BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)
Kazanılan Yeterlilik Program Süresi Toplam Kredi (AKTS) Öğretim Şekli Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı
LİSANS DERECESİ 4 240 ÖRGÜN TYÇ, TYYÇ, EQF-LLL, ISCED (2011):6. Düzey
QF-EHEA:1. Düzey
TYYÇ, ISCED (1997-2013):

Program Profili

Teknolojinin hızla gelişmesi ve salgın hastalıkların hayatımızı zorlaştırdığı bu günlerde bilişime duyulan ihtiyaç sayesinde bilgisayar mühendislerine olan ihtiyaç artmıştır. Bilgisayar mühendislerinin bu gelişimi ve ihtiyaç doğrultusunda bilgisayar yazılım ve donanımını geliştirmeleri ve varolan teknolojiyi uygun bir şekilde beklenilmektedir. Öğrencilerimiz Atlas Üniversitesi eğitim modeli ve araştırma-geliştirme laboratuvarları sayesinde geleceklerine yön verebileceklerdir. Üniversitenin imkanlarını eğitim süresince değil eğitimleri bittikten sonra kullanmaya devam edebileceklerdir. Bölüm ders programı, öğrencilerin, temel bilim dersleriyle beraber mesleki olarak her türlü bilgi, beceri ve yetkinliklerini hem teorik hem de pratik açıdan kazanmalarını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca öğrencilerimiz Atlas Üniversitesi yabancı dil eğitimine verdiği önem gereği, tüm lisans öğrencilerine, mevcut program müfredatına ek olarak, ilk üç yıl içerisinde uluslararası kabul edilmiş yeterlilik kıstaslarına uygun düzeyde zorunlu yabancı dil eğitimi alacaklardır. Sosyal imkanları ve kampüsün çoklu imkanlarından faydalanabilecekler, kendilerini diğer alanlarda da geliştirebileceklerdir.