TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: TGT203
Ders İsmi: Nükleer Tıp
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 4 4 5
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi Naile DÖLEK
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi Ali YURTLAK
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı; Nükleer tıp prensiplerinin ve bu prensiplerle uygulanacak çekim pozisyonlarının ile tekniklerinin öğrenilmesidir.
Dersin İçeriği: Gama Kamera Cihazı Çalışma Prensipleri, PET-BT, SPECT Görüntüleme Teknikleri, Bu Tekniklerin Çalışma Prensipleri, Görüntü Elde Etme ve Hasta Hazırlama Yöntemleri.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Nükleer tıpta görüntülemenin biyolojik prensiplerini bilir.
2) Radyoaktiviteyi bilir, radyoaktif bozunumu bilir, anlatır.
3) Radyasyon ve madde etkileşimlerini bilir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) PET çekimleri hakkında bilgi sahibidir, gerektiğinde uygulamayı yapmaya yardımcı olabilir. PET çekiminde kullanılan kamerayı ve kamera parçalarını bilir.
2) PET, BT ve SPECTi bilir, uygular.
3) Kalp Dolaşım, solunum, sindirim, iskelet ve üriner Sistem, endokrin ve sinir Sistemi, enfeksiyon, diğer Görüntülemeler, onkolojik Görüntülemeler, radyoniklid tedavilerde nükleer tıp uygulamalarını bilir, uygulamaya yardımcıdır.
4) Gama kamera özelliklerini bilir. Radyasyon kontaminasyonu ve dekontaminasyonu hakkında bilgi sahibidir.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
1) Nükleer tıpta sık kullanılan radyonüklidler ve özellikleri, görüntüleme enerjileri ve radyofarmasötiğin biyolojik sürece katılım mekanizmalarını bilir.
2) Nükleer tıpta kullanılan ölçüm sistemleri ve bu vastıyayla elde edilen görüntüleme ile ilgili bilgi sahibidir.
3) Nükleer tıpta uygulanan kalite yöntemlerini bilir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Nükleer Tıpta Görüntülemenin Biyolojik Prensipleri
2) Radyoaktivite ve Radyoaktif Bozunum
3) Nükleer Tıpta Sık Kullanılan Radyonüklidler ve Özellikleri, Görüntüleme Enerjileri, Radyofarmasötiğin Biyolojik Sürece Katılım Mekanizmaları
4) Radyasyon-Madde Etkileşimleri Ve Radyasyon Deteksiyonu, Radyasyon Çeşitleri, Yüklü Partikül Etkileşimleri, Atom İyonizasyonu Ve Eksitasyonu, Elektromanyetik Radyasyonun (X Ve Gama ) Madde İle Etkileşimi
5) Nükleer Tıp Ölçüm Sistemleri ve Görüntüleme
6) PET ve Kamera Özellikleri
7) Nükleer Tıpta Kalite Kontrol
8) Ara Sınavlar
9) Nükleer Tıpta Görüntüleme Yöntemleri
10) Nükleer Tıp Klinik Uygulamaları I
11) Nükleer Tıp Klinik Uygulamaları II
12) Nükleer Tıp Klinik Uygulamaları III
13) Radyasyonun Proteinler ve Enzimler Üzerine Etkisi
14) Radyasyon Korunma İlkeleri, Radyoaktif Kontaminasyon ve Dekontaminasyon
15) Gamma Kamera
16) Final Sınavları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları dersin öğretim elemanı tarafından verilecektir. / Course notes are given by lecturer.
Diğer Kaynaklar: Yok / None

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

4

3

5

7

6

8

9

10

Program Kazanımları
1) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili temel düzeyde teorik ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Tıbbi görüntüleme uygulamaları ile ilgili etik çerçeveye ilişkin bilgiye sahiptir.
2) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili temel düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3) Tıbbi görüntüleme alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp hem sözel hem de yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
4) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir; öğrenme için gereksinimlerini belirler ve kendi öğrenmesini yönlendirme yetkinliğine sahiptir.
5) Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp ve Radyoterapi cihazlarının çalışma prensiplerini bilir, parçalarını ayırt eder ve bu cihazları kullanma talimatlarına uygun olarak kullanır. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme yöntemleri prosedürlerine uygun olarak tetkiki gerçekleştirir. Radyoterapi Uzmanının talimatıyla radyasyon fizikçisinin planladığı radyoterapi tedavisini uygular. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme tekniklerini ile elde edilen görüntüleri işler ve film baskı işlemlerini gerçekleştirir. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme teknikleri ile elde edilen görüntüleri radyografik kalite açısından değerlendirir. Çalışma ortamında radyasyona karşı alınması gereken önlemleri bilir ve radyasyon güvenliği ilkelerini uygular. Tıbbi görüntüleme teknikeri olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kuralları bilir ve bu kurallara uygun davranır.
6) Tıbbi görüntüleme uygulamaları ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili temel düzeyde teorik ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Tıbbi görüntüleme uygulamaları ile ilgili etik çerçeveye ilişkin bilgiye sahiptir. 4
2) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili temel düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanır. 4
3) Tıbbi görüntüleme alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp hem sözel hem de yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder. 5
4) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir; öğrenme için gereksinimlerini belirler ve kendi öğrenmesini yönlendirme yetkinliğine sahiptir. 5
5) Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp ve Radyoterapi cihazlarının çalışma prensiplerini bilir, parçalarını ayırt eder ve bu cihazları kullanma talimatlarına uygun olarak kullanır. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme yöntemleri prosedürlerine uygun olarak tetkiki gerçekleştirir. Radyoterapi Uzmanının talimatıyla radyasyon fizikçisinin planladığı radyoterapi tedavisini uygular. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme tekniklerini ile elde edilen görüntüleri işler ve film baskı işlemlerini gerçekleştirir. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme teknikleri ile elde edilen görüntüleri radyografik kalite açısından değerlendirir. Çalışma ortamında radyasyona karşı alınması gereken önlemleri bilir ve radyasyon güvenliği ilkelerini uygular. Tıbbi görüntüleme teknikeri olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kuralları bilir ve bu kurallara uygun davranır. 5
6) Tıbbi görüntüleme uygulamaları ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 5