OPTİSYENLİK
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Program Profili

Optisyenlik Programının amacı uzman doktorlar tarafından tanısı konulan refraksiyon (kırma) kusurlarının giderilmesi için düzenlenen reçeteleri okuyabilen, optik gereçleri tedarik eden ve hastaya özel uygulamaları standartlara uygun biçimde yapabilen, girişimci, bilgilerini problemlerin çözümünde etkin bir biçimde kullanabilen, iletişim becerileri gelişmiş, etik değerlere sahip profesyonel optisyenler yetiştirmektir.