AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: 2010121012
Ders İsmi: Maddeler Bilgisi
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 3
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. Merve ALÖKTEN
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. Sozdar BAŞKAN
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Maddelerin genel özelliklerini, alçı, mum ve metalleri, döküm ve lehim işlemlerini öğretmektir
Dersin İçeriği: Dişhekimliğinde kullanılan maddelerin genel özelliklerini, alçı, mum, rövetman, gibi materyalleri ve tesviye,polisaj, döküm, lehim işlemlerini açıklar

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) 4.Yüzey enerjisi ve termal iletkenliği açıklar
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) 2. Maddelerin genel özelliklerini karşılaştırır
Öğrenme Yetkinliği
1) 1.Maddeler bilgisi dersinin kapsamını belirtir
2) 6.Rövetmanı tanır
3) 8.Akrilik rezinleri tanımlar
Alana Özgü Yetkinlik
1) 3.Alçı ve mum özelliklerini ayırt eder
2) 5.Metalleri sınıflandırır
3) 7.Döküm ve lehim işlemlerini teorik olarak sıralar, metal tesfiye ve polisajını açık lar
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) 1.Maddeler bilgisine giriş 1.1.Dişhekimliğinde kullanılan materyaller 1.2.Dişhekimliğindeki restoratif materyallerin tarihçesi 1.3.Dişhekimliğinde kullanılan materyallerin standartları Phillips RW. Science of Dental Materials, WB Saunders, Chicago, 1991
2) 2.Maddelerin genel özellikleri, dental materyallerin özellikleri 2.1. Maddelerin genel özellikleri 2.1.1.Primer interatomik bağlantılar 2.1.2.Sekonder interatomik bağlantılar 2.1.3.Termal enerjisi 2.1.4.Kristal yapılar Phillips RW. Science of Dental Materials, WB Saunders, Chicago, 1991
3) 2.2 Dental materyallerin özellikleri 2.2.1.Abrazyon 2.2.2.Vizkozite 2.2.3.Creep ve flow 2.2.4.Renk 2.2.5.Tarnish ve korozyon Phillips RW. Science of Dental Materials, WB Saunders, Chicago, 1991
4) 3. Dişhekimliğinde mum ve alçı 3.1.Dişhekimliğinde mum 3.1.1.Mumların tipleri 3.1.2.Mumun içeriği 3.1.3.Mumun akıcılığı 3.1.4.Termal özellikleri 3.1.5.Mumun manipulasyonu Phillips RW. Science of Dental Materials, WB Saunders, Chicago, 1991
5) 3.2.Dişhekimliğinde alçı 3.2.1.Alçının dişhekimliğinde kullanımı 3.2.2.Alçının tarihçesi 3.2.3.Alçının içeriği 3.2.4.Alçının sertleşme reaksiyonu Phillips RW. Science of Dental Materials, WB Saunders, Chicago, 1991
6) 3.2.5.Alçının tipleri 3.2.6.ISO Sınıflandırması 3.2.7.Alçının sertleşme reaksiyonunu etkileyen faktörler Phillips RW. Science of Dental Materials, WB Saunders, Chicago, 1991
7) 4. Islanabilirlik ve ısısal davranışlar 4.1.Yüzey enerjisi 4.2.Yüzey temas açısı 4.3.Termal genleşme Phillips RW. Science of Dental Materials, WB Saunders, Chicago, 1991
8) 5.Metaller 5.1.Metallerin yapısı ve özellikleri 5.2.Alaşım nedir 5.3.Dişhekimliğinde kullanılan metallerin sınıflandırılması Phillips RW. Science of Dental Materials, WB Saunders, Chicago, 1991
9) Ara sınav yok
10) 6.Rövetman 6.1.Rövetmanın özellikleri 6.2.Rövetmanın tipleri 6.3.Rövetmanın hazırlanışı Phillips RW. Science of Dental Materials, WB Saunders, Chicago, 1991
11) 7.Döküm, lehim işlemi, tesviye ve polisaj 7.1. Döküm işlemi 7.1.1.Döküm işlemlerinde kullanılan gereçler 7.1.2.Döküm işleminin amaçları 7.1.3.Döküm işlemlerinde karşılaşılabilecek problemler Phillips RW. Science of Dental Materials, WB Saunders, Chicago, 1991
12) 7.2. Lehim işlemi 7.2.1.Lehim işleminin yapılabileceği durumlar 7.2.2.Lehim tipi 7.2.3.Lehim işleminin aşamaları Phillips RW. Science of Dental Materials, WB Saunders, Chicago, 1991
13) 7.3. Tesviye ve Polisaj 7.3.1.Tesviye ve polisaj işlemlerinde kullanılan materyaller 7.3.2.Tesviye ve polisaj işleminin aşamaları 7.3.3.Tesviye ve polisaj işlemlerindeki hatalar Phillips RW. Science of Dental Materials, WB Saunders, Chicago, 1991
14) 8.Akrilik rezinler ve polimerizasyon 8.1.Polimerizasyon yöntemleri Phillips RW. Science of Dental Materials, WB Saunders, Chicago, 1991
15) 8.2.Rezin çeşitleri 8.3.Akrilik rezinlerin özellikleri Phillips RW. Science of Dental Materials, WB Saunders, Chicago, 1991
16) Genel Sınav yok

