamış olması gereklidir.