TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: TGT201
Ders İsmi: Kontrast Madde Farmakolojisi
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 3
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi Naile DÖLEK
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi SEMA KETENCİ
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı; öğrenciye farmakolojide temel kavramlar, radyokontrast maddelerin ve tıbbi görüntülemede kullanılan diğer ilaçların farmakolojisi, radyokontrast maddeler ve tıbbi görüntülemede kullanılan diğer ilaçlar ile gelişebilecek reaksiyonlar, istenmeyen etkiler ve alınması gereken önlemler ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: Temel farmakoloji kavramları; Radyokontrast maddelerin farmakolojisi; Radyokontrast maddelerin istenmeyen etkileri, gelişebilecek reaksiyonlar ve alınması gereken önlemler; Tıbbi görüntülemede kullanılan diğer ilaçların farmakolojisi; Tıbbi görüntülemede kullanılan diğer ilaçların istenmeyen etkileri, gelişebilecek reaksiyonlar ve alınması gereken önlemler.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Temel farmakolojik tanımlara hakimdir.
2) İlaçların emilim, yayılım ve etki mekanizmaları hakkında fikir sahibidir.
3) İlaçların etki dinamiklerini değiştiren faktörleri ve ilaç etkileşimleri hakkında bilgi sahibidir.
4) İlaçların toksik etkileri hakkında bilgi sahibidir.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
1) Radyokontrast maddelerin farmakolojisini tanımlar.
2) Radyokontrast maddelerin istenmeyen etkilerini ve gelişebilecek reaksiyonları tanır ve gerekli önlemleri alır.
3) Tıbbi görüntülemede kullanılan diğer ilaçların farmakolojisini tanımlar.
4) Tıbbi görüntülemede kullanılan diğer ilaçların istenmeyen etkileri, gelişebilecek reaksiyonları tanır ve gerekli önlemleri alır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dersin Tanıtımı
2) İlaç Uygulama Yolları ve Farmasötik Şekiller
3) İlaçların Farmakokinetiği
4) İlaçların Farmakodinamiği
5) İlaç Etkisini Değiştiren Faktörler
6) İlaç Etkileşimleri
7) İlaçların Toksik Etkileri
8) Ara Sınavlar
9) Radyokontrast Maddelerin Farmakolojisi, İstenmeyen Etkileri, Gelişebilecek Reaksiyonlar ve Alınması Gereken Önlemler I
10) Radyokontrast Maddelerin Farmakolojisi, İstenmeyen Etkileri, Gelişebilecek Reaksiyonlar ve Alınması Gereken Önlemler II
11) Radyokontrast Maddelerin Farmakolojisi, İstenmeyen Etkileri, Gelişebilecek Reaksiyonlar ve Alınması Gereken Önlemler III
12) Radyokontrast Maddelerin Farmakolojisi, İstenmeyen Etkileri, Gelişebilecek Reaksiyonlar ve Alınması Gereken Önlemler IV
13) Tıbbi Görüntülemede Kullanılan Diğer İlaçların Farmakolojisi, İstenmeyen Etkileri, Gelişebilecek Reaksiyonlar ve Alınması Gereken Önlemler I
14) Tıbbi Görüntülemede Kullanılan Diğer İlaçların Farmakolojisi, İstenmeyen Etkileri, Gelişebilecek Reaksiyonlar ve Alınması Gereken Önlemler II
15) Tıbbi Görüntülemede Kullanılan Diğer İlaçların Farmakolojisi, İstenmeyen Etkileri, Gelişebilecek Reaksiyonlar ve Alınması Gereken Önlemler III
16) Final Sınavları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları dersin öğretim elemanı tarafından verilecektir. / Course notes are given by lecturer.
Diğer Kaynaklar: Yok / None

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

8

Program Kazanımları
1) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili temel düzeyde teorik ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Tıbbi görüntüleme uygulamaları ile ilgili etik çerçeveye ilişkin bilgiye sahiptir.
2) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili temel düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3) Tıbbi görüntüleme alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp hem sözel hem de yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
4) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir; öğrenme için gereksinimlerini belirler ve kendi öğrenmesini yönlendirme yetkinliğine sahiptir.
5) Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp ve Radyoterapi cihazlarının çalışma prensiplerini bilir, parçalarını ayırt eder ve bu cihazları kullanma talimatlarına uygun olarak kullanır. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme yöntemleri prosedürlerine uygun olarak tetkiki gerçekleştirir. Radyoterapi Uzmanının talimatıyla radyasyon fizikçisinin planladığı radyoterapi tedavisini uygular. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme tekniklerini ile elde edilen görüntüleri işler ve film baskı işlemlerini gerçekleştirir. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme teknikleri ile elde edilen görüntüleri radyografik kalite açısından değerlendirir. Çalışma ortamında radyasyona karşı alınması gereken önlemleri bilir ve radyasyon güvenliği ilkelerini uygular. Tıbbi görüntüleme teknikeri olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kuralları bilir ve bu kurallara uygun davranır.
6) Tıbbi görüntüleme uygulamaları ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili temel düzeyde teorik ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Tıbbi görüntüleme uygulamaları ile ilgili etik çerçeveye ilişkin bilgiye sahiptir. 4
2) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili temel düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanır. 3
3) Tıbbi görüntüleme alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp hem sözel hem de yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder. 3
4) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir; öğrenme için gereksinimlerini belirler ve kendi öğrenmesini yönlendirme yetkinliğine sahiptir. 4
5) Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp ve Radyoterapi cihazlarının çalışma prensiplerini bilir, parçalarını ayırt eder ve bu cihazları kullanma talimatlarına uygun olarak kullanır. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme yöntemleri prosedürlerine uygun olarak tetkiki gerçekleştirir. Radyoterapi Uzmanının talimatıyla radyasyon fizikçisinin planladığı radyoterapi tedavisini uygular. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme tekniklerini ile elde edilen görüntüleri işler ve film baskı işlemlerini gerçekleştirir. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme teknikleri ile elde edilen görüntüleri radyografik kalite açısından değerlendirir. Çalışma ortamında radyasyona karşı alınması gereken önlemleri bilir ve radyasyon güvenliği ilkelerini uygular. Tıbbi görüntüleme teknikeri olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kuralları bilir ve bu kurallara uygun davranır. 3
6) Tıbbi görüntüleme uygulamaları ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 4