MOLECULAR BIOLOGY AND GENETICS (MASTER) (WHIT THESIS)
Master TR-NQF-HE: Level 7 QF-EHEA: Second Cycle EQF-LLL: Level 7

Profile of the Programme

Yaşam bilimlerinin tüm alanları temelde canlıları ve birbirleriyle olan ilişkilerini neden ve nasıl sorularıyla inceler. Moleküler Biyoloji ve Genetik, canlıları moleküler düzeyde yapısal ve işlevsel olarak inceleyen yaşam bilimi alanıdır. Son yıllarda tamamlanan insan dahil farklı organizmaların genetik şifre bütününün çözümlenmesi ile yaşam bilimleri ve biyoteknoloji alanlarındaki çalışmalar ivme kazanmıştır.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Tezli Yüksek Lisans Programı'nda, moleküler biyoloji ve genetik alanında bilgi ve bulguların sağlık, gıda, tarım alanlarında toplum yararına uygulanabilmesi için fen bilimleri altyapısı ve bakış açısına sahip uzmanlar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Moleküler Biyoloji Bölümü'nün, moleküler biyoloji ve genetik alanında ihtiyaç duyulan temel cihaz donanımına sahip, eğitim ve araştırma amaçlı kullanıma uygun 70 m2'lik bir laboratuvarı ve toplam 40m2'lik alanda bölümlendirilmiş olarak tasarlanmış hayvan ve bitki doku kültürü laboratuvarları bulunmaktadır. Bölüm altyapısı temel moleküler biyolojik tekniklerin kullanımına ve hayvan, bitki ve bakteri kültüre etmeye yönelik altyapıya sahiptir. Ek olarak, üniversitemizin sahip olduğu sağlık ve mühendislik alanlarındaki alt ve üst yapısı programda yürütülecek çok disiplinli ve disiplinlerarası çalışmalara olanak sağlayacaktır.