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Phillips RW. Science of Dental Materials, WB Saunders, Chicago, 1991
Diğer Kaynaklar: 1.Phillips RW. Science of Dental Materials, WB Saunders, Chicago, 1991
2.William J. O?Brian. `Dental Materials and Their Selection? 4th ed. Quintessence Publishing Co, 2008.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

6

8

2

3

5

7

4

Program Kazanımları
1) Ağız ve Diş Sağlığı alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2) Mezunlar ağız ve diş sağlığı ile ilgili etik çerçeveye ilişkin bilgiye sahiptir.
3) Mezunlar ağız ve diş sağlığı ile ilgili temel düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanır.
4) Mezunlar ağız ve diş sağlığı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
5) Mezunlar öğrenme için gereksinimlerini belirler ve kendi öğrenmesini yönlendirme yetkinliğine sahiptir.
6) Mezunlar ağız ve diş sağlığı alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp hem sözel hem de yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
7) Mezunlar sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir.
8) Mezunlar ağız diş sağlığı uygulamaları bilgilerine sahiptir, diş hekimi ile eş güdümlü uygulamalar yapar. Çalıştığı klinik ortamda sterilizasyon ve dezenfeksiyon esaslarına uygun davranır.
9) Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kuralları bilir ve bu kurallara uygun davranır.
10) Mezunlar ağız ve diş sağlığı alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir.
11) Mezunlar bir yabancı dili kullanarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri takip eder ve meslektaşları ile tartışabilir.
12) Mezunlar ağız ve diş sağlığı alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışabilir.
13) Mezunlar ağız ve diş sağlığı alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
14) Mezunlar ağız ve diş sağlığı alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunabilir.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Ağız ve Diş Sağlığı alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2) Mezunlar ağız ve diş sağlığı ile ilgili etik çerçeveye ilişkin bilgiye sahiptir.
3) Mezunlar ağız ve diş sağlığı ile ilgili temel düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanır.
4) Mezunlar ağız ve diş sağlığı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
5) Mezunlar öğrenme için gereksinimlerini belirler ve kendi öğrenmesini yönlendirme yetkinliğine sahiptir.
6) Mezunlar ağız ve diş sağlığı alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp hem sözel hem de yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
7) Mezunlar sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir.
8) Mezunlar ağız diş sağlığı uygulamaları bilgilerine sahiptir, diş hekimi ile eş güdümlü uygulamalar yapar. Çalıştığı klinik ortamda sterilizasyon ve dezenfeksiyon esaslarına uygun davranır.
9) Görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kuralları bilir ve bu kurallara uygun davranır.
10) Mezunlar ağız ve diş sağlığı alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir.
11) Mezunlar bir yabancı dili kullanarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri takip eder ve meslektaşları ile tartışabilir.
12) Mezunlar ağız ve diş sağlığı alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışabilir.
13) Mezunlar ağız ve diş sağlığı alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
14) Mezunlar ağız ve diş sağlığı alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak katkıda bulunabilir.