PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION
Qualification Awarded Program Süresi Toplam Kredi (AKTS) Öğretim Şekli Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı
Bachelor's (First Cycle) Degree 4 240 FULL TIME TYÇ, TR-NQF-HE, EQF-LLL, ISCED (2011):Level 6
QF-EHEA:First Cycle
TR-NQF-HE, ISCED (1997-2013): 31,72

Teaching and Learning Methods

Learning Activities & Teaching Methods of the Course Unit

Alan Çalışması
Anlatım
Course
Homework
Soru cevap/ Tartışma
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Staj/Yerinde Uygulama

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Sözlü sınav
Homework
Uygulama
Bireysel Proje
Raporlama
Staj/ Yerinde Uygulama Değerlendirmesi