AMELİYATHANE HİZMETLERİ
Önlisans TYYÇ: 5. Düzey QF-EHEA: Kısa Düzey EQF-LLL: 5. Düzey

Program Profili

Ameliyathane ve/veya sterilizasyon üniteleri için istihdam edilecek olan teknikerler yetiştirmek.