OCCUPATIONAL THERAPY (MASTER) (WITH THESIS)
Master TR-NQF-HE: Level 7 QF-EHEA: Second Cycle EQF-LLL: Level 7

Teaching and Learning Methods

Learning Activities & Teaching Methods of the Course Unit

Alan Çalışması
Bireysel çalışma ve ödevi
Course
Grup çalışması ve ödevi
Homework
Seminar
Tez Hazırlama

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Homework
Uygulama
Sunum
Tez Sunma