TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: MYO103
Ders İsmi: Fizyoloji
Ders Yarıyılı: Güz
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 0 2 3
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Seviyesi:
Önlisans TYYÇ:5. Düzey QF-EHEA:Kısa Düzey EQF-LLL:5. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: E-Öğrenme
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. MERVE ALÖKTEN
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. Büşra SANCAKLI
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı insan vücudunun normal işleyiş mekanizmalarına dair temel bilgilerin öğrenilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: Homeostasis ve hücre membran bilgisi; uyarılabilen dokular bilgisi; kanın fizyolojik önemi ve özellikler; kalp ve damarların işlevleri ile fizyolojik özellikleri; akciğerin solunumdaki fonksiyonu ve solunum gazlarının kanda taşınması; sinir sistemi işlevleri ve duyu organları fizyolojisi; sindirim sistemi işlevleri; endokrin organların hormonları ve fonksiyonları; böbrekler ve boşaltım işlevi

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Homeostasis kavramını bilir, vücuttaki örneklerini söyleyebilir. Hücre membranı yapısını bilir ve madde transportunu açıklayabilir.
2) Kasların kasılma mekanizmasını bilir, anlatabilir.
3) Kalbin pompalama işlevini ve bunun elektrofizyolojik altyapısını bilir. Kalp döngüsü aşamalarını tarif edebilir ve kalp seslerini ayırt eder. Arterler, venler ve kılcal damarlar hakkında bilgi sahibidir, birbirleri ile karşılaştırabilir. Kan basıncını düzenleyen faktörleri bilir. Kan basıncı ölçümü hakkında bilgi sahibidir.
4) Solunum yollarının fonksiyonunu bilir, inspirasyon ve ekspirasyon mekanizması düzenlenme mekanizmalarını ile spirometre ve akciğer hacimleri tarif eder. Pulmoner dolaşım ile kanda gaz değişimini anlatır.
5) Sinir sisteminin genel organizasyonunu ve merkezi sinir sistemi fonksiyonel anatomisini ve temel işlevlerini ana hatlarıyla tarif eder.
6) Sindirim kanalı boyunca gerçekleşen başlıca motilite, sekresyon ve reabsorbsiyon fonksiyonlarını tarif eder. Vücuttaki endokrin yapıları bilir. Bu yapıların salgıladıkları hormonları ve bu hormonların işlevlerini tarif eder.
7) Nefronu tanımlar ve idrar oluşumu esnasında nefron boyunca gerçekleşen başlıca süreçleri tarif eder. Mesanenin kontrol mekanizmalarını bilir ve idrar atılımını tarif eder.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Homeostasis kavramı ve Hücre Membranı
2) Uyarılabilme yeteneği olan dokular
3) Kan Fizyolojisi
4) Dolaşım Sistemi Fizyolojisi-I
5) Dolaşım Sistemi Fizyolojisi-II
6) Solunum Fizyolojisi
7) Sinir Sistemi Fizyolojisi-I
8) Ara Sınavlar
9) Sinir Sistemi Fizyolojisi-II
10) Duyu Organları Fizyolojisi
11) Sindirim Sistemi Fizyolojisi-I
12) Sindirim Sistemi Fizyolojisi-II
13) Endokrin Sistem Fizyolojisi
14) Boşaltım Fizyolojisi
15) Genel Tekrar
16) Final Sınavları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Ders notları dersin öğretim elemanı tarafından verilecektir. / Course notes are given by lecturer.
Diğer Kaynaklar: SHMYO Öğrencileri İçin Fizyoloji

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

7

Program Kazanımları
1) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili temel düzeyde teorik ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Tıbbi görüntüleme uygulamaları ile ilgili etik çerçeveye ilişkin bilgiye sahiptir.
2) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili temel düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3) Tıbbi görüntüleme alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp hem sözel hem de yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder.
4) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir; öğrenme için gereksinimlerini belirler ve kendi öğrenmesini yönlendirme yetkinliğine sahiptir.
5) Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp ve Radyoterapi cihazlarının çalışma prensiplerini bilir, parçalarını ayırt eder ve bu cihazları kullanma talimatlarına uygun olarak kullanır. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme yöntemleri prosedürlerine uygun olarak tetkiki gerçekleştirir. Radyoterapi Uzmanının talimatıyla radyasyon fizikçisinin planladığı radyoterapi tedavisini uygular. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme tekniklerini ile elde edilen görüntüleri işler ve film baskı işlemlerini gerçekleştirir. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme teknikleri ile elde edilen görüntüleri radyografik kalite açısından değerlendirir. Çalışma ortamında radyasyona karşı alınması gereken önlemleri bilir ve radyasyon güvenliği ilkelerini uygular. Tıbbi görüntüleme teknikeri olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kuralları bilir ve bu kurallara uygun davranır.
6) Tıbbi görüntüleme uygulamaları ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili temel düzeyde teorik ve uygulamalı bilgilere sahiptir. Tıbbi görüntüleme uygulamaları ile ilgili etik çerçeveye ilişkin bilgiye sahiptir. 4
2) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili temel düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanır. 4
3) Tıbbi görüntüleme alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp hem sözel hem de yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder. 3
4) Tıbbi görüntüleme teknikleri ile ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir; öğrenme için gereksinimlerini belirler ve kendi öğrenmesini yönlendirme yetkinliğine sahiptir. 4
5) Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp ve Radyoterapi cihazlarının çalışma prensiplerini bilir, parçalarını ayırt eder ve bu cihazları kullanma talimatlarına uygun olarak kullanır. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme yöntemleri prosedürlerine uygun olarak tetkiki gerçekleştirir. Radyoterapi Uzmanının talimatıyla radyasyon fizikçisinin planladığı radyoterapi tedavisini uygular. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme tekniklerini ile elde edilen görüntüleri işler ve film baskı işlemlerini gerçekleştirir. Radyodiagnostik, Nükleer Tıp görüntüleme teknikleri ile elde edilen görüntüleri radyografik kalite açısından değerlendirir. Çalışma ortamında radyasyona karşı alınması gereken önlemleri bilir ve radyasyon güvenliği ilkelerini uygular. Tıbbi görüntüleme teknikeri olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kuralları bilir ve bu kurallara uygun davranır. 4
6) Tıbbi görüntüleme uygulamaları ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 4