TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: TGT101
Ders İsmi: Radyolojik Görüntülemeye Giriş
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 3
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi Naile DÖLEK
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi Naile DÖLEK
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı; radyolojideki temel kavramların, radyografi görüntü oluşmasında X ışını etkileri, X ışın doku etkileşimi, radyografi cihazı ve ekipmanlarının öğrenilmesi ve radyografi cihazının doğru kullanılması, kaliteli ve hatasız radyolojik görüntü elde edebilmek için gerekli işlemlerin bilinmesidir.
Dersin İçeriği: Radyolojinin tanımı; Radyografi odasının gereklilikleri ve ekipmanları; Röntgen tüpünün temel parçaları ve çalışma prensipleri; Röntgen cihazında meydana gelebilecek arıza tipleri ve bu arızaların üstesinden nasıl gelineceği bilgisi; X ışının üretimi, izlediği yol ve dokudaki penetrasyonu; Dokuda X ışının yarattığı fiziksel etkiler ve bu etkilerin görüntülemedeki rolü; Röntgen film tabakalarının özellikleri ve görüntülemedeki görevleri; Radyolojik görüntülemede hasta yerleştirme prensipleri; Dijital radyolojinin tanımı ve kullanım alanları.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
1) Radyolojinin tanımını yapar. Radyografi odasını ve oda içindeki ekipmanları bilir, sayar, özelliklerini bildirir.
2) Röntgen tüpünü, parçalarını, bu parçaların çalışma prensiplerini bilir, anlatır.
3) Röntgen tüpünün arıza tiplerini, bu arızaların sebeplerini ve röntgen tüpünü daha verimli kullanmak için gereken bakım prensiplerini bilir.
4) X ışınının nasıl oluştuğunu, oluştuktan sonra izlediği yolu ve görüntülenecek yapıya nasıl ulaştığını bilir.
5) Radyolojik görüntüleme işleminde, X ışınının dokuda meydana getirdiği fiziksel olayları bilir, tanımlar.
6) Radyolojik görüntülemede kullanılan X ışınının dokuda yarattığı fiziksel olaylardaki parametrelerin nasıl elde edildiğini, görüntüleme işleminde nasıl kullanıldığını bilir, açıklar.
7) Röntgen filmi tabakalarını, tabakaların içerik ve görevlerini ile görüntünün nasıl oluştuğunu; X ışını almış röntgen filmini, görüntü elde edebilmesi için, hangi aşamalardan geçtiğini bilir, tanımlar.
8) Dijital radyolojinin ne olduğunu ve kullanım alanlarını tanımlar.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dersin Tanıtımı-Radyolojiye Giriş
2) Temel Görüntüleme Yöntemleri
3) Radyografi Odası Ekipmanları ve Ekipmanlarda Olası Arızalar
4) Röntgen Tüpü ve Çalışma Prensibi-I
5) Röntgen Tüpü ve Çalışma Prensibi-I
6) Röntgen Cihazı ve Olası Arızaları
7) X Işını ve Dokudaki Etkileri-I
8) Ara Sınavlar
9) X Işını ve Dokudaki Etkileri-II
10) X Işını ve Dokudaki Etkileri-III
12) Röntgen Film Tabakaları ve Özellikleri
13) Radyolojik Görüntülemede Hasta Yerleştirme Prensipleri-I
14) Radyolojik Görüntülemede Hasta Yerleştirme Prensipleri-II
14) Dijital Radyoloji
15) Genel Tekrar
16) Final Sınavları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları dersin öğretim elemanı tarafından verilecektir. / Course notes are given by lecturer.
Diğer Kaynaklar: Yok / None

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

8

Program Kazanımları
1) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili temel düzeyde teorik ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Tıbbi görüntüleme uygulamaları ile ilgili etik çerçeveye ilişkin bilgiye sahiptir.
2) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili temel düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3) Tıbbi görüntüleme alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp hem sözel hem de yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
4) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir; öğrenme için gereksinimlerini belirler ve kendi öğrenmesini yönlendirme yetkinliğine sahiptir.
5) Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp ve Radyoterapi cihazlarının çalışma prensiplerini bilir, parçalarını ayırt eder ve bu cihazları kullanma talimatlarına uygun olarak kullanır. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme yöntemleri prosedürlerine uygun olarak tetkiki gerçekleştirir. Radyoterapi Uzmanının talimatıyla radyasyon fizikçisinin planladığı radyoterapi tedavisini uygular. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme tekniklerini ile elde edilen görüntüleri işler ve film baskı işlemlerini gerçekleştirir. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme teknikleri ile elde edilen görüntüleri radyografik kalite açısından değerlendirir. Çalışma ortamında radyasyona karşı alınması gereken önlemleri bilir ve radyasyon güvenliği ilkelerini uygular. Tıbbi görüntüleme teknikeri olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kuralları bilir ve bu kurallara uygun davranır.
6) Tıbbi görüntüleme uygulamaları ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili temel düzeyde teorik ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Tıbbi görüntüleme uygulamaları ile ilgili etik çerçeveye ilişkin bilgiye sahiptir. 5
2) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili temel düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanır. 5
3) Tıbbi görüntüleme alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp hem sözel hem de yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder. 4
4) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir; öğrenme için gereksinimlerini belirler ve kendi öğrenmesini yönlendirme yetkinliğine sahiptir. 4
5) Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp ve Radyoterapi cihazlarının çalışma prensiplerini bilir, parçalarını ayırt eder ve bu cihazları kullanma talimatlarına uygun olarak kullanır. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme yöntemleri prosedürlerine uygun olarak tetkiki gerçekleştirir. Radyoterapi Uzmanının talimatıyla radyasyon fizikçisinin planladığı radyoterapi tedavisini uygular. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme tekniklerini ile elde edilen görüntüleri işler ve film baskı işlemlerini gerçekleştirir. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme teknikleri ile elde edilen görüntüleri radyografik kalite açısından değerlendirir. Çalışma ortamında radyasyona karşı alınması gereken önlemleri bilir ve radyasyon güvenliği ilkelerini uygular. Tıbbi görüntüleme teknikeri olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kuralları bilir ve bu kurallara uygun davranır. 5
6) Tıbbi görüntüleme uygulamaları ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 5