DENTISTRY
Qualification Awarded Program Süresi Toplam Kredi (AKTS) Öğretim Şekli Yeterliliğin Düzeyi ve Öğrenme Alanı
Bachelor's (First Cycle) Degree 5 300 FULL TIME TYÇ, TR-NQF-HE, EQF-LLL, ISCED (2011):Level 6
QF-EHEA:First Cycle
TR-NQF-HE, ISCED (1997-2013): 72

Teaching and Learning Methods

Learning Activities & Teaching Methods of the Course Unit

Alan Çalışması
Akran Değerlendirmesi
Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Bireysel çalışma ve ödevi
Course
Grup çalışması ve ödevi
Labs
Homework
Proje Hazırlama
Rapor Yazma
Rol oynama
Seminar
Soru cevap/ Tartışma
Sosyal Faaliyet
Tez Hazırlama
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Örnek olay çalışması
Web Tabanlı Öğrenme
Staj/Yerinde Uygulama

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Sözlü sınav
Homework
Uygulama
Gözlem
Bireysel Proje
Grup Projesi
Sunum
Raporlama
Akran Değerlendirmesi
Bilgisayar Destekli Sunum
Tez Sunma
Staj/ Yerinde Uygulama Değerlendirmesi